X là kim loại thuộc nhóm iia

     

X là kim loại thuộc đội IIA. Cho 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại X và Zn tác dụng với lượng dư dung dịch HCl, ra đời 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Mặt khác, khi đến 1,9 gam X công dụng với lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra chưa đến 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là
Bạn đang xem: X là kim loại thuộc nhóm iia

+) gọi M là kí hiệu bình thường của 2 sắt kẽm kim loại X cùng Zn

+) M + 2HCl → MCl2 + H2

$ o ar M_M = frac1,70,03 = 56,67$

Vì MZn = 65 > 56,67 => MX 2SO4 → XSO4 + H2

$ o n_X = frac1,9M_X = n_H_2;, o ,,frac1,9M_X MX > 38 => kim loại X là Ca


Gọi M là kí hiệu tầm thường của 2 kim loại X và Zn

a là số mol của M

M + 2HCl → MCl2 + H2

=> nH2 = 0,03 mol = a

$ o ar M_M = frac1,70,03 = 56,67$

Vì MZn = 65 > 56,67 => MX 2SO4 → XSO4 + H2

$ o n_X=frac1,9M_X=n_H_2 , o ,,frac1,9M_X MX > 38

Ta có: 38 X sắt kẽm kim loại X là Ca


*
*
*
*
*
*
*
*

Hoà tan trọn vẹn 15,4 gam tất cả hổn hợp Mg cùng Zn trong hỗn hợp HCl dư thấy bao gồm 6,72 lít khí thoát ra (ở đktc) và dung dịch X. Cô cạn hỗn hợp X được từng nào gam muối khan ?


Cho 13,5 gam láo lếu hợp các kim loại Al, Cr, Fe tính năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng lạnh (trong điều kiện không tồn tại không khí), thu được hỗn hợp X với 7,84 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X (trong điều kiện không có không khí) được m gam muối bột khan. Quý giá của m là


Hoà tan hoàn toàn 16 gam hỗn hợp Mg và Fe bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ. Sau bội nghịch ứng thấy khối lượng dung dịch tăng lên 15,2 gam đối với ban đầu. Khối lượng muối khan thu được lúc cô cạn hỗn hợp sau bội nghịch ứng là


Hòa tan m gam các thành phần hỗn hợp X (gồm Al, Fe, Zn và Mg) bằng dung dịch HCl dư. Sau bội nghịch ứng, khối lượng dung dịch axit tăng thêm (m - 2) gam. Trọng lượng (gam) của muối tạo nên thành trong dung dịch sau làm phản ứng là


Cho 33,4 gam tất cả hổn hợp bột mịn X (gồm Al, Cr, Fe, Cu với Ag) vào dung dịch H2SO4 loãng, nóng. Sau khoản thời gian các phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn, có 17,2 gam chất rắn bóc tách ra, mặt khác thu được 11,2 lít khí (đktc). Độ tăng trọng lượng của hỗn hợp sau phản ứng so với khối lượng dung dịch H2SO4 lúc đầu là


Cho 3,68 gam hỗn hợp bao gồm Al cùng Zn tác dụng với một lượng đủ dung dịch H2SO4 10%, chiếm được 2,24 lít khí H2 (ở đktc). Trọng lượng dung dịch thu được sau bội phản ứng là


Hoà tan không còn 7,74 gam tất cả hổn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch tất cả hổn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M thu được dung dịch X cùng 8,736 lít khí H2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X thu được lượng muối khan là


Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml hỗn hợp X chứa các thành phần hỗn hợp axit HCl 1M với axit H2SO4 0,5M, chiếm được 5,32 lít H2 (ở đktc) cùng dung dịch Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Dung dịch Y tất cả pH là


Hoà tan hoàn toàn hỗn hợp X có Fe cùng Mg bằng một số lượng vừa dùng dung dịch HCl 20%, thu được dung dịch Y. Mật độ của FeCl2 trong hỗn hợp Y là 15,76%. Nồng độ tỷ lệ của MgCl2 trong dung dịch Y là


Cho m gam na tan không còn vào 100 ml dung dịch tất cả (H2SO4 0,5M cùng HCl 1M) nhận được 4,48 lít khí H2 (ở đktc). Cô cạn hỗn hợp sau bội phản ứng trọng lượng chất rắn chiếm được là


Cho 1,67 gam láo lếu hợp có hai kim loại ở 2 chu kỳ liên tục thuộc đội IIA tác dụng hết với hỗn hợp HCl (dư), bay ra 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Hai sắt kẽm kim loại đó là
Xem thêm: The - Iron Hydroxide (Fe(Oh)2)

X là sắt kẽm kim loại thuộc nhóm IIA. đến 1,7 gam tất cả hổn hợp gồm sắt kẽm kim loại X với Zn tác dụng với lượng dư hỗn hợp HCl, xuất hiện 0,672 lít khí H2 (ở đktc). Phương diện khác, khi cho 1,9 gam X chức năng với lượng dư hỗn hợp H2SO4 loãng, thì thể tích khí hiđro sinh ra không tới 1,12 lít (ở đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Để hoà tan hoàn toàn 6,4 gam tất cả hổn hợp gồm kim loại R (chỉ có hoá trị II) và oxit của nó đề nghị vừa đầy đủ 400 ml hỗn hợp HCl 1M. Kim loại R là


Hòa tan hoàn toàn 1,1 gam lếu láo hợp có một sắt kẽm kim loại kiềm X và một sắt kẽm kim loại kiềm thổ Y (MX Y) trong hỗn hợp HCl dư, chiếm được 1,12 lít khí H2 (đktc). Sắt kẽm kim loại X là


Hoà tan trọn vẹn 2,45 gam hỗn hợp X bao gồm hai sắt kẽm kim loại kiềm thổ vào 200 ml hỗn hợp HCl 1,25M, thu được hỗn hợp Y chứa những chất tan gồm nồng độ mol bằng nhau. Hai kim loại trong X là


Hoà tan hoàn toàn 5,85 gam bột kim loại M vào hỗn hợp HCl, thu được 7,28 lít khí H2 đktc. Sắt kẽm kim loại M là


Cho m (gam) hỗn hợp Al, Mg chức năng với dung dịch HCl dư thu được 12,32 lít khí (đktc). Phương diện khác, cũng m (gam) hỗn hợp trên cho tác dụng với dung dịch NaOH dư chiếm được 6,72 lít khí (đktc). Tính giá trị của m?


Hòa tan hoàn toàn 5,95 gam tất cả hổn hợp hai kim loại Al cùng Zn bởi dung dịch H2SO4 loãng thì trọng lượng dung dịch tăng 5,55 gam. Cân nặng Al với Zn (tính theo gam) trong hỗn hợp lần lượt là


Cho 5 gam hỗn hợp X bao gồm Ag với Al vào dung dịch HCl dư. Sau khi phản ứng xẩy ra hoàn toàn, chiếm được 3,36 lít khí (đktc). Phần trăm khối lượng Ag trong X là


Hòa tan trọn vẹn 1,9 gam lếu hợp có Fe, Mg và Al bởi dung dịch H2SO4 loãng vừa đủ, chiếm được 1,344 lít H2 (đktc). Trọng lượng muối khan thu được khi cô cạn dung dịch sau phản nghịch ứng là


Ngâm một lá sắt kẽm kim loại có trọng lượng 50 gam trong dung dịch HCl, sau khi thu được 336 ml H2 (đktc) thì trọng lượng lá sắt kẽm kim loại giảm 1,68%. Xác định kim loại đã dùng.


Cho các thành phần hỗn hợp Fe và Zn công dụng với dung dịch các thành phần hỗn hợp chứa 0,01 mol HCl và 0,05 mol H2SO4. Sau bội phản ứng thu được chất rắn X, dung dịch Y cùng khí Z. đến khí Z trải qua CuO dư, đun cho nóng thu được m gam Cu. Quý hiếm của m là


Cho 8,85 g tất cả hổn hợp Mg, Cu với Zn vào lượng dư dung dịch HCl nhận được 3,36 lít H2 (đktc). Phần hóa học rắn ko phản ứng với axit được rửa sạch rồi đốt cháy trong oxi sản xuất ta 4 g chất bột màu sắc đen. Phần trăm cân nặng của Mg, Cu, Zn theo lần lượt là


Nung rét 2,13 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả 3 kim loại Mg, Zn và Al làm việc dạng bột với oxi thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm các oxit có khối lượng 3,33 gam. Thể tích hỗn hợp HCl 1M trọn vẹn để phản bội ứng hết với Y là


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát
Xem thêm: Từ Ph Suy Ra Nồng Độ Mol /L Khi Biết Ph, Công Thức Tính Ph

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ dịch vụ social trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT bởi Bộ tin tức và Truyền thông.