How to solve this quadratic equation 7x

     
chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ


Bạn đang xem: How to solve this quadratic equation 7x

chọn môn tất cả Toán đồ dùng lý Hóa học viên học Ngữ văn giờ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử vẻ vang và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và thoải mái và xóm hội Đạo đức bằng tay Quốc phòng bình an Tiếng việt Khoa học tự nhiên
*

chọn lớp toàn bộ Mẫu giáo Lớp 1 Lớp 2 Lớp 3 Lớp 4 Lớp 5 Lớp 6 Lớp 7 Lớp 8 Lớp 9 Lớp 10 Lớp 11 Lớp 12 ĐH - CĐ
lựa chọn môn tất cả Toán thiết bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể thao Khoa học tự nhiên và làng mạc hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
tất cả Toán thiết bị lý Hóa học viên học Ngữ văn tiếng anh lịch sử dân tộc Địa lý Tin học technology Giáo dục công dân Âm nhạc mỹ thuật Tiếng anh thí điểm lịch sử dân tộc và Địa lý thể dục Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng an toàn Tiếng việt Khoa học tự nhiên và thoải mái
*

*

*

*

(Leftrightarrowleft(x-7 ight)^x+1left<1-left(x-7 ight)^10 ight>=0\Leftrightarrowleft<eginmatrixleft(x-7 ight)^x+1=0\left(x-7 ight)^10=1endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixx-7=0\x-7=1endmatrix ight.Leftrightarrowleft<eginmatrixx=7\x=8endmatrix ight.)


( x - 7 )x+1- ( x - 7 )x+11= 0

( x - 7 )x+1. < 1 - ( x - 7 )10> = 0

(Leftrightarroworbregincasesx-7=0\left(x-7 ight)^10=1endcases)

(Leftrightarroworbregincasesx=7\x-7=1 ext hoặc -1endcases)

(Leftrightarrow xinleft6,7,8 ight\)


(left(x-7 ight)^x+1-left(x-7 ight)^x+11=0)

=> (x-7)x. (x-7) - (x-7)x. (x-7)11= 0

=>(left(x-7 ight)^x.left=0)

=> <(x-7) - (x-7)11> = 0

=>(left\left(x-7 ight).left<1-left(x-7 ight)^10 ight> ight=0)

(Rightarroworbregincasesx-7=0\1-left(x-7 ight)^10=0endcasesRightarroworbregincasesx=7\left(x-7 ight)^10=1endcases)(Rightarroworbregincasesx=7\left(x-7 ight)^10=left(-1 ight)^10=1^10endcases)(Rightarrowheptegincasesx=7\x-7=1\x-7=-1endcasesRightarrowheptegincasesx=7\x=8\x=6endcases)

Vậy x thuộc 6,7,8


Đúng(0)
Anthoys Trịnh

cố đúng k vậy chúng ta được bn phần trăn ạ


Đúng(0)

Tìm x biết(x-7)x+1-(x-7)x+11=0


#Toán lớp 7
0

tìm x biết

(x-7)x+1- (x-7)x+11=0


#Toán lớp 7
0

Tìm x biết :( x - 7 ) x+1 - ( x - 7 ) x+11 = 0


#Toán lớp 7
12
Lò nai lưng Thái Anh


Xem thêm: Nên Mua Máy Sưởi Dầu Hay Gốm, Sưởi Điện, Điều Hòa, Nên Lựa Chọn Quạt Sưởi Gốm Hay Máy Sưởi Dầu

mình cũng hỏi câu này


Đúng(0)
giữ Thị Luyến

=> (x - 7)^(x+1)= (x-7)^(x+11)TH1: x-7=0 => x=7 => 0^8=0^18 (TM)TH2: x-7=1 => x=8 (TM)

TH3x-7=-1=>x=6TH4: x không giống 7 với 8 => x+1=x+11 => vô lý => loạiKL: x = 7 hoặc x=8


Đúng(0)

tìm x biết : (x-7)x+1-(x-7)x+11= 0


#Toán lớp 7
0

tìm x biết:

(x-7)x+1-(x-7)x+11=0


#Toán lớp 7
2
Nguyễn Thanh Vân

(x - 7)^x + 1 - (x - 7)^x + 11 = 0

(x - 7)^x . (x - 7) - (x - 7)^x . (x - 7)^11 = 0

(x - 7)^x . <(x - 7) - (x - 7)^11> = 0

=> (x - 7)^x = 0 hoặc <(x - 7) - (x - 7)^11> = 0

* TH1: (x - 7)^x = 0

=> x - 7 = 0

=> x = 0 + 7

=> x = 7

* TH2:<(x - 7) - (x - 7)^11> = 0

=> x - 7 = (x -7)^11

=> x - 7 = 1 hoặc x - 7 = 0

x - 7 = 1

=> x = 1 + 7

x = 8

x - 7 = 0 (TH1)

Vậy x = 7 hoặc x = 8.


Đúng(0)
ngonhuminh

(left(x-7 ight)^x+1-left(x-7 ight)^x+11=0)

(Leftrightarrowleft(x-7 ight)left(x-7 ight)^x-left(x-7 ight)left(x-7 ight)^xleft(x-7 ight)^10=0)

(Leftrightarrowleft(x-7 ight)left(x-7 ight)^xleft<1-left(x-7 ight)^10 ight>=0)

(Leftrightarrowleft<eginmatrixx-7=0left(1 ight)\left(x-7 ight)^x=0left(2 ight)\1-left(x-7 ight)^10=0left(3 ight)endmatrix ight.)

(1) và (2)=> x=7

(3)(Leftrightarrowleft(x-7 ight)^10=1Rightarrow x-7=pmsqrt<10>1=pm1Rightarrowleft<eginmatrixx=8\x=6endmatrix ight.)

Kết luận nghiệm: x=6,7,8


Đúng(1)
xếp thứ hạng
tất cả Toán trang bị lý Hóa học sinh học Ngữ văn giờ đồng hồ anh lịch sử hào hùng Địa lý Tin học công nghệ Giáo dục công dân Âm nhạc thẩm mỹ Tiếng anh thí điểm lịch sử hào hùng và Địa lý thể dục thể thao Khoa học tự nhiên và xóm hội Đạo đức thủ công Quốc phòng bình yên Tiếng việt Khoa học thoải mái và tự nhiên
Tuần tháng Năm

gamize.vn


học liệu Hỏi đáp
những khóa học rất có thể bạn ân cần ×
Mua khóa huấn luyện
Tổng thanh toán: 0đ (Tiết kiệm: 0đ)


Xem thêm: Hỏi Bài Tập Trực Tuyến Cho Học Viên, Giải Bài Tập Online (Edu)

tới giỏ mặt hàng Đóng