Living In The Countryside

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Bài xem thêm 2:

Life in the countryside is quite different from that in the city. First, it is the atmosphere that differentiates the two living environments. In the countryside, the air và water are much fresher và safer, thus living there is totally comfortable & beneficial for our health. In contrast, people who live in big cities suffer from health problems & diseases related to poor air chất lượng and sources of polluted water. Second, prices and costs of living are cheaper in the countryside than in big cities. Vegetables, fruits và meats are home-grown và home-produced. However, in cities, people have khổng lồ go shopping for them. Third, the interpersional relationships are more harmonious & friendlier. Those who live in the same village, especially neighbours, for example, know each other very well. There is a close-knit cooperation between people in working and many other daily activities. On the contrary, negatively speaking, thành phố people only live and know their own business. They hardly care about who their neighbours are và what they do. Sending a helping hand, as a result, is never seen among city people. In conclusion, although the đô thị life holds many advantages that make life more convenient, I always prefer living in the countryside where the environment is nice, the costs of living is affordable, and the intimate relationships among people are really meaningful. Personally, If I had a choice between a villa in the city & a small house with garden surrounding, the latter would seem better lớn me.

Bạn đang xem: Living in the countryside


Đúng 1
comment (0)
*

I lượt thích country life. Because people in the countryside are more friendly than those who live in city.

In the countryside, the enviroment is very fresh and it have many trees. My mind is better: not busy, peaceful.

Many people say that: " the country life is very boring!" but I don"t think so. I think although the countryside doesn"t have many means of the entertainment but we can play traditionnal games.

In the city, people always want lớn work và work, they want to lớn have much money. So, sometimes they forget many interesting things in their life.

But in the countryside, you can become another one : you are better, happier anh care of everybody. Here, people are a big family, if you are sad, they are sad with you. If you smile, they also smile with you.

Xem thêm: Cách Đo Đường Kính Cậu Nhỏ, Bật Mí Cách Đo Dương Vật Chính Xác Từ Bác Sĩ

Only thing I want to say " I love country life forever"Dịch:

Tôi thích cuộc sống ở nông thôn. Chính vì người dân sinh sống nông thôn gần gũi hơn những người dân ở thành phố.

Ở nông thôn, môi trường xung quanh rất thật sạch và có không ít cây cối. Điều này tôi nghĩ là tốt hơn: không bận bịu và yên bình.

Nhiều người nói rằng: "cuộc sống sinh sống nông thôn khôn cùng chán!" tuy thế tôi không cho là thế. Tôi nghĩ rằng tuy vậy nông thôn không có không ít phương tiện vui chơi giải trí nhưng công ty chúng tôi có thể chơi các trò đùa truyền thống.

Trong thành phố, số đông người luôn muốn làm việc và làm cho việc, chúng ta muốn có tương đối nhiều tiền. Do vậy, đôi lúc họ quên đi các điều thú vị trong cuộc sống của họ.

Nhưng sinh hoạt nông thôn, chúng ta cũng có thể trở thành một người: bạn xuất sắc hơn, niềm hạnh phúc hơn cùng được đon đả bởi toàn bộ mọi người. Ở đây, mọi bạn là một mái ấm gia đình lớn, nếu như bạn buồn, họ bi thương với bạn. Nếu bạn mỉm cười, bọn họ cũng mỉm cười với bạn.

Xem thêm: Bài 38 Axetilen Tác Dụng Với Brom ? Axetilen Có Làm Mất Màu Dung Dịch Brôm Không

Điều duy nhất mà lại tôi mong mỏi nói "Tôi yêu cuộc sống đời thường nông làng mãi mãi"


Đúng 0
bình luận (0)

Countryside is the most comfortable place to lớn live for three main reasons. First, living in the countryside, we can see the natural landscape. Mountains, trees, beautiful flowers and birds are what we can see every day in the countryside. Moreover, we can see sunrise và sunset in the early morning và evening. During the sunset, we can sit on the grasses near the pond, & see the reflection between the sun and the water. Second, less-pollution is also the main factor that attracts our feeling khổng lồ live in the countryside. Because there are no large-scale factories, most people in the countryside vày not need to care very much about health concern that comes from chemical substances, the crucial cause of pollution. Furthermore, we can absorb the fresh air into our body; not the polluted substances. Third, by living in the countryside, we are very easy khổng lồ make communications with people. People have to be accompanied by communication, and they would find the easiest way to make it because countryside is built by small communities. Villagers in the countryside spend only a short time to lớn get to know their neighbors, so they will never be alone when they encounter any incident. Additionally, the solid communication of people in the countryside is stronger than what we have seen in other places. In short, living in the countryside is even more comfortable than other places that we used to live. We should help to lớn develop the countryside & keep supporting the concept of living there.