. Would you like me lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. Mang đến milk xin ctruc vs ạ phái mạnh 2022


Bạn đang xem:

✅ . Would you lượt thích me to lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. đến milk xin ctruc vs ạ

.Would you like me to lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like.cho milk xin ctruc vs ạ


Hỏi:

.Would you lượt thích me to lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like.cho milk xin ctruc vs ạ

.Would you like me lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like.cho milk xin ctruc vs ạ


.Would you lượt thích me khổng lồ finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like.cho milk xin ctruc vs ạ


Vừa rồi, giá-xe-máy.vn vẫn gửi tới chúng ta chi tiết về chủ thể . Would you lượt thích me to lớn finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. Cho milk xin ctruc vs ạ phái nam 2022 ❤️️, hy vọng với thông tin hữu ích mà bài viết ". Would you lượt thích me to finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. đến milk xin ctruc vs ạ nam giới 2022" mang đến sẽ giúp các bạn trẻ nhiệt tình hơn về . Would you lượt thích me to finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. Mang lại milk xin ctruc vs ạ phái mạnh 2022 < ❤️️❤️️ > hiện tại nay. Hãy thuộc giá-xe-máy.vn cải tiến và phát triển thêm nhiều bài viết hay về . Would you lượt thích me khổng lồ finish the work tonight? I’ll finish the work tonight if you like. đến milk xin ctruc vs ạ phái mạnh 2022 các bạn nhé.


31. If I ___ as young as you are, I ___ in a boat round the world. A. Were- would sail B. Would be – would sail C. Were- will sail D. Would- would không nên nam 2022


The bus takes longer than the train –> The train does not take as long as the bus. Mang đến milk xin ctruc vs ạ nam 2022
Xem thêm: Các Vua Hùng Thọ Bao Nhiêu Tuổi, Trị Vì 400 Năm, Các Vua Hùng Sống Lâu Đến Kinh Ngạc!

40. Going swimming in the river in the summer is interesting. ⇒ It is interesting to go swimming in the river in the summer. Cho milk xin ctruc vs ạ nam 2022People believe that he is very good at speaking english. He is believed to be good at speaking E GCho milk xin ctruc vs ạ nam 2022


Work 1. Which job would you hate to have & why? 2. Which job would you most lượt thích to vì chưng in the future? 3. Vì you commute to lớn work or do you live in th nam 2022


Câu 34. If I had known you would come, ______. A. I would wait for you B. I would have waited for you C. I will wait for you D. I would not have waite phái mạnh 2022


4. A: What time–.(you/ usually/ finish) work? B: Normally I –.( finish) work at 5 o’clock, but this week I-. (work) until 6 to lớn earn a nam 2022
Xem thêm: Điềm Báo Kiết Hung Qua Tiếng Chim Lợn Kêu Như Thế Nào, Điềm Báo Có Chuyện Chẳng Lành Đúng Hay Sai

Giá-xe-máy.vn là trong số những website bài bản chuyên hệ thống kiến thức, share lại bạn đọc những thông tin hottrend trong nước và quốc tế. Lưu ý: hầu như tin tức trên website Giá-xe-máy.vn đầy đủ được hệ thống Bot cập nhật tự động. Chúng tôi không phụ trách cho các tin tức mà hệ thống Bot từ cập nhật.