ĐỀ THI THỬ TỐT NGHIỆP THPT MÔN ANH VĂN NĂM 2017, ĐỀ SỐ 28

     

FIRE

Man discovered fire many thousands of years ago. The first time he saw fire was probably when a tree was struck by lightning. He soon learned how lớn make fire for himself, however. Man probably made his first fires by rubbing two sticks together.Fire was very important khổng lồ man. He needed fire to keep himself warm at night. He used fire to lớn cook his food. He used fire to frighten away enemies và wild animals. In some parts of the world he used fire to lớn signal messages. Red Indians, for example, used fire khổng lồ make smoke signals. In some other countries people lit fires to lớn warn their friends of danger.Fire is also used to give light. Before the invention of the oil lamp, mart used burning sticks as torches. And before man discovered gas and electricity, he hung small fires in wire baskets from post to light the streets.One man used fire khổng lồ tell the time. He invented a candle clock. He made a candle that took exactly twelve hours to lớn burn. Then he marked this candle in twelve equal parts. He lit the candle and could tell the time by counting the number of parts left of the burning candle. But the candle clock did not always work well. If there was a wind blowing on the candle, the flame burned too quickly.

Bạn đang xem: đề thi thử tốt nghiệp thpt môn anh văn năm 2017, đề số 28


*

A. from a tree struck by lightning

B. by rubbing two sticks together

C. from wire baskets hung on posts

D.

Xem thêm: Bài Viết Về Xe Bus Bằng Tiếng Anh, Viết Đoạn Văn Về Vấn Đề Giao Thông Bằng Tiếng Anh

from a candle


Đáp án B

B. By rubbing two sticks togetherThông tin tại vị trí 1:” Man discovered fire many thousands of years ago. The first time he saw fire was probably when a tree was struck by lightning. He soon learned how lớn make fire for himself, however. Man probably made his first fires by rubbing two sticks together.”(Con bạn tìm ra lửa biện pháp đây hàng vạn năm. Lần trước tiên con người nhìn thấy lửa hoàn toàn có thể là khi một chiếc cây bị chớp đánh. Con fan sớm học tập được phương pháp tự tạo ra lửa. Tuy nhiên con người chắc rằng đã tạo ra lửa đầu tiên bằng phương pháp chà xát hai mẫu gậy vào với nhau.)


Đáp án D

D. Lớn keep warm at nightThông tin ngơi nghỉ đầu đoạn 2:” Fire was very important khổng lồ man. He needed fire to lớn keep himself warm at night”(Lửa rất đặc trưng với bé người. Con fan cần lửa nhằm sưởi nóng cho mình về đêm.)


A. to make gas và electricity

B. lớn burn down the streets

C.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Món Ăn Trưa Văn Phòng Với Hơn 20 Món Ăn Đơn Giản, Dễ Làm

to frighten away enemies

D. to lớn send messages


Đáp án D

D. To lớn send messagesThông tin ở phần 2: “Red Indians, for example, used fire to lớn make smoke signals” (Người da đỏ đang dung lửa để làm tín hiệu khói.)


Đáp án D

D. Small fires in hanging basketsThông tin tại vị trí 3:” Fire is also used to give light. Before the invention of the oil lamp, mart used burning sticks as torches. Và before man discovered gas và electricity, he hung small fires in wire baskets from post lớn light the streets.”(Lửa còn được dung để đưa ánh sáng. Trước lúc có phát minh sáng tạo đèn dầu, con bạn đã sử dụng những que sáng sủa như các ngọn đuốc. Và trước khi con bạn tìm ra gas cùng điện, con người đã treo lửa một trong những chiếc giỏ từ các cột trụ nhằm thắp sáng con đường phố.)


Đáp án B

B. 12 hoursThông tin ở vị trí cuối:” One man used fire khổng lồ tell the time. He invented a candle clock. He made a candle that took exactly twelve hours khổng lồ burn.”(Một tín đồ đã dung lửa để thấy giờ. Anh ta đã tạo nên một chiếc đồng hồ đeo tay nến. Anh ta khiến cho chiếc nến mất đúng 12 tiếng nhằm cháy hết.)


*

*


Liên hệ gamize.vn

*


gamize.vn