Replace the relative clause by an infinitive or infinitive phrase

     
*

Khách

Hãy nhập thắc mắc của các bạn vào đây, ví như là thông tin tài khoản VIP, bạn sẽ được ưu tiên trả lời.

Bạn đang xem: Replace the relative clause by an infinitive or infinitive phrase


Chọn lớpTất cảMẫu giáoLớp 1Lớp 2Lớp 3Lớp 4Lớp 5Lớp 6Lớp 7Lớp 8Lớp 9Lớp 10Lớp 11Lớp 12ĐH - CĐ
Chọn mônTất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử cùng Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tự nhiên
Tạo câu hỏiHủy
Xác nhận câu hỏi phù hợp×
Mua vip
Chọn môn học
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânÂm nhạcMỹ thuậtTiếng anh thí điểmLịch sử với Địa lýThể dụcKhoa họcTự nhiên và xã hộiĐạo đứcThủ côngQuốc phòng an ninhTiếng việtKhoa học tập tự nhiên
*

.....................+2.The+child+would+be+happier+if+he+had+someone+that+he+could+play+w..." class="gamize.vn-text-link">
Replace the relative clause by an infinitive or infinitive phrase.1.We had a river in which we could swim.->.....................2.The child would be happier if he had someone that he could play with.->...........................3.I have some letter that I must write.->.................................4.If she had a family that she had to cook for, she would be more interested.->..........................5.I haven't got anyone that I can go...
Đọc tiếp

Replace the relative clause by an infinitive or infinitive phrase.

1.We had a river in which we could swim.->.....................

2.The child would be happier if he had someone that he could play with.->...........................

3.I have some letter that I must write.->.................................

4.If she had a family that she had to lớn cook for, she would be more interested.->..........................

5.I haven't got anyone that I can go with.->..........................................

6.There are six letters which have to be written today.->.........................................

7.He was the second man who was killed in this way.->.....................................

8.Here is the novel that she should read.->...............

9.The last man who was interviewed was entirely unsuitable.->.......................

10.I wish i had a box that I could keep my letter in.->.................................


#Tiếng anh lớp 10
1
*

*

Trịnh Quỳnh
1.We had a river in which we could swim.-> We had a river to swim in.2.The child would be happier if he had someone that he could play with.-> The child would be happier if he had someone khổng lồ play with.3.I have some letter that I must write.-> I have some letter to write.4.If she had a family that she had khổng lồ cook for, she would be more interested.-> If she had a family to lớn cook for she would be more interested.5.I haven"t got anyone that I can go with.-> I haven"t got anyone to...
Đọc tiếp

1.We had a river in which we could swim.

-> We had a river to lớn swim in.

2.The child would be happier if he had someone that he could play with.

-> The child would be happier if he had someone to lớn play with.

3.I have some letter that I must write.

-> I have some letter khổng lồ write.

4.If she had a family that she had to lớn cook for, she would be more interested.

-> If she had a family to cook for she would be more interested.

5.I haven"t got anyone that I can go with.

-> I haven"t got anyone khổng lồ go with.

6.There are six letters which have to lớn be written today.

-> There are six letters to be written today.

7.He was the second man who was killed in this way.

-> He was the second man khổng lồ be killed in this way.

8.Here is the novel that she should read.

-> Here is the novel for she to read.

9.The last man who was interviewed was entirely unsuitable.

-> The last man to lớn be interviewed was entirely unsuitable.

Xem thêm: Tại Sao Phải Thu Hoạch Đúng Lúc Nhanh Gọn Và Cẩn Thận, Câu 1 Trang 49 Sgk Công Nghệ 7

10.I wish i had a box that I could keep my letter in.

-> I wish i had a box khổng lồ keep my letter in.


Đúng(1)
Những thắc mắc liên quan
.................+2.The+child+would+be+happier+if+he+had+someone+that+he+could+play+with.-..." class="gamize.vn-text-link">
Replace the relative clause by an infinitive or infinitive phrase1.We had a river in which we could swim.->.................2.The child would be happier if he had someone that he could play with.->....................3.I have some letter that I must write.->.....................4.If she had a family that she had khổng lồ cook for, she would be more interested.->..........................5.I haven't got anyone that I can go with.->...................6.There are six letters which have to lớn be...
Đọc tiếp

Replace the relative clause by an infinitive or infinitive phrase

1.We had a river in which we could swim.->.................

2.The child would be happier if he had someone that he could play with.->....................

3.I have some letter that I must write.->.....................

4.If she had a family that she had to lớn cook for, she would be more interested.->..........................

5.I haven't got anyone that I can go with.->...................

6.There are six letters which have to lớn be written today.->.......................

7.He was the second man who was killed in this way.->................

8.Here is novel that she should read.->.........................

9.The last man who was interested was entirely unsuitable.->..................

10.I wish I had a box that I could keep my letter in.->...........................


#Tiếng anh lớp 9
0
Replace the Relative clause by an infinitive or infinitive phrase.1. We had a river in which we could swim.2. The child would be happier if she had someone that he could play with.3. I have some letters that I must write.4. If she had a family that she had to cook for, she would be more interested.5. I haven't anyone that I can go with.6. We had lớn eat standing up because we hadn't anything that we could sit on.7. I wish I had a box that I could keep my letters in.8. She hadn't...
Đọc tiếp

Replace the Relative clause by an infinitive or infinitive phrase.

1. We had a river in which we could swim.

2. The child would be happier if she had someone that he could play with.

3. I have some letters that I must write.

4. If she had a family that she had khổng lồ cook for, she would be more interested.

5. I haven't anyone that I can go with.

6. We had khổng lồ eat standing up because we hadn't anything that we could sit on.

7. I wish I had a box that I could keep my letters in.

8. She hadn't anyone lớn whom she could send cards.

9. Have you got a key that can unlock this door ?

10. There are six letters which have lớn be written today.

11. There is a bench that your children can sit on.

12. We have some picture books that children can read.

13. He was the second man who was killed in this way.

14. Here is the novel that she should read.

15. The man who was interviewed was entirely unsuitable.


#Tiếng anh lớp 9
1
Hoaa
Replace the Relative clause by an infinitive or infinitive phrase.1. We had a river in which we could swim.=>We had a river lớn swim in2. The child would be happier if she had someone that he could play with.=>The child would be happier if she had someone for him lớn play with3. I have some letters that I must write.=>i have some letters to write4. If she had a family that she had to cook for, she would be more interested.=>if she had a family khổng lồ cook for, she would be more...

Xem thêm: Cấu Tạo Bóng Đèn Sợi Đốt Gồm Mấy Bộ Phận? Nguyên Lý Làm Việc


Đọc tiếp

Replace the Relative clause by an infinitive or infinitive phrase.