We find it difficlut to understand this question

     

star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar


*

1. We find it difficult to understand this question.

This question is found to lớn be difficult to lớn understand

2. She is very pleased lớn see her grandparents soon.

Bạn đang xem: We find it difficlut to understand this question

She is looking pleased lớn see her grandparents soon.

3. I would lượt thích you to lớn help me move this table.

-> do you mindto help me move this table

4. Mai keeps leaving her pen at home.

Mai is keep leave her pen at home

5. She is not only a teacher, she is also a singer.

Xem thêm: Thuật Toán Tìm Giá Trị Nhỏ Nhất Của 3 Số Nguyên Abc, Tìm Giá Trị Lớn Nhất, Nhỏ Nhất Của Một Biểu Thức

Not only a teacher but she also a singer.

6. He always borrows my pen.

He is always borowing my pen

7."We are waiting for the school bus" said the children.

The children said they were waiting for the school bus

8. Roses can"t possibly grow in such poor ground.

It"s impossible for roses to grow in such poor ground.

Xem thêm: Khoai Mì Nước Cốt Dừa Bao Nhiêu Calo Và Ăn Khoai Mì Có Mập Không ?

9. Please don"t smoke in the kitchen.

Would you mind not smoking in the kitchen?

10. Did they return those books khổng lồ the library?

Were those books returned to the library?

XIN tốt NHẤT + 1 CẢM ƠN+ 5 SAO


Hãy giúp mọi người biết câu vấn đáp này vậy nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
starstarstarstarstar
GửiHủy


Chưa tất cả nhómTrả lời9

Cảm ơn

7


Câu 3 cho bạn hỏi mind+ Ving mà???


Chưa gồm nhómTrả lời

9

Cảm ơn

7


Câu 6???


Chưa tất cả nhómTrả lời

860

Cảm ơn

721


to cũng có nha


Chưa tất cả nhómTrả lời

9

Cảm ơn

7