Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ vòi thứ 2 có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất vòi thứ 3 tháo hết hồ đầy nước sau 4 giờ nếu 2/5 hồ đã có nước người ta

     

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi trang bị hai gồm sức chảy bằng 1/3 vòi vật dụng nhất. Vòi sản phẩm công nghệ ba gỡ hết tất cả hồ đầynước vào 4 giờ. Ví như 2/5 hồ nước đã có nước, fan ta mở 3 vòi đồng thời thì sau mấy tiếng hồ vẫn đầy nước?

Ai giải không thiếu thốn mình tick cho


*

vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi vật dụng hai gồm sức chảy bởi 1/3 vòi thứ nhất. Vòi sản phẩm ba tháo tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu 2/5 hồ đã bao gồm nước, người ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau .... Giờ hồ vẫn đầy nước ?


*

Bài giải:

Mỗi tiếng vòi trước tiên chảy được:

1 : 2 = 50% ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ vòi thiết bị hai rã được:

1/3 x một nửa = 1/6 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ ba chảy được:

1 : 4 = 1/4 ﴾hồ﴿

Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi chảy được:

1/2+1/6+1/4 = 11/12 ﴾hồ﴿

Nếu hồ có 2/5 nước người ta đang mở ba vòi trong:

﴾1 ‐ 2/5﴿ : 11/12 = 36/55 ﴾giờ﴿

ĐS: 36/55 giờ

Bài giải:

Mỗi giờ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ hai tan được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ bố chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi tung được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ gồm 2/5 nước người ta vẫn mở cha vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* bí quyết hiểu 2:(Có lẽ bí quyết hiểu này đúng cùng với ý người ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thiết bị hai có sức chảy bằng 1/3 vòi thiết bị nhấtVòi máy 3 bóc tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Nếu2/5hồ đã bao gồm nước, bạn ta mở cùng lúc 3 vòi(vòi 1 và vòi 2 tung vào còn vòi 3 toá nước ra)thì sau mấy giờ hồ đã đầy nước.Bạn đang xem: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ

Giải:

Mỗi giờ đồng hồ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 1/2 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ vòi trang bị hai rã được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)

Mỗi tiếng vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì từng giờ cả 3 vòi cùng chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước nên chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian tung đầy hồ nước là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ

Đúng 0 phản hồi (0)

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 giờ. Vòi thứ hai tất cả sức chảy bằng 1/3 vòi lắp thêm nhất. Vòi thứ ba bóc tất cả hồ đầy nước vào 4 giờ. Giả dụ 2/5 hồ đã có nước, tín đồ ta mở cùng lúc 3 vòi vĩnh thì sau.....giờ hồ vẫn đầy nước?

Lớp 5 Toán 0 0 giữ hộ Hủy

vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi sản phẩm công nghệ hai bao gồm sức chảy bằng 1/3 vòi đồ vật nhất. Vòi máy ba gỡ hết tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu như 2/5 hồ đã gồm nước, bạn ta mở cùng lúc 3 vòi thì sau? giờ hồ đang đầy nước.

Bạn đang xem: Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ vòi thứ 2 có sức chảy bằng 1/3 vòi thứ nhất vòi thứ 3 tháo hết hồ đầy nước sau 4 giờ nếu 2/5 hồ đã có nước người ta

Lớp 5 Toán 4 0 gởi Hủy

36/55 không nên tao ko làmchó

Đúng 0
comment (0)

vậy đúng mày làm cho chó

Đúng 0
bình luận (0)

ko biết,hỏi giáo viên sẽ rõ

Đúng 0
comment (0)

vòi đầu tiên chảy đầy hồ nước sau 2 giờ . Vòi lắp thêm hai có sức chảy bằng 1/3 vòi trước tiên . Vòi thiết bị ba tháo hết hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu 2/5 hồ nước đã gồm nước , người ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau ... Giờ hồ đang đầy nước .

Xem thêm: Khoai Mì Nước Cốt Dừa Bao Nhiêu Calo Và Ăn Khoai Mì Có Mập Không ?

Lớp 5 Toán 2 0 gởi Hủy

khó quá

Đúng 0
phản hồi (0)

Trong 1 giờ, vòi đầu tiên chảy được là 1 : 2 = 1/2(hồ)

Trong 1 giờ, vòi lắp thêm hai tan được là: 1/3x1/2=1/6 (hồ)

Trong 1 giờ, vòi thứ ba bóc tất cả là: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Phân số chỉ số phần hồ nước cần chảy thêm là: 1 - 2/5 = 3/5 (hồ)

Nếu cả 3 vòi cùng mở, trong một giờ, ít nước vào bể là: 1/2 + 1/6− 1/4= 5/12 (hồ)

Thời gian nhằm hồ đầy là: 3/5: 5/12= 36/25 (giờ) = 1,44 giờ

nhớ k cho chính mình nha

học tốt

Đúng 0
bình luận (0)

Vòi đầu tiên chảyđầy hồ nước sau 2 tiếng . Vòi máy hai có sức chảy bởi 1/3 vòi trước tiên . Vòi máy ba bóc hết tất cả hồđầy nước vào 4 giờ . Nếu 2/5 hồđã bao gồm nước bạn ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau mấy giờ hồ nước sẽđầy nước ?

Lớp 5 Toán 2 0 giữ hộ Hủy

1 tiếng vòi 1 chảy được là:

1:2=1/2(hồ)

1 tiếng vòi 2 chảy đượclà

1/2x1/3=1/6(hồ)

1 tiếng vòi 3 tung được là:

1:4=1/4(hồ)

1 tiếng cả 3 vòi tan được là:

1/2+1/6+1/4=11/12(hồ)

Nếu hồ gồm 2/5 nước tín đồ ta vẫn mở 3 vòi trong số giờ là:

(1-2/5):11/12=36/55(giờ)

ĐS:36/55 giờ.

Xem thêm: Con Nào Đa Dụng Nhất Trong Cờ Vua Cơ Bản, Hướng Dẫn, Luật Chơi Chơi Cờ Vua Cơ Bản

k mk nha

Đúng 0
phản hồi (0)

Bài giải:

Mỗi giờ vòi trước tiên chảy được: 1 : 2 = 50% (hồ)

Mỗi giờ vòi máy hai chảy được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ cha chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Mỗi giờ đồng hồ cả 3 vòi tung được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)

Nếu hồ có 2/5 nước người ta đã mở cha vòi trong:

(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)

ĐS: 36/55 giờ

* giải pháp hiểu 2:(Có lẽ bí quyết hiểu này đúng với ý bạn ra đề trên Violympic)

Bài 1c:Vòi đầu tiên chảy đầy hồ sau 2 giờ. Vòi lắp thêm hai gồm sức chảy bởi 1/3 vòi thiết bị nhấtVòi sản phẩm công nghệ 3 bóc tất cả hồ đầy nước trong 4 giờ. Nếu2/5hồ đã tất cả nước, người ta mở cùng lúc 3 vòi(vòi 1 cùng vòi 2 rã vào còn vòi 3 tháo dỡ nước ra)thì sau mấy giờ hồ sẽ đầy nước.

Giải:

Mỗi tiếng vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)

Mỗi giờ vòi vật dụng hai chảy được: 1/3 x 50% = 1/6 (hồ)

Mỗi giờ vòi thứ ba chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)

Nếu hồ không có nước thì từng giờ cả 3 vòi thuộc chảy thì được:

(1/2 + 1/6) – 1/4 = 5/12 (hồ)

Lượng nước đề xuất chảy vào để đầy hồ:

1 – 2/5 = 3/5 (hồ)

Thời gian chảy đầy hồ là:

3/5 : 5/12 =36/25 (giờ) = 1,44 giờ

ĐS: 1,44 giờ

Đúng 0
comment (0)

1/- Vòi thứ nhất chảy đầy hồ nước sau 2 tiếng đồng hồ . Vòi lắp thêm hai gồm sức chảy bằng 1/3 vòi đầu tiên . Vòi sản phẩm ba bóc tất cả hồ đầy nước vào 4 tiếng . Trường hợp 2/5 hồ nước đã tất cả nước , tín đồ ta mở đồng thời 3 vòi thì sau .... Tiếng hồ sẽ đầy nước ?

Lớp 5 Toán 0 0 gởi Hủy

Vòi thứ nhất chảy đầy hồ sau 2 giờ . Vòi thứ hai bao gồm sức chảy bởi 1/3 vòi đầu tiên . Vòi máy ba tháo hết hồ đầy nước vào 4 giờ . Nếu như 2/5 hồ nước đã gồm nước , fan ta mở đồng thời 3 vòi vĩnh thì sau .... Giờ hồ sẽ đầy nước ?

Lớp 5 Toán 7 0 giữ hộ Hủy

Bài giải:Mỗi giờ đồng hồ vòi thứ nhất chảy được: 1 : 2 = một nửa (hồ)Mỗi giờ vòi vật dụng hai tung được: 1/3 x một nửa = 1/6 (hồ)Mỗi tiếng vòi thứ bố chảy được: 1 : 4 = 1/4 (hồ)Mỗi giờ cả 3 vòi rã được: 1/2+1/6+1/4 = 11/12 (hồ)Nếu hồ có 2/5 nước tín đồ ta sẽ mở cha vòi trong:(1 - 2/5) : 11/12 = 36/55 (giờ)ĐS: 36/55 giờ