Vinh keep forgetting his homework

     

⇒ S+ to lớn be+ always+ Ving: diễn đạt sự phàn nàn về ai này thường hay làm hoặc mắc phải

7. Do you mind putting the chairs away for me?

⇒ Would/ do you mind+ Ving? chúng ta có phiền làm gì đó hay không?

8. I"https://gamize.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_12234_700.jpgd rather you didn"https://gamize.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_12234_700.jpgt make any noise because I am tired

⇒ S+ would rather+ S+ Ved/ V2: mô tả sự muốn muốn/ không thích người khác làm cho một điều gì

9. It is very interesting lớn have a vacation abroad

⇒ S+ khổng lồ be+ interesting+ to V: nó hết sức thú vị để triển khai gì đó

10. The water wasn"https://gamize.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_12234_700.jpgt warm enough for the children to swim

⇒ S+ to be+ (not)+ adj+ enough+ ( for somebody)+ to Vinf: đủ ( chưa đủ ) để gia công việc gì


Hãy góp mọi fan biết câu trả lời này nắm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote
GửiHủy
Đăng nhập nhằm hỏi bỏ ra tiết


Chưa có nhómTrả lời428

Cảm ơn

645


*

6. Van is always forgetting his homework

7. Bởi you mind helping me put the chairs away?

8. I"https://gamize.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_12234_700.jpgd rather you didn’t make any noise because I am tired.

Bạn đang xem: Vinh keep forgetting his homework

9. It"https://gamize.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_12234_700.jpgsvery interesting lớn have a vacation abroad

10. The water wasn"https://gamize.vn/vinh-keeps-forgetting-his-homework/imager_2_12234_700.jpgt warm enough for the children lớn swim in.

Xem thêm: Đổ Su Hào Vào Nồi Luộc Su Hào Trong Bao Lâu, Luộc Su Hào Bao Lâu Thì Chín


Hãy giúp mọi tín đồ biết câu vấn đáp này cố nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
5
starstarstarstarstar
2 vote

GửiHủy
Đăng nhập để hỏi chi tiết
XEM GIẢI BÀI TẬP SGK ANH 7 - TẠI ĐÂY

Bạn ước ao hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi
*

Sự kiện


Bạn mong mỏi hỏi điều gì?

Đặt câu hỏi

Lý do báo cáo vi phạm?


Gửi yêu mong Hủy


*

Cơ quan công ty quản: công ty Cổ phần công nghệ Giáo dục Thành Phát


Tải ứng dụng


*
*

*
Trụ sở: Tầng 7, Tòa công ty Intracom, nai lưng Thái Tông, mong Giấy, Hà Nội.

Xem thêm: Happy Birthday Khung Sinh Nhật Instagram, Khung Ảnh Sinh Nhật Hạnh Phúc


Giấy phép thiết lập cấu hình mạng xóm hội trên mạng số 331/GP-BTTTT vị Bộ tin tức và Truyền thông.