Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 35 trả lời: số đó là

     

Trung chổ chính giữa Toán học gamize.vn trình làng với những em học viên lớp 4 tuyển tập 95 việc Ôn thi ViOlympic Toán lớp 5 dưới đây:

TẬP 1: CÁC BÀI TOÁN VỀ LẬP SỐ, DẤU HIỆU phân chia HẾT

Bài ViO.01 Viết số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có tổng những chữ số bởi 12

Bài ViO.02 Viết số tự nhiên nhỏ nhất có những chữ số khác biệt và tổng những chữ số bằng 12.Bạn vẫn xem: Số những số tất cả 5 chữ số không giống nhau chia hết cho tất cả 2 và 5

Bài ViO.03 Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có các chữ số không giống nhau và tổng những chữ số bởi 21.Bạn đang xem: tìm kiếm số trường đoản cú nhiên bé xíu nhất tất cả 5 chữ số mà số này đem chia cho 8 thì dư 5.Bạn đang xem: Viết số từ nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm tổng các chữ số là 35 trả lời: số đó là

Bài ViO.04 Viết số từ bỏ nhiên bé dại nhất có các chữ số khác biệt và tổng các chữ số bởi 32.Bạn đang xem: Viết số trường đoản cú nhiên bé dại nhất tất cả tổng những chữ số là 35 trả lời: số đó là

Bài ViO.05 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 5 chữ số mà lại tổng các chữ số bởi 15

Bài ViO.06 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất bao gồm 5 chữ số và các chữ số không giống nhau mà tổng các chữ số bởi 20

Bài ViO.07 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số tất cả tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.08 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn nhất bao gồm 4 chữ số, những chữ số khác biệt và có tổng những chữ số bằng 18.

Bạn đang xem: Viết số tự nhiên nhỏ nhất có tổng các chữ số là 35 trả lời: số đó là

Bài ViO.09 Viết số tự nhiên lớn tốt nhất có những chữ số khác nhau và tổng những chữ số bằng 18.

Bài ViO.10 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bằng 23

Bài ViO.11 Viết số tự nhiên lớn độc nhất vô nhị có những chữ số không giống nhau và tổng các chữ số bởi 30

Bài ViO.12 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có các tích những chữ số bằng 12

Bài ViO.13 Viết số tự nhiên nhỏ dại nhất có những tích các chữ số bằng 24

Bài ViO.14 Viết số tự nhiên lớn nhất có các chữ số khác nhau và tích những chữ số bởi 72

Bài ViO.15 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất có những chữ số không giống nhau và tích những chữ số bởi 80

Bài ViO.16 Viết số thoải mái và tự nhiên lớn tốt nhất có các chữ số không giống nhau và tích các chữ số bằng 720

Bài ViO.17 với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.18 cùng với 5 chữ số 1, 2, 3, 4 có thể viết được từng nào số tự nhiên và thoải mái có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.19 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số.

Bài ViO.20 cùng với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau.

Bài ViO.21 với 5 chữ số 0, 2, 4, 6 rất có thể viết được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số khác nhau

Bài ViO.22 với 5 chữ số 0, 1, 2, 3, 4 rất có thể viết được bao nhiêu số chẵn bao gồm 4 chữ số, bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số.

Bài ViO.23 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số khác nhau và phân tách hết đến 3.

Bài ViO.24 cho những chữ số: 0, 1, 5, 6, 8. Lập được từng nào số tự nhiên có 3 chữ số, các chữ số không giống nhau và phân chia hết mang lại 5.

Bài ViO.25 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số, gồm tổng những chữ số bằng 7 và phân tách hết đến 5.

Bài ViO.26 cho số A = 1234567891011121314151617181920

Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và giữ nguyên thứ tự những chữ số còn sót lại để được số còn lại là số lớn số 1 có thể. Số lớn nhất có thể đó là số nào?

Bài ViO.27 cho số A = 1234567891011121314151617181920. Hãy xóa đi 16 chữ số của số A và không thay đổi thứ tự những chữ số sót lại để được số còn lại có 15 chữ số với là số nhỏ nhắn nhất tất cả thể. Số bé nhỏ nhất hoàn toàn có thể đó là số nào?

Bài ViO.28 Viết liên tiếp 10 số chẵn khác 0 đầu tiên để được một trong những tự nhiên. Hãy xóa đi 10 chữ số của nó nhưng mà vẫn không thay đổi thứ tự của chúng để được sốlớn nhất, số nhỏ bé nhất?

Bài ViO.29 tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số mà trong số đó có tối thiểu hai chữ số kiểu như nhau.

Bài ViO.30 Hãy cho thấy có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số mà trong mỗi số không chứa chữ số 8.

Bài ViO.31 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số không giống nhau mà tổng 4 chữ số của mỗi số đó bởi 10.

Bài ViO.32 Hãy cho biết thêm với các chữ số 1; 3; 5; 7; 9 thì rất có thể viết được toàn bộ bao nhiêu số tất cả 3 chữ số khác nhau?

Bài ViO.33 bao gồm bao nhiêu cách thu xếp 5 bạn học viên A, B, C, D, E ngồi vào một trong những chiếc ghế dài sao cho:

a) các bạn C ngồi chủ yếu giữa?b) hai bạn A cùng E ngồi ở nhị đầu ghế?


*

Bài ViO.34 với 6 chữ số 2, 3, 5, 6, 7, 8 người ta lập những số tất cả bốn chữ số không giống nhau.

a) gồm bao nhiêu số nhỏ tuổi hơn 5000?b) có bao nhiêu số chẵn nhỏ tuổi hơn 7000?

Bài ViO.35 trường đoản cú 10 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rất có thể lập được từng nào số khác biệt sao cho trong những số đó luôn xuất hiện chữ số 0 cùng chữ số 1.

Bài ViO.36 từ bỏ 8 chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 hoàn toàn có thể lập được từng nào số gồm 6 chữ số khác biệt trong kia nhất thiết phải có mặt chữ số 4.

Bài ViO.37 có bao nhiêu số tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau mà tổng những chữ số đó bởi 18?

Bài ViO.38 bao gồm bao nhiêu số smartphone có 6 chữ số? trong các số đó có bao nhiêu số điện thoại cảm ứng có 6 chữ số không giống nhau?

Bài ViO.39 Từ các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu:

a) Số có 5 chữ số không giống nhau?b) Số chẵn tất cả 5 chữ số khác nhau?c) Số bao gồm 5 chữ số khác nhau và phải có mặt chữ số 5?

Bài ViO.40 có bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có nhì chữ số mà lại hàng chục to hơn hàng đơn vị?

Bài ViO.41 tìm số 1a2b biết số đó chia cho 2; 5 với 9 thuộc dư 1.

Bài ViO.42 tìm kiếm số 8a3b biết số đó phân tách hết cho 2 với 5, còn phân tách 9 dư 8.

Bài ViO.43 kiếm tìm số 4a8b biết số đó chia hết mang đến 2, còn chia cho 5 với 9 cùng dư 1.

Bài ViO.44 search số nhỏ nhắn nhất khác 1 cơ mà khi phân tách cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng có số dư bởi 1.

Bài ViO.45 tìm số bé bỏng nhất nhưng mà khi chia cho cả 2; 3; 4; 5 và 6 gồm số dư lần lượt là 1; 2; 3; 4 và 5.

Bài ViO.46 tra cứu số bé xíu nhất gồm 3 chữ số mà phân chia hết cho cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.47 tìm số bé xíu nhất tất cả 3 chữ số nhưng khi phân chia cho 2; 3; 4; 5 cùng 6 cùng gồm số dư là 1.

Bài ViO.48 trung bình cộng tất cả các số chẵn gồm 3 chữ số phân tách hết cho 9 bằng?

Bài ViO.49 mức độ vừa phải cộng toàn bộ các số lẻ có 3 chữ số phân tách hết đến 5 bằng?

Bài ViO.50 tìm số nhỏ nhắn nhất bao gồm 4 chữ số khác biệt chia hết cho cả 2; 5; 9.

Bài ViO.51 Hãy cho thấy có toàn bộ bao nhiêu số lẻ gồm 4 chữ số phân chia hết cho 9?

Bài ViO.52 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số tất cả 4 chữ số phân chia hết cho cả 2; 3 với 5?

Bài ViO.53 Có tất cả bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số mà những số này đều không chia hết mang đến 3?

Bài ViO.54 bao gồm bao nhiêu số chẵn có 4 chữ số phân chia hết mang đến 9?

Bài ViO.55 search số nhỏ tuổi nhất khác 0 mà chia hết cho tất cả 2; 3; 4; 5 và 6.

Bài ViO.60 Hãy cho biết thêm có toàn bộ bao nhiêu số có 4 chữ số phân tách hết cho cả 2 và 5.

Xem thêm: Trình Bày Cuộc Khởi Nghĩa Khúc Thời Dụ Chi Tiết, Cuộc Khởi Nghĩa Khúc Thừa Dụ

Bài ViO.61 Có toàn bộ bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 3 chữ số mà phân chia hết mang đến 5. Tính tổng toàn bộ các số ó.

Bài ViO.62 Hãy cho biết có tất cả bao nhiêu số gồm 4 chữ số không giống nhau không phân tách hết cho 3.

Bài ViO.63 Hãy cho biết thêm có tất cả bao nhiêu số bao gồm 4 chữ số không giống nhau chia hết mang lại 3?

Bài ViO.64 Hãy cho thấy thêm có toàn bộ bao nhiêu số tất cả 4 chữ số mà những số đó phân chia cho 5 dư 2.

Bài ViO.65 cho những chữ số 0; 1; 2; 3 với 5. Hỏi lập được bao nhiêu số lẻ có 4 chữ số khác nhau chia hết đến 5?

Bài ViO.66 tìm số thoải mái và tự nhiên lớn tuyệt nhất có cha chữ số, biết rằng số đó chia hết mang lại 4 và chia cho 25 thì dư 2.

Bài ViO.67 tìm kiếm a nhằm 31a31a31a phân tách hết đến 7.

Bài ViO.68 Tìm những chữ số a, b để:

a) a378b phân chia hết cho 72.b) 24a68b chia hết mang đến 48.

Bài ViO.69 tra cứu số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất nhằm khi phân tách cho 5, 8, 12 thì số dư theo thiết bị tự là 2, 6, 8.

Bài ViO.70 Tìm các chữ số a, b biết 3a4b5⋮ 9 biết a – b = 2.

Bài ViO.71 tra cứu số tự nhiên bé dại nhất khác 1 làm sao để cho lấy số đó chia cho 2, 3, 4, 5, 6, 7 thì cùng dư 1.

Bài ViO.72 search a biết 3456a7 chia cho 8 dư 5.

Bài ViO.73 bao gồm bao nhiêu số gồm 5 chữ số mà lại mỗi số vừa phân tách hết cho 4 vừa phân chia hết đến 5.

Bài ViO.74 tìm kiếm số bé dại nhất bao gồm 2 chữ số biết số đó phân tách 8 dư 7, chia 7 dư 4.

Bài ViO.75 Với các chữ số 0, 1, 2, 3, 4, 5 hoàn toàn có thể lập được từng nào số thoải mái và tự nhiên gồm 6 chữ số khác nhau và:

a) những số này to hơn 300000?b) những số này to hơn 300000 và phân tách hết mang đến 5?

Các số này lớn hơn 350000?

Bài ViO.76 tìm kiếm số bé dại nhất bao gồm 5 chữ số phân chia hết cho tất cả 2; 3 với 5.

Bài ViO.77 Tìm các chữ số a, b sao cho a35b phân chia hết mang đến 45.

Bài ViO.78 search a + b biết 30a5b chia hết mang đến 30.

Bài ViO.79 Trong cửa hàng có 5 hộp, mỗi vỏ hộp chỉ đựng chén bát hoặc đĩa. Số lượng bát hoặc đĩa trong 5 hộp sẽ là 19; 22; 32; 35; 37 chiếc. Sau thời điểm bán hết số đĩa vào một hộp thì số chén nhiều gấp bốn lần số đĩa còn lại. Tính số bát ban sơ và số đĩa lúc đầu.

Bài ViO.80 mang đến số 99….99 (2013 số 9). Hỏi nên bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số phân tách hết đến 45

Bài ViO.81 mang lại số 222…22 (2017 số 2). Nên thêm vào số này tối thiểu bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang lại 44.

Bài ViO.82 mang lại số 777…77 (2017 số 7). Buộc phải bớt đi ít nhất bao nhiêu đơn vị chức năng để được số bắt đầu chia hết mang đến 63.

Bài ViO.83 mang đến số 7878…78 (2017 số 78). Bắt buộc thêm vào ít nhất bao nhiêu đơn vị để được số mới chia hết mang đến 65.

Bài ViO.84 mang đến số 77…777 (2013 số 7). Hỏi nên bớt đi tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số chia hết mang đến 63.

Bài ViO.85 đến số 33….333 (2013 số 3). Thêm tối thiểu bao nhiêu đơn vị để được số new chia hết cho 24

Bài ViO.86 tìm kiếm số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất bao gồm 9 chữ số ,chia hết mang lại 9 và tất cả các đặc điểm sau:

– trường hợp xóa 1 chữ số tận cùng thì được 1 số ít chia hết mang đến 8

– trường hợp xóa 2 chữ số tận cùng thì được 1 số chia hết mang lại 7

– trường hợp xóa 3 chữ số tận cùng thì được một số ít chia hết đến 6

– nếu như xóa 4 chữ số tận thuộc thì được một số ít chia hết mang lại 5

– ví như xóa 5 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết cho 4

– ví như xóa 6 chữ số tận thuộc thì được 1 số ít chia hết đến 3

– nếu như xóa 7 chữ số tận thuộc thì được một số chia hết cho 2

Bài ViO.87 gồm bao nhiêu số thoải mái và tự nhiên có 4 chữ số phân chia hết mang đến 5 và gồm đúng 1 chữ số 5.

Bài ViO.88 bao gồm bao nhiêu số tự nhiên và thoải mái có tứ chữ số vào đó:

a) mỗi chữ số đa số chẵnb) Tổng các chữ số là số chẵn

Bài ViO.89 cho các số 0, 1, 2, 3, 4. Lập được bao nhiêu số chẵn gồm 3 chữ số khác biệt từ những chữ số trên.

Bài ViO.90 Cần tối thiểu bao nhiêu số 3 để tạo ra thành những số tất cả tổng là 2010

Bài ViO.91 Viết tiếp tục 15 số lẻ bắt đầu từ 1 kế tiếp xóa đi 10 chữ số của số nhận ra để còn lại một vài lớn độc nhất (giữ nguyên vật dụng tự những chữ số). Hãy kiếm tìm số lớn nhất đó.

Bài ViO.92 Viết số tự nhiên và thoải mái lớn nhất mà trong các số ấy theo sản phẩm tự trường đoản cú trái quý phái phải, mỗi chữ số (cho cho tới chữ số mặt hàng trăm) đều bởi tổng của 2 chữ số ngay tắp lự sau nó.

Xem thêm: Tìm Hiểu Về Đá Ngọc Bích Hợp Mệnh Gì Trong Phong Thuỷ, Đá Ngọc Bích Ý Nghĩa Gì, Hợp Mệnh Nào Bạn Đã Biết

Bài ViO.94 có bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số cơ mà chữ số sản phẩm trăm to hơn chữ số sản phẩm chục, chữ số sản phẩm chục to hơn chữ số hàng đơn vị.