Viết chương trình tính diện tích hình tròn

     
Yêu cầu: Viết chương trình tính chu vi và ăn mặc tích hình tròn trụ có bán kính cho trước.

Bạn đang xem: Viết chương trình tính diện tích hình tròn

Input: Nhập bán kính đường tròn từ bàn phímOutput: In ra màn hình diện tính mặt đường tròn

2. Giải thuật:

Bước 1. Nhập thông tin; bước 1.1. Nhập cung cấp kính; bước 2.

Xem thêm: Top 20 Bài Thơ Hoa Sen Mầm Non, Bài Thơ : Hồ Sen

Xử lý: cách 2.1. Chu vi = 2 * Pi * R; cách 2.2. Diện tích s = Pi * R * R;Bước 3. Xuất dữ liệu ra màn hình hiển thị chu vi và mặc tích.

Xem thêm: Bí Quyết Nấu Gạo Nếp Bằng Nồi Cơm Điện Ngon, Dẻo Không Cần Chõ

3. Code Pascal:

program cv_dt_hinh_tron;uses crt;constPI = 3.14;var bankinh, chuvi, dientich: real;beginwrite("Nhap ban ghê hinh tron: ");readln(bankinh);chuvi := 2 * PI * bankinh;dientich := PI * bankinh * bankinh;writeln("Chu vi hinh tron: ", chuvi:1:1);writeln("Dien tich hinh tron: ", dientich:1:1);readln;end.

4. Phân tích và lý giải code :

Dong codeÝ nghĩa program cv_dt_hinh_tron; Khai báo tên lịch trình cv_dt_hinh_tron uses crt; Khai báo các hàm tủ sách const PI = 3.14; Khai báo biến đổi hằng PI = 3.14. Mục tiêu nếu PI sử dụng nhiều vào code thì ta chỉ cần biến hóa giá trị tại khai báo không cần đổi khác tất cả những giá trị của PI bên phía trong code var bankinh, chuvi, dientich: real; Khai báo những biến cần sử dụng trong công tác bankinh(bán kính), chuvi( chu vi), dientich( diện tích) với loại real( số thực) write("Nhap ban tởm hinh tron: "); In ra màn hình hiển thị dòng Nhap ban ghê hinh tron: readln(bankinh); Nhập từ bàn phím để gán quý giá cho trở nên bankinh chuvi := 2 * PI * bankinh; Gán quý hiếm cho trở nên chuvi bằng công thức tính chu vi (cv = 2pi R) dientich := PI * bankinh * bankinh; Gán quý hiếm cho biến chuyển dientich bằng công thức tính diện tích (S = pi R^2) writeln("Chu vi hinh tron: ", chuvi:1:1); In ra màn hình hiển thị dòng chữ Chu vi hinh tron: cùng in cực hiếm của thay đổi chuvi ra màn hình writeln("Dien tich hinh tron: ", dientich:1:1); In ra màn hình hiển thị dòng chữ Dien tich hinh tron: và in giá trị của vươn lên là dientich ra màn hình hiển thị readln; Dừng màn hình khi chạy chương trình cho chính mình xem.

5. Tác dụng Pascal:


*

Kết luận: họ thấy vấn đề lập trình cho bài bác này chúng ta cần nhớ hai bí quyết là tính diện tích và chu vi của hình tròn. Do đó, họ cần máy một ít kỹ năng và kiến thức về toán học tập nhé! ● (cv = 2pi R) ● (S = pi R^2)với R là bán kính đường tròn