Viết Chương Trình In Ra Màn Hình Các Số Chẵn

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên và xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênÂm nhạcMỹ thuật
*

1. Viết công tác tính tổng các số lẻ từ là một đến N (N là số nhập trường đoản cú bàn phím).

Bạn đang xem: Viết chương trình in ra màn hình các số chẵn

Bạn đang xem: Viết lịch trình tính tổng các số chẵn từ là 1 đến n

2. Viết công tác tính tổng những số chẵn từ một đến N (N là số nhập từ bàn phím).

1...

program bai1;

var s,i,n:longint;

begin

write("N= ");

readln(n);

s:=0;

for i:=1 khổng lồ n do

if i mod trăng tròn then s:=s+i;

write("s= ",s);

readln

end.

program bai2;

var s,i,n:longint;

begin

write("N= ");

readln(n);

s:=0;

for i:=1 khổng lồ n do

if i gian lận 2=0 then s:=s+i;

write("s= ",s);

readln


*

1.

program tong_le;

uses crt;

var s,n,i:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

write("nhap n:");readln(n);

for i:=1 khổng lồ n do

if i mod trăng tròn then s:=s+i;

writeln("tong s la:",s);

readln

end.

2.

Xem thêm: Trọng Lượng Riêng Của Thủy Ngân, Khối Lượng Riêng Của Thủy Ngân

bn khai báo như sinh hoạt trên

begin

clrscr;

s:=0;

write("nhap n:");readln(n);

for i:=1 lớn n do

if i thủ thuật 2=0 then s:=s+i;

writeln("tong s la:",s);

readln


end.

XONG RÙI ĐÓ!!

1.

program tongle;

uses crt;

var i,s,n:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

write("nhap n:");readln(n);

for i:=1 lớn n do

if i mod đôi mươi then s:=s+i;

writeln("tong s la:",s);

readln

end.

2.

program tongchan;

uses crt;

var i,s,n:integer;

begin

clrscr;

s:=0;

write("nhap n:");readln(n);


for i:=1 khổng lồ n do

if i hack 2=0 then s:=s+i;

writeln("tong s la:",s);

readln

end.

Xem thêm: Quy Trình Công Nghệ Nhân Giống Bằng Nuôi Cấy Mô Tế Bào, Gồm Bào Nhiêu Bước

XONG RÙI!!!

Viết lịch trình nhập vào 1dãy n số (n được nhập tự bàn phím) tìm giá trị lớn số 1 trong dãy vừa lập

viết phương pháp pascal nhập số n từ keyboard . Xuất ra màn hình hiển thị các số chia hết mang đến 2 với 5 từ 1 đến n

viết phương pháp pascal nhập số n từ bàn phím, thực hiện xuất ra màn hình:+các số nguyên tố từ 2 cho n

+các số bao gồm phương tự 0 đến n

+các số tuyệt vời nhất từ 1 mang lại n

Làm góp mình với!!!

AI GIÚP MIK BÀI NÀY VS

1) viết chương trình tính tổng 100 số tự nhiên đầu tiên

2. Viết chương trình soát sổ số n nhập từ bàn phím có phân chia hết mang đến hai số 2 và 3 không. Nếu tất cả thì in ra loại chữ phân tách hết với không phân tách hết

viết lịch trình pascal :

- so sánh 2 số nhập trường đoản cú bàn phím

-Tìm số nhỏ tuổi nhất trong 4 số nhập tự bàn phím

-hoán đổi giá trị của 2 trở thành x, y theo lắp thêm tự không giảm

-in ra hiệu quả sắp xếp 3 số nhập từ keyboard theo thiết bị tự ko tăng

Viết chương trình nhập số nguyên A từ bàn phím,kiểm tra thông báo ra màn hình xem số đó là số âm tuyệt dương

Bài toán: Lan, Hà, Mai lần lượt gồm sô tuổi không giống nhau, biết số tuổi của các bạn được nhập tự bàn phím. Hãy viết chương trình in ra screen tổng số tuổi của ba bạn. giải hộ mình bài bác này với!!!

Viết lịch trình in ra số lớn số 1 trong bốn số nhập từ bàn phím với đk chỉ được dùng 2 biến

kimsa88
cf68