Viết 1 Đoạn Văn Bằng Tiếng Anh Về Ngôi Trường

     

Tả ngôi trường bởi Tiếng Anh lớp 6 có dàn ý, cùng 3 đoạn văn mẫu tả ngôi trường, giúp những em học viên rèn luyện kỹ năng, biết viết một đoạn văn ngắn bằng tiếng Anh về chủ đề trường học thuận tiện hơn.

Bạn đang xem: Viết 1 đoạn văn bằng tiếng anh về ngôi trường

*

Với 3 đoạn văn tả ngôi trường bằng tiếng Anh có dịch, tổng hợp các Từ vựng – Ngữ pháp giờ đồng hồ Anh thường gặp mặt trong chủ đề trường học. Hy vọng để giúp các em ngày càng học xuất sắc môn tiếng Anh lớp 6.

Dàn ý tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Đoạn văn nói/ ra mắt về trường học bởi tiếng Anh bao gồm những ý thiết yếu sau:

What’s your school’s name/ address? – thương hiệu trường & Địa chỉ How is it? (new/old; large/ small; beautiful; …) – Nó như thế nào? (miêu tả tầm thường về ngôi trường) How many teachers/ students/ classrooms/ floors are there? – con số giáo viên, học tập sinh, lớp học và số tầng. How are the teachers/ students? (friendly; helpful;…) – miêu tả giáo viên cùng học sinh. What vì you lượt thích the best about your school? – Điều gì sinh sống ngôi ngôi trường khiến bạn thích nhất

Viết 1 đoạn văn bằng tiếng Anh về ngôi trường

Tiếng Anh

Hello! My name is hoa. I’d lượt thích to tell you about my school. My school’s name Ly Thuong Kiet secondary school. My school is on Duy chảy street. It is very beautiful & very big. My school has a front yard & a backyard. The front yard has many flowers, trees, head flag, và a playground. The backyard has a play ground . My school has 40 teachers, 1000 students và 30 rooms. I hope I ll be good student of Ly Thuong Kiet secondary school. I love my school, my teachers và my friends very much. Because they are very friendly và always help me whenever I need.

Tiếng Việt

Xin chào! thương hiệu tôi là Hoa. Tôi ý muốn kể cho chính mình nghe về trường học của tôi. Ngôi trường tôi thương hiệu trường cung cấp 2 Lý thường Kiệt. Trường tôi ở đường Duy Tân. Nó hết sức đẹp và cực kỳ lớn. Ngôi trường tôi tất cả sân trước với sân sau. Sảnh trước có tương đối nhiều hoa, cây xanh, cờ đầu, sân chơi. Sân sau gồm sân chơi. Trường tôi tất cả 40 giáo viên, 1000 học viên và 30 phòng. Em ước ao em là học tập sinh tốt của trường trung học cơ sở Lý hay Kiệt. Em rất thương yêu trường lớp, các thầy gia sư và các bạn của em. Bởi họ rất gần gũi và luôn giúp đỡ tôi bất cứ bao giờ tôi cần.

Xem thêm: Cách Làm Thiệp Ngày 20 Tháng 10 Dễ Dàng Nhất, Cách Làm Thiệp Tặng Mẹ Nhân Ngày 20 Tháng 10

Tả về ngôi trường học bởi Tiếng Anh

Tiếng Anh

Hi, my name’s Tri. I’m student, today I’m going khổng lồ talk about my school. This is my school. Its name is quang Trung, it is a secondary school. There are twenty classrooms in my school. Every class has a projector. All of the teachers are friendly. There are many trees around my school.Many people say my school is a “green school” beaucase every student and teacher is have protecting the envirointment awareness.

Tiếng Việt

Xin chào, bản thân tên Trí, mình là học sinh. Hôm nay mình sẽ nói về trường mình. Đây là trường mình tên là quang đãng Trung, là trường cấp cho 2, trường mình có trăng tròn phòng học, lớp nào cũng có thể có máy chiếu. Tất cả các giáo viên phần đa thân thiện. Bao quanh trường tôi có không ít cây xanh, nhiều người dân nói trường tôi là “trường học tập xanh” do mọi học viên và giáo viên hầu như phải đảm bảo an toàn ý thức về môi trường.

Tả ngôi trường bằng tiếng Anh

Tiếng Anh

My name is Hoa. I’m fifteen years old. I study at Le Quy Don secondary school. This is not really best school but with me this is the best school I’ve ever studied. My school is small & antique. It’s in a small village so there are not many people in this school but I am not boring about this because the people there are really kind và help me if I m in the trouble. The teachers in this school are interesting & they always understand what are you thinking about? The first time I study there, I always think that they are witch because they can read my mind. Each lesson in my school is not terrible than another school because the teachers doesn’t teach me theory. They want me practice & practice. But they are also a teacher so they always give the students homework, many homework … In this school, there are many outdoor activities such as camping, thể thao festival và fair. But whatever this is not a problem, the problem is the students there are really study hard because they want this school become famous.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Trường Đại Học Ở Hà Nội, Danh Sách Đầy Đủ Các Trường Đại Học

Tiếng Việt

Tôi thương hiệu là Hoa. Tôi mười lăm tuổi. Em học tập trường thcs Lê Quý Đôn. Đây không hẳn là ngôi trường cực tốt nhưng với tôi đây là ngôi trường tốt nhất có thể mà tôi từng học. Trường học của tôi nhỏ và cổ kính. Nó ở một ngôi làng nhỏ tuổi nên không có tương đối nhiều người vào trường này nhưng mà tôi ko thấy nhàm chán về điều đó vì những người dân ở kia thực sự xuất sắc bụng và trợ giúp tôi nếu như tôi gặp mặt khó khăn. Các giáo viên vào trường này thiệt thú vị và họ luôn luôn hiểu bạn đang nghĩ gì? Lần thứ nhất học ở đó, tôi luôn nghĩ rằng chúng ta là phù thủy do họ hoàn toàn có thể đọc được quan tâm đến của tôi. Từng buổi học ở ngôi trường tôi không ghê gớm hơn ngôi trường khác bởi thầy cô không dạy lý thuyết cho tôi. Người ta muốn tôi luyện tập và luyện tập. Nhưng họ cũng là một giáo viên buộc phải họ luôn luôn giao cho học sinh bài tập về nhà, nhiều bài bác tập về công ty … Ở ngôi ngôi trường này, có rất nhiều hoạt động ngoài trời như cắn trại, hội thao, hội chợ. Nhưng mà dù sao đây cũng không phải là vấn đề, vụ việc là các sinh viên ở kia thực sự chăm chỉ học tập vì người ta có nhu cầu ngôi trường này trở đề nghị nổi tiếng.