Vì sao cuba là hòn đảo anh hùng

     

1. Hoàn cảnh lịch sử:

Vị trí địa lý của đất nước Cu-ba

-Với sự giúp đỡ của Mĩ, tháng 3-1952, Tướng Ba-ti-xta làm đảo chính, thiết lập chế độ độc tài quân sự ở Cu-ba.

Bạn đang xem: Vì sao cuba là hòn đảo anh hùng


- Chính quyền Ba-ti-xta đã xoá bỏ bản Hiến pháp tiến bộ, cấm các đảng phái chính trị hoạt động và bắt giam hàng chục vạn người yêu nước.

=> Không cam chịu chế độ độc tài tàn bạo, các tầng lớp nhân dân Cu-ba đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền.

2. Phong trào đấu tranh

* Trong chiến đấu chống chế độ độc tài Ba-ti-xta (1953 - 1959)

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chế độ độc tài quân sự được thiết lập ở Cu-ba (tháng 3/1952). Không cam chịu chế độ độc tài tàn bạo, các tầng lớp nhân dân Cu-ba đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền (từ năm 1953 đến 1959).

- Dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát- xtơ-rô, phong trào diễn ra:

* Trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1959 - nay)

- Từ 1959 - 1961, Cu Ba tiến hành cải cách dân chủ. Là nước đầu tiên ở Tây bán cầu tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội (1961) giữa vòng vây của Mĩ.

- Từ 1961 đến nay, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu... Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ nhưng Cu-ba vẫn kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội.

=> Như vậy, những thành tựu trong chiến đấu và trong xây dựng bảo vệ tổ quốc đã chứng minh rằng Cu-ba là một “hòn đảo anh hùng”.


Vì sao nói Cu-ba là hòn đảo anh hùng Giải


*

Câu hỏi và phương pháp giải

Nhận biết

Vì sao nói Cu-ba là hòn đảo anh hùng?

A.

B.

C.


D.

Bạn hãy kéo xuống dưới để xem đáp án đúnghướng dẫn giải nhé.

Đáp án đúng:

Lời giải của Luyện Tập 247

Phương pháp giải:

Xem lại Cu-ba - hòn đảo anh hùng, sgk trang 31, giải thích.

Xem thêm: Nồi Chiên Không Dầu Olivo Có Tốt Không, (Review 2022)

Giải chi tiết:

Nói Cu-ba là hòn đảo anh hùng, vì:

* Trong chiến đấu chống chế độ độc tài Ba-ti-xta (1953 - 1959)

- Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, chế độ độc tài quân sự được thiết lập ở Cu-ba (tháng 3 - 1952). Không cam chịu chế độ độc tài tàn bạo, các tầng lớp nhân dân Cu-ba đã bền bỉ tiến hành cuộc đấu tranh giành chính quyền (từ năm 1953 đến 1959).

- Dưới sự lãnh đạo của Phi-đen Cát- xtơ-rô, phong trào diễn ra:

+ Ngày 26 - 7 - 1953, Phi-đen Cát- xtơ-rô lãnh đạo 135 thanh niên tấn công pháo đài Môn-ca-đa, mở đầu thời kì đấu tranh vũ trang.

+ Ngày 25 - 11 - 1956, Phi-đen Cát- xtơ-rô cùng 81 chiến sĩ yêu nước từ Mê-hi-cô trở về xây dựng căn cứ cách mạng ở vùng rừng núi phía Tây của Cu-ba. Dưới sự ủng hộ của nhân dân, lực lượng cách mạng lớn mạnh, phong trào đấu tranh lan rộng ra cả nước.

+ Ngày 1 - 1 - 1959, chế độ độc tài Batixta bị lật đổ. Cách mạng giành thắng lợi, chấm dứt ách thống trị của chính quyền tay sai. Cu-ba trở thành lá cờ đầu trong phong trào giải phóng dân tộc ở Mĩ La-tinh.

* Trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc (1959 - nay)


- Từ 1959 - 1961, Cu Ba tiến hành cải cách dân chủ. Là nước đầu tiên ở Tây bán cầu tuyên bố tiến lên chủ nghĩa xã hội (1961) giữa vòng vây của Mĩ.

- Từ 1961 đến nay, công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội đạt nhiều thành tựu... Mặc dù bị Mĩ bao vây cấm vận, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô và Đông Âu sụp đổ nhưng Cu-ba vẫn kiên trì con đường chủ nghĩa xã hội.

=> Như vậy, những thành tựu trong chiến đấu và trong xây dựng bảo vệ tổ quốc đã chứng minh rằng Cu-ba là một “hòn đảo anh hùng”.

Xem thêm: Máy Massage Chân Cho Người Cao Tuổi, Dễ Dùng, Hiệu Quả Tuyệt Vời

Ý kiến của bạn Cancel reply

Save my name, email, and website in this browser for the next time I comment.

LuyenTap247.com

Học mọi lúc mọi nơi với Luyện Tập 247

Tổng ôn Lý Thuyết

Ôn Tập Lý Thuyết Lớp 12Ôn Tập Lý Thuyết Lớp 11Ôn Tập Lý Thuyết Lớp 10Ôn Tập Lý Thuyết Lớp 9

Câu hỏi ôn tập

Luyện thi đại học môn toánLuyện thi đại học môn vănLuyện thi vào lớp 10 môn toánLớp 11

Luyện Tập 247 Back to Top


Cu Ba là hòn đảo anh hùng

READ: Trình bày sự phát triển của khoa học kĩ thuật thế giới nửa đàu thế kỉ 20 - Lịch Sử lớp 8

Như vậy, những thành tựu trong chiến đấu và trong xây dựng bảo vệ tổ quốc đã chứng minh rằng Cu Ba là “hòn đảo anh hùng”

kimsa88
cf68