Ví dụ nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

     
You are watching: Ví Dụ Về Nền văn hóa truyền thống Đậm Đà bản Sắc dân tộc bản địa ? duy trì Gìn bạn dạng Sắc văn hóa truyền thống Dân Tộc Là Gì in gamize.vn

1.em hiểu vậy nào là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc?lấy lấy ví dụ như minh họa?trình bày phương hướng để phát triển văn hóa2.vì sao chính sách giáo dục và giảng dạy khoa học và công nghệ lại được xem như là quốc sách mặt hàng đầu?trình bày phương hướng cơ chế giáo dục3.trách nhiệm của công dân đối với chế độ giáo dục văn hóa


*

Câu 1 :

Nền văn hóa truyền thống tiên tiến, đậm đà phiên bản sắc dân tộc bản địa là:

– Nền văn hóa tiên tiến thể hiện ý thức yêu nước và tiến bộ mà câu chữ cốt lõi là lí tưởng tự do dân tộc và chủ nghĩa làng mạc hội theo nhà nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng hồ Chí Minh, nhằm kim chỉ nam tất cả vì bé người, vì hạnh phúc và sự phát triển phong phú, từ do, toàn diện của con người trong mối quan hệ hợp lý giữa cá thể và cộng đồng, giữa xã hội với tự nhiên.Bạn sẽ xem: lấy ví dụ nền văn hóa truyền thống tiên tiến đậm đà bạn dạng sắc dân tộc

– Nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc bao hàm những quý giá bền vững, gần như tinh hoa của cộng đồng các dân tộc việt nam được vun đắp đề nghị qua lịch sử hàng nghàn năm chiến đấu dựng nước và giữ nước. Đó là lòng yêu thương nước nồng nàn, ý chí từ bỏ cường dân tộc, ý thức đoàn kết, ý thức xã hội gắn kết cá nhân – mái ấm gia đình – làng mạc xã – Tổ quốc; lòng nhân ái, khoan dung, trọng nghĩa tình, đạo lý; đức tính đề xuất cù, trí tuệ sáng tạo trong lao động; sự tinh tế và sắc sảo trong ứng xử, tính giải dị vào lối sống… bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc còn đậm nét trong các hình thức biểu hiện mang tính chất dân tộc độc đáo.Bạn đã xem: lấy ví dụ nền văn hóa tiên tiến đậm đà phiên bản sắc dân tộc

Đang xem: lấy một ví dụ về nền văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc

– lấy một ví dụ về hoạt động nhằm giữ lại gìn bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc :

Hằng năm, nước ta diễn ra rất các các tiệc tùng khác nhau, nhằm thể hiện nét trẻ đẹp truyền thống từ xa xưa và giữ gìn bản sắc dân tộc. Một số lễ hội điển hình như:

– 10/3 âm lịch ra mắt ngày giỗ tổ Hùng Vương

– 20/1 âm lịch ra mắt lễ hội Đền Qủa sơn (Nghệ An)

– liên hoan tiệc tùng chùa Hương đầu xuân năm mới

8/4 âm lịch diễn ra lễ hội Thánh Gióng

Câu 2 :

Giáo dục và đào tạo và giảng dạy là quốc sách số 1 vì:

– giáo dục và đào tạo và đào tạo và giảng dạy có vai trò đặc biệt quan trọng trong bài toán giữ gìn, cách tân và phát triển và truyền bá tân tiến nhân loại.

Bạn đang xem: Ví dụ nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc

– Là mộ một trong những động lực đặc biệt thúc đẩy sự nghiệp công nghiệp hóa, tân tiến hóa.

Xem thêm: Yến Mạch Trái Cây Giảm Cân Hiệu Quả Bằng Yến Mạch Trái Cây Sunrise

Câu 3 :

Trách nhiệm đối với các chế độ giáo dục cùng đào tạo, công nghệ và công nghệ, văn hóa:

– tin tưởng và chấp hành đúng chủ trương, cơ chế của Đảng cùng Nhà nước về giáo dục và đào tạo, kỹ thuật và công nghệ, văn hóa.

Xem thêm: Tổng Hợp Các Bài Văn Nghị Luận Về Chuyện Chức Phán Sự Đền Tản Viên

– có quan hệ tốt đẹp với mọi người xung quanh, biết phê phán phần đông thói hư tật xấu trong làng hội.