Vẽ Biểu Đồ Thể Hiện Giá Trị Xuất Nhập Khẩu

     

Cách nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ tròn

Khi chỉ có một vòng tròn:

Ta nhận định cơ cấu tổng quát tháo lớn nhất là mẫu nào, nhị là, tía là… và mang lại biết tương quan tiền giữa các yếu tố (gấp mấy lần hoặc kém nhau từng nào %). đặc biệt là yếu tố lớn nhất so với tổng thể có vượt xa không?

Lưu ý:Tỷ trọng có thể giảm nhưng số thực nó lại tăng, vị thế cần ghi rõ. Ví dụ: Xét về tỷ trọng ngành nông nghiệp giảm… không ghi trống kiểu ngành nông nghiệp giảm … vì chưng như thế là chưa chủ yếu xác, gồm thể bị trừ hay là không được đến điểm.

Bạn đang xem: Vẽ biểu đồ thể hiện giá trị xuất nhập khẩu

Khi gồm từ nhị vòng tròn trở lên (giới hạn tối đa là ba hình trụ cho một bài)

- Nhận xét cái bình thường nhất (nhìn tổng thế): Tăng/ giảm như thế nào?

- Nhận xét tăng tốt giảm trước, nếu có tía vòng trở lên thì thêm liên tục hay không liên tục, tăng (giảm) bao nhiêu?

- Sau đó mới nhận xét về nhất, nhì, ba … của những yếu tố trong từng năm, nếu giống nhau thì ta gom tầm thường lại cho những năm một lần thôi (không nhắc lại 2, 3 lần)

- Cuối cùng, mang đến kết luận về mối tương quan giữa những yếu tố.

- Giải ưng ý về vấn đề.

Bài mẫu nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ tròn

Dựa vào bảng 10.4, vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc.

Nhận xét sự cầm cố đổi trong cơ cấu xuất nhập khẩu của nước này.

Bảng 10.4. CƠ CẤU GIÁ TRỊ XUẤT, NHẬP KHẨU CỦA TRUNG QUỐC

(Đơn vị:%)

Năm

1985

1995

2004

Xuất khẩu

39.3

53.5

51.4

Nhập khẩu

60.7

46.5

48.6

Vẽ cùng nhận xét biểuđồ.

Lời giải

*

Biểu đồ thể hiện cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc năm 1985, 1995 cùng 2004.

Nhận xét:

Cơ cấu xuất, nhập khẩu của Trung Quốc gồm sự cố gắng đổi tích cực từ năm 1985đến năm 2004:

- Tỉ trọng xuất khẩu tăng lên hơi nhanh, từ 39,3% (1985) lên 51,34% (2004).

- Tỉ trọng nhập khẩu tất cả xu hướng giảm tương đối nhanh, từ 60,7% (1985) xuống 48.6% (2004).

- Năm 1985 Trung Quốc nhập siêu, năm 1995 và 2004 Trung Quốc xuất siêu.

Cách nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ miền

- Nhận xét chung toàn bộ bảng số liệu: nhìn nhận, đánh giá chỉ xu hướng bình thường của số liệu.

- Nhận xét mặt hàng ngang trước: Theo thời gian yếu tố a tăng giỏi giảm, tăng giảm như thế nào, tăng giảm bao nhiêu? Sau đó đến yếu tố b tăng giỏi giảm … yếu tố c (mức chênh lệch)

- Nhận xét sản phẩm dọc: Yếu tố nào xếp hạng nhất, nhì, tía và gồm thay đổi thứ hạng hay không?

- Tổng kết cùng giải thích.

Bài mẫu nhận xét biểu đồ xuất nhập khẩu dạng biểu đồ miền

Cho bảng số liệu sau:

Giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản qua các năm

*

(Nguồn: SGK Địa lí 11 nâng cao, NXB Giáo dục, 2007)

a) Tính cán cân nặng thương mại của Nhật Bản qua các năm.

b) Vẽ biểu đồ thể hiện cơ cấu giá trị xuất nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 - 2004.

Xem thêm: Xe Máy Honda Sắp Ra Mắt Là Air Blade, Vision Hay Sh 2022, Loạt Xe Máy Mới Được Ra Mắt Khuấy Đảo Thị Trường

c)Dựa vào bảng sốliệu đã cho, kết quả đo lường và tính toán và biểu đồ đã vẽ, hãy nêu nhận xét về tình trạng xuất nhập khẩu với cơ cấu xuất nhập khẩu của Nhật Bản trong giai đoạn trên.

Lời giải

a) Tính cán cân thương mại

Cán cân nặng thương mại của Nhật Bản qua những năm

*

b) Vẽ biểu đồ

- Xử lí số liệu:

Cơ cấu giá bán trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2004

*

- Vẽ:

Biểu đồ cơ cấu giá bán trị xuất, nhập khẩu của Nhật Bản giai đoạn 1990 – 2004

*

c) Nhận xét

*Tình hình xuất nhập khẩu

Giai đoạn 1990 - 2004:

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu, giá chỉ trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu của Nhật Bản đều tăng, nhưng ko ổn định.

+ Tổng giá bán trị xuất nhập khẩu tăng từ 523 tỉ USD (năm 1990) lên 1020,2 tỉ USD (năm 2004), tăng 497,2 tỉ USD (tăng gấp 1,95 lần).

+ giá chỉ trị xuất khẩu tăng từ 287,6 tỉ USD (năm 1990) lên 565,7 tỉ USD (năm 2004), tăng 278,1 tỉ USD (tăng gấp 1,97 lần).

+ giá trị nhập khẩu tăng từ 235,4 tỉ USD (năm 1990) lên 454,5 tỉ USD (năm 2004), tăng 219,1 tỉ USD (tăng gấp 1,93 lần).

+ Sự ko ổn định của tổng giá trị xuất nhập khẩu, giá trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu thể hiện ở chỗ: từ năm 1990 đến năm 2000 tăng, từ năm 2000 đến năm 2001 giảm, từ năm 2001 đến năm 2004 tăng (dẫn chứng).

- giá bán trị xuất khẩu luôn luôn cao hơn giá chỉ trị nhập khẩu qua những năm yêu cầu cán cân nặng thương mại luôn luôn dương.

- giá bán trị xuất khẩu có tốc độ tăng trưởng cao hơn giá trị nhập khẩu.

- Tổng giá trị xuất nhập khẩu, giá bán trị xuất khẩu và giá trị nhập khẩu tăng ko đều qua những giai đoạn (dẫn chứng).

* Cơ cấu xuất nhập khấu

- Tỉ trọng giá chỉ trị xuất khẩu luôn cao hơn giá trị nhập khẩu qua những năm (dẫn chứng).

- trong giai đoạn 1990 - 2004, tỉ trọng giá trị xuất khẩu tăng 0,4%, tỉ trọng giá trị nhập khẩu giảm tương ứng, nhưng chưa tất cả sự ổn định.

+ Từ năm 1990 đến năm 1995, tỉ trọng giá chỉ trị xuất khẩu tăng (1,9%), tỉ trọng giá chỉ trị nhập khẩu giảm tương ứng.

+ Từ năm 1995 đến năm 2001, tỉ trọng giá bán trị xuất khẩu giảm (3,3%), tỉ trọng giá bán trị nhập khẩu tăng tương ứng.

Xem thêm: Cho Đa Thức P(X)=Ax^2+Bx+C, Cho Đa Thức P(X) = Ax2 + Bx + C

+ Từ năm 2001 đến năm 2004, tỉ trọng giá bán trị xuất khẩu tăng (1,8%), tỉ trọng giá bán trị nhập khẩu giảm tương ứng.