Vật Sáng Ab Đặt Vuông Góc Với Trục Chính

     

Vật sáng sủa AB để vuông góc với trục chủ yếu qua thấu kính cho ảnh ngược chiều cao gấp 3 lần trang bị và bí quyết nó (80cm). Tiêu cự của thấu kính là


Công thức thấu kính: (left{ eginarrayldfrac1d + dfrac1d' = dfrac1f\k = - dfracd'd = dfracoverline A'B' overline AB endarray ight.)


Ảnh ngược chiều cao gấp cha lần vật:

(k = - dfracd'd = dfracoverline A'B' overline AB = - 3 Rightarrow d' = 3d,,,left( 1 ight))

Ảnh cách vật 80cm: (d + d' = 80cm,,,left( 2 ight))

Từ (1) với (2) ta có: (left{ eginarrayld' = 3d\d + d' = 80cmendarray ight. Rightarrow left{ eginarrayld = 20cm\d' = 60cmendarray ight.)

Áp dụng phương pháp thấu kính ta có:

(dfrac1f = dfrac1d + dfrac1d' = dfrac120 + dfrac160 = dfrac115 Rightarrow f = 15cm)


Đáp án nên chọn là: b


...

Bạn đang xem: Vật sáng ab đặt vuông góc với trục chính


Bài tập có liên quan


Các dạng bài xích tập thấu kính Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Vật sáng sủa AB đặt vuông góc với trục chủ yếu của một thấu kính quy tụ có độ tụ 2dp và bí quyết thấu kính một khoảng tầm 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ mang đến AB là:


Ảnh S’ của điểm lưu ý S được để như hình là:


*

Chọn cách thực hiện đúng về cách vẽ ảnh A’B’ của đồ sáng AB trong số trường thích hợp sau:


xy là trục chủ yếu của thấu kính, AB là đồ dùng thật, A’B’ là ảnh


*

Trong hình sau, S- là điểm vật thật, S’- là điểm ảnh, xy - là trục bao gồm thấu kính.

Xem thêm: Giải Bài Tập Thực Hành Trang 36 Công Nghệ 11 Trang 36 Công Nghệ 11


*

Cho thấu kính quy tụ có tiêu cự f = 10cm. Vật sáng AB là một đoạn thẳng đặt vuông góc trục chính của thấu kính, cách thấu kính 30cm. đặc điểm của hình ảnh và số phóng đại hình ảnh là:


Vật sáng AB đặt vuông góc với trục bao gồm của một thấu kính hội tụ và bí quyết thấu kính 10cm. Liếc qua thấu kính thấy một ảnh cùng chiều và cao vội vàng 3 lần vật. Tiêu cự của thấu kính có mức giá trị là:


Đặt một thấu kính cách một trang sách 20cm, liếc qua thấu kính thấy hình ảnh của dòng chữ cùng chiều với dòng chữ nhưng lại cao bằng nửa loại chữ thật. Thấu kính thuộc một số loại gì cùng tiêu cự có mức giá trị là bao nhiêu?


Vật (AB = 10cm) là một trong những đoạn thẳng tuy vậy song cùng với trục thiết yếu của một thấu kính hội tụ mỏng manh tiêu cự (f = 20cm). B gần thấu kính và cách thấu kính (30cm). Khoảng cách (AB) tới trục chính của thấu kính là (h = 3cm). Độ to của ảnh là:


Một thấu kính phân kì gồm tiêu cự f = -30cm. đồ sáng AB là 1 trong những đoạn thẳng đặt vuông góc trục chủ yếu của thấu kính cho ảnh cách vật dụng 15cm. Vị trí của đồ dùng là:


Vật sáng sủa AB đặt vuông góc cùng với trục thiết yếu của một thấu kính phẳng lồi bởi thủy chiết xuất suất n =1,5 nửa đường kính mặt lồi bằng 10cm , cho ảnh rõ đường nét trên màn đặt bí quyết vật một khoảng tầm L. Khoảng cách ngắn tuyệt nhất của L là:


Đặt một vật dụng sáng AB trước một thấu kính quy tụ có tiêu cự f =20cm. Biện pháp vật AB một quãng 90cm, bạn ta đặt một màn hứng. Ta phải để thấu kính tại vị trí cách vật bao nhiêu thì thu được hình ảnh rõ đường nét trên màn?


Một trang bị sáng AB cho ảnh thật qua 1 thấu kính hội tụ, ảnh này hứng trên một màn E đặt cách vật một khoảng 180cm, ảnh thu được cao bằng 1/5 vật. Tiêu cự của thấu kính có giá trị:


Một màn hình ảnh đặt tuy vậy song với đồ sáng AB và cách AB một quãng L = 72cm. Một thấu kính quy tụ có tiêu cự f đặt trong vòng giữa vật cùng màn làm sao cho AB vuông góc cùng với trục chính của thấu kính, fan ta tìm kiếm được vị trí của thấu kính cho ảnh rõ đường nét trên màn. Hai địa chỉ này bí quyết nhau 48cm, tính tiêu cự của thấu kính?


Một thấu kính tất cả dạng một mặt phẳng cùng một mặt ước làm bằng thủy tinh có chiết suất n =1,5. Đặt trong không khí, một chùm sáng tới song song với trục chủ yếu cho chùm tia ló hội tụ tại điểm phía sau thấu kính, phương pháp thấu kính 12cm. Nửa đường kính của khía cạnh cầu có giá trị là:


Một thấu kính thủy tinh có chiết suất n =1,5 đặt trong không khí có độ tụ 8dp. Khi nhúng thấu kính vào trong 1 chất lỏng nó biến chuyển một thấu kính phân kì tất cả tiêu cự 1m. Phân tách suất của chất lỏng là:


Một thấu kính hai mặt lồi cùng nửa đường kính R, lúc đặt trong không khí nó tất cả tiêu cự f = 30cm. Nhúng chìm thấu kính vào một bể nước, cho trục chính của nó trực tiếp đứng rồi cho một chùm sáng tuy nhiên song rọi thẳng đứng từ bên trên xuống thì thấy điểm quy tụ cách thấu kính 80cm. R = ? Biết chiết suất của nước là 4/3.

Xem thêm: Top 6 Bài Cảm Nhận Nhân Vật Tấm Hay Nhất (6 Mẫu), Top 6 Bài Cảm Nhận Về Nhân Vật Tấm Siêu Hay


Vật sáng sủa AB đặt tuy vậy song với 1 màn M, bí quyết màn một quãng L = 45 cm. Giữa vật và màn có một thấu kính hội tụ song song với vật và màn, trục thiết yếu của thấu kính trải qua A. Giữ cố định vật và màn, di chuyển thấu kính thân vật cùng màn thì thấy gồm hai địa điểm thấu kính đến hai ảnh trên màn, ảnh này vội k = 4 lần ảnh kia. Tiêu cự thấu kính là


Một đồ vật chiếu sử dụng thấu kính quy tụ có tiêu cự 10 centimet tạo hình ảnh thật trên màn có diện tích gấp 400 lần diện tích s vật. Thấu kính bí quyết vật cùng màn từng nào cm?


Một loại phông hình tròn, 2 lần bán kính 210 centimet được thắp sáng vào buổi tối. Để tạo độ sáng dịu trên phông, một học sinh đã đính thêm trước đèn, bí quyết đèn 3 centimet một thấu kính phân kỳ tất cả tiêu cự f = - 5 cm, 2 lần bán kính 10 cm. Coi đèn là nguồn sáng điểm. Vị trí đặt thấu kính cụ nào để ánh nắng qua thấu kính chiếu vừa căn vặn vào phông?


Hai thấu kính được ghép đồng trục, thấu kính (L_1) tất cả tiêu cự (f_1 = m 10 m cm), thấu kính (L_2) có tiêu cự (f_2 = - m 10 m cm). Khoảng cách giữa hai kính là (a m = m 40 m cm). Phía ko kể hệ, trước (L_1) gồm vật sáng AB vuông góc với trục chủ yếu hệ thấu kính tại A, biện pháp (L_1)(15cm). Ảnh cuối cùng qua hệ là


Trong hình mẫu vẽ bên, S’ là hình ảnh của một đặc điểm S qua một thấu kình bao gồm trục chính xx’. Dấn xét nào sau đây sai?


*

Đặt đồ vật AB cao 2 cm trước một thấu kính phân kỳ tất cả tiêu cự 12 cm, biện pháp thấu kính một khoảng 12cm thì ta thu được


Vật sáng AB đặt vuông góc với trục chủ yếu qua thấu kính cho ảnh ngược độ cao gấp 3 lần đồ gia dụng và biện pháp nó (80cm). Tiêu cự của thấu kính là


Một thấu kính mỏng được đặt sao cho trục bao gồm trùng cùng với trục Ox của hệ trục tọa độ vuông góc Oxy. Điểm sáng A để gần trục chính, trước thấu kính. A" là hình ảnh của A qua thấu kính (hình bên). Tiêu cự của thấu kính là

*
*


Một thứ phẳng nhỏ tuổi (AB) đặt trước một thấu kính hội tụ, cho một ảnh thật biện pháp thấu kính (60cm). Nếu cố thấy kính quy tụ bằng thấu kính phân kì có cùng độ bự tiêu cự và đặt đúng vào địa điểm thấu kính hội tụ thì ảnh của (AB) vẫn nằm bí quyết thấu kính (12cm). Tiêu cự của thấu kính hội tụ là


Một thấu kính hội tụ có tiêu cự 30 cm. đồ sáng AB để vuông góc cùng với trục thiết yếu của thấu kính. Ảnh của trang bị tạo vày thấu kính là ảnh ảo và biện pháp vật 40 cm. Khoảng cách từ AB mang đến thấu kính có giá trị gần nhất với cái giá trị như thế nào sau đây?


Vật sáng AB để vuông góc với trục thiết yếu của một thấu kính quy tụ có độ tụ 2dp và giải pháp thấu kính một khoảng tầm 25cm. Khoảng cách từ ảnh A’B’ đến AB là:


Đặt đồ vật AB trước thấu kính phân kì, ta được hình ảnh A’B’. Đưa đồ vật ra xa thấu kính thêm 30 cm thì ảnh tịnh tiến 1 cm. Ảnh trước cao cấp 1,2 lần sau. Tiêu cự của thấu kính là


Thấu kính quy tụ có tiêu cự f. Khoảng cách ngắn tốt nhất giữa đồ gia dụng thật và ảnh thật qua thấu kính là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa bên Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung cấp dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT bởi vì Bộ thông tin và Truyền thông.