TUỔI MẸ VÀ TUỔI CON CỘNG LẠI ĐƯỢC 42 TUỔI

     

Bài 1.

Bạn đang xem: Tuổi mẹ và tuổi con cộng lại được 42 tuổi

hiện nay anh rộng em 5 tuổi. Hỏi sau vài năm nữa lúc em 10 tuổi thì anh bao nhiêu tuổi?

Giải:

Mỗi năm Anh tăng 1 tuổi, em cũng tăng 1 tuổi. Bây chừ anh hơn em 5 tuổi thì tới khi em 10 tuổi thì anh vẫn rộng em 5 tuổi.

Lúc kia tuổi anh là: 10 + 5 = 15 (tuổi)

Đáp số: 15 tuổi

Bài 2. năm nay con 8 tuổi, người mẹ 32 tuổi. Hỏi trước đây 2 năm tuổi bà bầu cộng cùng với tuổi bé là bao nhiêu?

Giải:

Trước đây 2 năm tuổi con là: 8 – 2 = 6 (tuổi)

Trước đây 2 năm tuổi bà bầu là: 32 – 2 = 30 (tuổi)

Trước đây hai năm tuổi mẹ cộng cùng với tuổi nhỏ là:

6 + 30 = 36 (tuổi)

Đáp số: 36 tuổi

Bài 3. bây chừ tuổi ông và tuổi cháu cộng lại là 76 tuổi. Hỏi sau 3 năm nữa, tuổi ông với tuổi cháu cộng lại là từng nào tuổi?

Giải: Sau 3 năm nữa ông thêm 3 tuổi và cháu cũng thêm 3 tuổi. Cho nên vì thế sau 3 năm nữa toàn bô tuổi của ông và cháu là:

76 + 3 + 3 = 82 (tuổi)

Đáp số: 82 tuổi

Bài 4. trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi. Hỏi sau đây 3 năm, Tùng từng nào tuổi?

Giải:

Trước đây 3 năm, Tùng 7 tuổi, vậy tuổi Tùng hiện giờ là:

7 + 3 = 10 (tuổi)

Tuổi Tùng sau đây 3 năm là:

10 + 3 = 13 (tuổi)

Đáp số: 13 tuổi.

Bài 5. hiện giờ Mai 7 tuổi, Hoa 10 tuổi, Hồng 9 tuổi. Đến khi chúng ta Mai bằng tuổi Hồng hiện nay thì tổng cộng tuổi của ba bạn là bao nhiêu?

Giải:

Hiện ni tổng số tuổi ba bạn là:

7 + 10 + 9 = 26 (tuổi)

Hiện ni Mai 7 tuổi, Hồng 9 tuổi vậy khi Mai bởi tuổi Hồng thì mỗi bạn thêm số tuổi là:

9 – 7 = 2 (tuổi)

Vậy sau hai năm nữa tổng cộng tuổi của tía bạn là:

26 + 2 + 2 + 2 = 32 (tuổi)

Đáp số: 32 tuổi.

Bài 6. thời điểm ông 60 tuổi thì bà mẹ 30 tuổi và tuấn mới có 5 tuổi. Trong năm này mẹ 35 tuổi. Hỏi trong năm này ông từng nào tuổi, Tuấn bao nhiêu tuổi?

Giải:

Từ lúc bà bầu ba mươi tuổi đến hiện thời 35 tuổi, mẹ đã tăng thêm một vài tuổi là:

35 – 30 = 5 (tuổi)

Khi đó ông và Tuấn mọi cá nhân cũng tạo thêm 5 tuổi.

Tuổi ông hiện giờ là: 60 + 5 = 65 (tuổi)

Tuổi Tuấn hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Đáp số: 10 tuổi.

Bài 7. Mai rộng Tùng 2 tuổi với kém Hải 2 tuổi. Đào rộng Mai 3 tuổi. Hỏi ai những tuổi nhất? Ai ít tuổi nhất? bạn nhiều tuổi độc nhất hơn fan ít tuổi duy nhất là mấy tuổi?

Giải:


*

Theo sơ đồ: Đào nhiều tuổi nhất. Tùng không nhiều tuổi nhất.

Đào hơn Tùng một số trong những tuổi là:

3 + 2 = 5 (tuổi)

Đáp số: 5 tuổi

BÀI TẬP TỰ LUYỆN

Câu 1:Hiện nay bố Lan 38 tuổi còn ông nội Lan 64 tuổi. Hãy tính tổng cộng tuổi của ông nội Lan và cha Lan lúc tuổi ông nội Lan bởi tuổi cha Lan hiện nay nay?

Gợi ý: tự tuổi của bố Lan và ông Nội ta tính được hiệu số tuổi của ông nội và bố.

Khi ông nội Lan bởi tuổi ba Lan bây chừ thì ông nội 38 tuổi, từ kia ta tính được tuổi tía khi đó.

Câu 2: bây chừ Nam 15 tuổi, bố Nam 42 tuổi. Tuổi của ông nội Nam bằng tổng số tuổi của 2 tía con phái mạnh sau 8 năm nữa. Tính tuổi của ông nội Nam hiện nay?

Câu 3:Hiện ni anh 21 tuổi, em 15 tuổi. Hãy tính tổng cộng tuổi của hai bằng hữu khi tuổi em bằng tuổi anh hiện nay nay?

Câu 4: trong năm này Hoa 6 tuổi. Người mẹ Hoa hơn Hoa 26 tuổi. Hỏi khi tuổi Hoa bằng tuổi mẹ bây chừ thì dịp đó tổng số tuổi của hai chị em con Hoa là bao nhiêu?

Câu 5: bây chừ con 8 tuổi, bà bầu 33 tuổi. Tính toàn bô tuổi của hai bà mẹ con sau 4 năm nữa.

Câu 6: Khi nhỏ 8 tuổi thì người mẹ 35 tuổi. Tính toàn bô tuổi 2 mẹ con lúc con trăng tròn tuổi.

Câu 7:Năm nay Hà 6 tuổi, An 7 tuổi, vai trung phong 9 tuổi. Đến lúc tuổi Hà bởi tuổi của Tâm hiện giờ thì thời điểm đó toàn bô tuổi của 3 các bạn là bao nhiêu tuổi?

Câu 8: Năm nay, An nhát ông số tuổi bởi số lớn số 1 có hai chữ số cơ mà tích hai chữ số của nó bằng 16. Vậy 8 năm sau, An kém ông bao nhiêu tuổi?

Câu 9:Hiện ni tuổi của bố em là 40 tuổi còn tuổi của bà nội em là 60 tuổi. Tính toàn bô tuổi của ba em với bà nội em cách đó 10 năm.

Câu 10: hiện nay Minh 10 tuổi, bà mẹ Minh 30 tuổi. Tuổi bà nước ngoài Minh bởi tổng số tuổi của 2 người mẹ con Minh sau 7 năm nữa. Tính tuổi của bà nước ngoài Minh hiện nay nay?


25.634 lượt xem

Bài tập Toán lớp 4: Toán tính tuổi

Bài toán tính tuổi lớp 4 là tài liệu vì đội ngũ cô giáo của GiaiToan biên soạn bao gồm phương pháp giải và các ví dụ cụ thể có kèm theo câu trả lời và bài xích tập cụ thể giúp những em học viên ôn tập nắm chắc cách giải dạng toán nâng cấp lớp 4 này. Mời những em học sinh cùng quý thầy cô tìm hiểu thêm chi tiết.

1. Dạng 1: Tính tuổi tương quan đến số vừa phải cộng

Để giải được bài toán, những em học sinh cần ôn tập lại những giải Dạng toán vừa phải cộng của khá nhiều số.

Cách làm: muốn tìm trung bình cùng của nhị hay những số, ta tính tổng của những số kia rồi lấy hiệu quả chia mang đến số những số hạng.

Ví dụ 1: Trung bình cùng số tuổi của cô ấy giáo nhà nhiệm cùng 32 học viên trong lớp 4A là 13 tuổi. Trung bình cùng số tuổi của 32 học sinh lớp 4A là 12 tuổi. Hỏi cô giáo trong năm này bao nhiêu tuổi?

Bài làm

Tổng số tuổi của cô giáo và học viên lớp 4A là:

13 x 33 = 429 (tuổi)

Tổng số tuổi của học viên lớp 4A là:

12 x 32 = 384 (tuổi)

Số tuổi của giáo viên là:

429 – 384 = 45 (tuổi)

Đáp số: 45 tuổi

2. Dạng 2: Tính tuổi khi biết giá trị một phân số của số tuổi

Để giải được bài bác toán, các em học viên cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm một vài khi biết cực hiếm phân số của số đó.

Cách làm: Muốn tìm một số khi biết cực hiếm một phân số của nó, ta mang số đó phân tách cho phân số sẽ biết.

Xem thêm: Hậu Quả Của Chiến Tranh Thế Giới Thứ Hai 1939, Hậu Quả Chiến Tranh Thế Giới Thứ 2

Ví dụ 2: Tuổi của nam nhi bằng

*

*

tuổi của bố. Tổng cộng tuổi của đàn ông và con gái là trăng tròn tuổi. Hỏi trong năm này bố từng nào tuổi?

Bài làm

Phân số chỉ tổng thể tuổi của con trai và phụ nữ là:


*

*

(tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

3. Dạng 3: Tính tuổi lúc biết tổng cùng hiệu số tuổi

Để giải được bài xích toán, các em học sinh cần ôn tập lại các giải Dạng toán Tìm hai số lúc biết tổng cùng hiệu của nhì số đó.

Cách làm:

Số khủng = (tổng + hiệu) : 2

Số bé xíu = (tổng – hiệu) : 2

Ví dụ 3: năm nay tổng số tuổi của hai người mẹ con là 50 tuổi. Hiểu được khi mẹ 24 tuổi bắt đầu sinh con. Tính tuổi của người mẹ và tuổi của con.

Phân tích bài xích toán:

Vì khi bà mẹ 24 tuổi bắt đầu sinh nhỏ nên mẹ hơn nhỏ 24 tuổi.

Bài làm

Tuổi của chị em là:

(50 + 24) : 2 = 37 (tuổi)

Tuổi của con là:

50 – 37 = 13 (tuổi)

Đáp số: Tuổi mẹ: 37 tuổi

Tuổi con: 13 tuổi

4. Dạng 4: Tính tuổi khi biết tổng và tỉ số tuổi

Để giải được bài xích toán, các em học viên cần ôn tập lại các giải Dạng toán Tìm hai số lúc biết tổng với tỉ của hai số đó.

Cách làm:

+ tìm tổng số phần bằng nhau.

+ tra cứu số nhỏ xíu và số lớn bởi công thức:

Số nhỏ xíu = (Tổng hai số : tổng cộng phần bởi nhau) x số phần của số bé

Số béo = (Tổng nhị số: tổng số phần bởi nhau) x số phần của số lớn

Ví dụ 4: bây giờ tuổi của bố gấp 9 lần tuổi con. Hiểu được 5 năm nữa thì tổng thể tuổi của tía và bé là 40 tuổi. Tính số tuổi của tía và tuổi của nhỏ hiện nay.

Bài làm

Chu vi vườn là:

20 x 4 = 80 (m)

Khoảng giải pháp giữa mỗi cây là:

10 : 5 = 2 (m)

Số cây cối được bao quanh khu vườn là:

80 : 2 = 40 (cây)

Đáp số: 40 cây

5. Dạng 5: Tính tuổi khi biết hiệu và tỉ số tuổi

Để giải được bài bác toán, các em học sinh cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm nhì số lúc biết hiệu và tỉ của nhì số đó.

Cách làm:

+ kiếm tìm hiệu số phần bởi nhau.

+ tra cứu số bé và số lớn bằng công thức:

Số nhỏ xíu = (Hiệu hai số : hiệu số phần bởi nhau) x số phần của số bé

Số to = (Hiệu nhị số: hiệu số phần bởi nhau) x số phần của số lớn

✩ Với câu hỏi tính tuổi, hiệu số tuổi của nhì người là 1 trong đại lượng không núm đổi.

Ví dụ 5: hiện nay nay, tuổi của người mẹ gấp 6 lần tuổi con. Sau 4 năm nữa, tuổi của mẹ hơn tuổi của con 30 tuổi. Tính số tuổi của con và tuổi của bà bầu hiện nay.

Phân tích bài xích toán:


Vì sau tưng năm tuổi của bé và tuổi của chị em đều tạo thêm nên hiệu số tuổi giữa người mẹ và con không đổi và bởi 30 tuổi.

Bài làm

Hiệu số phần đều nhau là:

6 – 1 = 5 (phần)

Tuổi của mẹ hiện giờ là:

30 : 5 x 6 = 36 (tuổi)

Tuổi của con hiện thời là:

36 – 30 = 6 (tuổi)

Đáp số: Tuổi của mẹ: 36 tuổi

Tuổi của con: 6 tuổi

6. Dạng 6: Tính tuổi lúc biết hai hiệu số tuổi

Để giải được bài toán, các em học sinh cần ôn tập lại những giải Dạng toán Tìm nhị số khi biết hai hiệu số.

Hai hiệu số này đa phần là:

+ Hiệu số tuổi của hai người.

+ Sự rộng kém thân hai số tuổi ở thời điểm khác nhau.

Ví dụ 6: hiện giờ mẹ 32 tuổi, phụ nữ 8 tuổi và con trai 3 tuổi. Hỏi bao thọ nữa thì tuổi của người mẹ bằng toàn bô tuổi của hai người con?

Phân tích bài toán:

Cứ sau đó 1 năm, tuổi của mọi cá nhân tăng thêm một tuổi. Tổng số tuổi của hai fan con sau hàng năm sẽ tạo thêm 2 tuổi còn tuổi của chị em chỉ tăng thêm 1 tuổi buộc phải hiệu số tuổi thân tuổi của chị em và tổng số tuổi của hai bạn con đang giảm đi 1 tuổi sau mỗi năm. Khi hiệu số sút đến 0 thì tuổi của bà mẹ bằng tổng thể tuổi của nhì con.

Bài làm

Hiện nay tổng số tuổi của hai người con là:

8 + 3 = 11 (tuổi)

Hiệu số tuổi giữa chị em và toàn bô tuổi hai bạn con là:

32 – 11 = 21 (tuổi)

Số năm để tuổi của bà bầu bằng tổng số tuổi của hai người con là:

21 : 1 = 21 (năm)

Đáp số: 21 năm

7. Bài bác tập áp dụng toán tính tuổi

Bài 1: Trung bình cộng tuổi của ông, tuổi của cha và tuổi của cháu là 40 tuổi, trung bình cùng tuổi tía và tuổi con cháu là 25 tuổi. Ông hơn con cháu 64 tuổi. Hỏi tuổi của ông, của bố, của cháu là bao nhiêu?

Bài 2: cách đó 6 năm, tuổi của Hương bởi
tuổi của mẹ. Trong năm này Hương 10 tuổi. Tính tuổi của chị em hiện nay

Bài 3: tổng thể tuổi của hai đồng đội là 27. Nếu giảm tuổi anh đi 3 tuổi, cung cấp tuổi em 2 tuổi thì tuổi của hai bằng hữu bằng nhau. Tính tuổi của anh ấy và tuổi của em.

Bài 4: bây chừ tuổi của bà và tuổi của cháu cộng lại tổng cộng là 72 tuổi. 18 năm nữa thì tuổi của bà sẽ gấp 3 lần tuổi của cháu. Tính tuổi của bà và tuổi của con cháu hiện nay.

Bài 5: trong năm này bố 36 tuổi, nam nhi 8 tuổi và phụ nữ 4 tuổi. Hỏi sau bao nhiêu năm nữa thì tuổi của bố gấp rất nhiều lần tổng số tuổi của đàn ông và nhỏ gái?

Bài 6: Cách trên đây 8 năm, tuổi mẹ gấp 7 lần tuổi con và tổng thể tuổi của hai bà mẹ con lúc đó bằng 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi bà mẹ gấp 2 lần tuổi con ?

Bài 7: Tuổi vừa đủ của 11 ước thủ trong một tổ bóng đá đang tranh tài trên sảnh là 22 tuổi. Nếu không tính nhóm trưởng thì tuổi trung bình của 10 mong thủ còn sót lại là 21 tuổi. Hỏi team trưởng rộng tuổi vừa phải của toàn nhóm là bao nhiêu ?

Bài 8: Mẹ sinh con khi mẹ 24 tuổi. Tính tuổi mỗi người hiện nay biết tổng số tuổi hai mẹ con hiện nay là 44 tuổi.

Bài 9: Biết trung bình cộng tuổi mẹ và tuổi con 18. Người mẹ hơn nhỏ 24 tuổi. Tính tuổi của mỗi người?

Bài 10: Tuổi trung bình của cha và mẹ là 35 tuổi. Tía hơn mẹ 6 tuổi. Tính tuổi của từng người.

Bài 11: phụ vương hơn bé 30 tuổi. Trước đó 3 năm thì tuổi con bởi 2/7 tuổi cha. Tính tuổi con, tuổi phụ thân hiện nay.

Bài 12: ba hơn con 28 tuổi biết rằng phương pháp đây 2 năm thì tuổi cua con bằng 1/5 tuổi của bố. Tính tuổi của mỗi người hiện nay.

Xem thêm: Đặt Lời Mới Cho Bài Lí Kéo Chài (Lời Mới, Tự Đặt Lời Mới Và Tên Cho Bài Hát Lý Kéo Chài

Bài 13:Một thầy giáo đang tu dưỡng 5 học tập sinh tốt toán. Trung bình cộng tuổi 5 học sinh đó là 11. Nếu tính tuổi của cô giáo thì tuổi vừa đủ cộng tất cả là 14 tuổi. Hỏi cô giáo bao nhiêu tuổi?

-----

Như vậy, GiaiToan.com sẽ gửi tới các bạn Cách giải câu hỏi tính tuổi lớp 4 trong lịch trình Toán tiểu học. Quanh đó ra, các em học sinh có thể xem thêm các tư liệu như Giải Toán lớp 4, định hướng Toán lớp 4, Đề thi học kì 1 lớp 4, Đề thi học tập kì 2 lớp 4 để học xuất sắc môn Toán rộng và sẵn sàng cho các bài thi đạt công dụng cao.


Tải thêm tài liệu liên quan đến nội dung bài viết Bố hơn con 26 tuổi tuổi cha và tuổi nhỏ cộng lại la 42 tuổi tính tuổi tía và tuổi con