Tuổi Em Hiện Nay Gấp 4 Lần Tuổi Em Khi Tuổi Anh Bằng Tuổi Em Hiện Nay

     

CÁC BÀI TOÁN VỀ TÍNH TUỔI

DẠNG 1. Cho BIẾT TỔNG VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Ví dụ 1.

Bạn đang xem: Tuổi em hiện nay gấp 4 lần tuổi em khi tuổi anh bằng tuổi em hiện nay

Cách trên đây 8 năm tổng tuổi của tổng của hai người mẹ là 24 tuổi. Hiện thời tuổi em bằng 3/5 tuổi chị. Tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Sau mỗi năm, mỗi người tăng lên 1 tuổi cần tổng số tuổi của nhì chị em hiện thời là:

24 +8 x 2 = 40 (tuổi)

Ta gồm sơ đồ:

*

Tuổi em bây giờ là:

40 : (3+5) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là:

40 – 15 = 25 (tuổi)

Đáp số: Chị 25 tuổi cùng em 15 tuổi.

Ví dụ 2.Hai năm trước tổng số tuổi của nhì cô cháu bằng 50 tuổi. Hiện giờ 2 lần tuổi cô bằng 7 lần tuổi cháu. Tra cứu tuổi của mọi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn gỉai.Sau mỗi năm, mỗi cá nhân tăng lên 1 tuổi cần tổng số tuổi của nhì cô cháu hiện giờ là:

50 + 2 x 2 = 54 (tuổi)

Ta tất cả sơ đồ thể hiện tuổi cô và cháu hiện nay:

*

Tuổi cháu bây chừ là:

54 : (7 + 2) x 2 = 12 (tuổi)

Tuổi cô bây chừ là:

54 – 12 = 42 (tuổi)

Đáp số:Cô 42 tuổi và cháu 12 tuổi

Ví dụ 3.Hiện nay tổng số tuổi của hai bà bầu bằng 12 tuổi. Đến lúc tuổi em bằng tuổi chị hiện thời thì tuổi chị bằng 5/3 tuổi em. Tìm kiếm tuổi của mỗi người hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi hai tín đồ không thay đổi theo thời hạn nên ta bao gồm sơ thiết bị sau:

*

Tuổi em hiện nay nay: 12 : (3+1) = 3 (tuổi)

Tuổi chị bây giờ là: 12 – 3 = 9 (tuổi)

Đáp số:Chị 9 tuổi và em 3 tuổi.

DẠNG 2. Cho BIẾT HIỆU VÀ TỈ SỐ TUỔI CỦA hai NGƯỜI

Loại 1. Cho biết hiệu số tuổi của nhì người.

Ví dụ 4.Năm nay anh 17 tuổi với em 8 tuổi. Hỏi từ thời điểm cách đó mấy năm thì tuổi anh gấp 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Hiệu số tuổi của anh ý và em là: 17 – 8 = 9 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai bạn bè không đổi theo thời hạn nên theo đề bài ta bao gồm sơ đồ biểu lộ tuổi anh cùng em khi tuổi anh cấp 4 lần tuổi em:

*

Tuổi em lúc tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em là:

9 : (4 – 1) = 3 (tuổi)

Thời gian từ lúc tuổi anh vội vàng 4 lần tuổi em cho đến nay là:

8 – 3 = 5 (năm)

Đáp số:5 năm

Ví dụ 5:Cách đây 5 năm em 5 tuổi cùng kém chị 6 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em?

Hướng dẫn giải:

Tuổi em hiện thời là: 5 + 5 = 10 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai chị em không biến đổi theo thời gian nên theo đề bài bác ta tất cả sơ đồ bộc lộ tuổi của hai bà mẹ khi. 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em :

*

Tuổi em lúc 3 lần tuổi chị bằng 4 lần tuổi em là:

6 : (4 – 3) x 3 = 18 (tuổi)

Thời gian từ nay cho tới khi 3 lần tuổi chị bởi 4 lần tuổi em là:

18 – 10 = 8 (năm)

Đáp số:8 năm

Loại 2. yêu cầu gỉai một bài toán phụ để tìm hiệu số tuổi của nhị người.

Cách giải:

Trước hết, ta đề nghị giải việc phụ để tìm hiệu số tuổi nhị người.

Sau kia giải như nhiều loại 1.

Ví dụ 6.Cách phía trên 8 năm tuổi bà bầu gấp 7 lần tuổi bé và tổng cộng tuổi của hai người mẹ con cơ hội đó bởi 32 tuổi. Hỏi sau mấy năm nữa thì tuổi mẹ gấp 2 lần tuổi con?

Hướng dẫn giải:

Ta gồm sơ đồ tuổi của hai mẹ con cách đó 8 năm:

*

Tuổi mẹ từ thời điểm cách đó 8 năm là: 32 : (7 + 1) = 4 (tuổi)

Mẹ hơn con số tuổi là: 4 x (7 – 1) = 24 (tuổi)

Tuổi con hiện giờ là: 4 + 8 = 12 (tuổi)

Vì hiệu số tuổi của hai người mẹ con không chuyển đổi theo thời gian nên theo đề bài bác ta có sơ đồ thể hiện tuổi chị em và tuổi bé khi bà bầu gấp gấp đôi tuổi con:

*

Tuổi con khi tuổi mẹ gấp gấp đôi tuổi nhỏ là:

24 : (2 – 1) = 24 (tuổi)

Thời gian từ bỏ nay cho đến khi tuổi chị em gấp gấp đôi tuổi nhỏ là:

24 – 12 = 12 (năm)

Đáp số: 12 năm.

Loại 3. Cho biết tỉ số tuổi của hai fan ở hai thời điểm khác nhau.

Ví dụ 7.Anh hơn em 8 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em bây giờ thì tuổi anh vội vàng 3 lần tuổi em. Tìm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:

Vì hiệu số tuổi của hai tín đồ không biến hóa theo thời gian nên ta gồm sơ trang bị sau:

*

Tuổi em bây giờ là: 8 : (5 – 3) x 3 = 12 (tuổi)

Tuổi anh bây giờ là: 12 + 8 = đôi mươi (tuổi)

Đáp số:Anh đôi mươi tuổi, em 12 tuổi

Ví dụ 8.Năm ni tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con. Sau 20 năm nữa tuổi thân phụ gấp đôi tuổi con. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Hướng dẫn giải:Ta tất cả sơ trang bị sau:

*

Theo sơ đồ, ta có hai mươi năm gấp gấp đôi tuổi con hiện nay.

Xem thêm: Chiêm Nghiệm Vận Mệnh Đời Người Theo Giờ Sinh Vào Giờ Hắc Đạo Có Sao Không

Tuổi con hiện nay là: 20 : 2 = 10 (tuổi)

Tuổi cha bây chừ là: 10 x 4 = 40 (tuổi)

Đáp số: con 10 tuổi, cha 40 tuổi.

DẠNG 3. Cho BIẾT TỔNG VÀ HIỆU SỐ TUỔI CỦA nhị NGƯỜI

Ví dụ 9.Tính tuổi cô, tuổi cháu, biết rằng 2 lần tuổi cô rộng tổng số tuổi của nhị cô con cháu là 18 tuổi với hiệu số tuổi của hau cô cháu hơn tuổi cháu là là 6 tuổi

Hướng dẫn giải:Ta gồm sơ vật dụng sau:

*

Nhìn vào sơ thiết bị ta thấy cô hơn cháu 18 tuổi.

Ta có sơ đồ sau:

*

Tuổi con cháu là: 18 – 6 = 12 (tuổi)

Tuổi cô là: 12 + 18 = 30 (tuổi)

Đáp số:Cô 30 tuổi, cháu 12 tuổi.

DẠNG 4. CÁC BÀI TOÁN TÍNH TUỔI VỚI CÁC SỐ THẬP PHÂN

Cách giải:Cần dẫn dắt để mang bài toán về tính chất tuổi với các số trường đoản cú nhiên, sau đó ta vận dụng các cách thức đã trình diễn ở trên nhằm giải.

Ví dụ 10.Tuổi ông trong năm này gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 năm về trước, tuổi ông vội vàng 10,6 lần tuổi cháu. Tính tuổi ông, tuổi con cháu hiện nay.

Gỉai:Coi tuổi cháu hiện thời là một trong những phần thì tuổi ông bây chừ là 4,2 phần.

Năm nay ông hơn cháu là:

4,2 – 1 = 3,2 (lần tuổi cháu hiện nay)

Gọi tuổi cháu 10 thời gian trước là 1 phần thì tuổi ông là 10,6 phần

10 năm kia ông rộng cháu:

10,6 – 1 = 9,6 (lần tuổi con cháu lúc đó)

Vì hiệu số tuổi của hai ông cháu không biến đổi theo thời gian nên 3,2 lần tuổi cháu hiện nay bằng 9,6 lần tuổi cháu cách đây 10 năm.

Vậy tuổi cháu hiện giờ gấp:

9,6 : 3,2 = 3 (lần tuổi con cháu 10 năm trước)

Ta tất cả sơ đồ sau:

*

Tuổi cháu hiện thời là: 10 : (3 – 1) x 3 = 15 (tuổi)

Tuổi ông bây giờ là: 15 x 4,2 = 63 (tuổi)

Đáp số:ông 63 tuổi, cháu 15 tuổi.

BÀI TẬP TỰ LUYỆN.

Bài 1.Hiện ni tổng số tuổi của hai bằng hữu bằng 22 tuổi. Lúc tuổi anh bằng tuổi em hiện thời thì tuổi anh cấp 4 lần tuổi em. Kiếm tìm tuổi của mỗi người hiện nay

Bài 2.Tuổi cháu bây giờ gấp 3 lần tuổi cháu khi tuổi cô bởi tuổi con cháu hiện nay. Đến khi tuổi cháu bởi tuổi cô bây chừ thì tổng cộng tuổi của nhị cô cháu bởi 96 tuổi. Tìm kiếm tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Bài 3.Hiện nay tuổi mẹ hơn 5 lần tuổi nhỏ là 3 tuổi. Đến khi tuổi con bởi tuổi mẹ hiện thời thì toàn bô tuổi của hai bà bầu con bởi 79 tuổi. Kiếm tìm tuổi của mỗi người hiện nay.

Bài 4.Cách đây hai năm con 5 tuổi cùng kém phụ thân 30 tuổi. Hỏi sau từng nào năm nữa thì tuổi phụ thân gấp 3 lần tuổi con?

Bài 5.Mẹ sinh bé năm 28 tuổi. Tổng cộng tuổi của hai mẹ con năm nay bằng 38 tuổi. Hỏi sau mấy nữa thì tuổi con bởi 5/12 tuổi mẹ?

Bài 6.Chị năm nay 27 tuổi. Trước đây, lúc tuổi chị bằng tuổi em hiện nay thì tuổi chị gấp gấp đôi tuổi em. Kiếm tìm tuổi em hiện tại nay.

Bài 7.Trước đây 5 năm tuổi ba người mẹ con cùng lại bởi 58 tuổi. Dưới đây 5 năm bà bầu hơn chị 25 tuổi với hơn em 31 tuổi. Tính tuổi của mỗi cá nhân hiện nay.

Xem thêm: Dấu Chấm Lửng Là Gì - Dấu Chấm Lửng Và Dấu Chấm Phẩy

Bài 8.Cháu hỏi bà: “Bà ơi, năm nay bà bao nhiêu tuổi ạ?”. Bà trả lời: “Năm nay, tuổi bà gấp 4,2 lần tuổi cháu. 10 thời gian trước tuổi bà cấp 10,6 lần tuổi bà.Bà cầu gì sống đến 100 tuổi nhằm thấy cháu bà thành đạt !”. Các bạn hãy tính tuổi cháu hiện nay (biết rằng tuổi của bà với cháu mọi là số trường đoản cú nhiên)