Tua Cuốn Đậu Hà Lan

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hai cơ quan tương đương là

A.gai của cây xương rồng cùng tua cuốn làm việc cây đậu Hà Lan.Bạn đang xem: Tua cuốn đậu hà lan

B.mang của loài cá và mang của những loài tôm.

Bạn đang xem: Tua cuốn đậu hà lan

C.chân của loài chuột chũi và chân của loại dế nhũi.

D. Sợi của cây hoa hồng và gai của cây xương rồng


*

Đáp án A

- nhị cơ quan tương đương là: gai của cây xương rồng với tua cuốn làm việc cây đậu Hà Lan (đều là biến tấu của lá)

-Các trường phù hợp khác không có cùng bắt đầu → là cơ sở tương tự

Trong số những cặp ban ngành sau, tất cả bao nhiêu cặp ban ngành phản ánh nguồn gốc chung của các loài

I. Tua cuốn của đậu và gai xương rồng.

II. Chân dế dũi và chân con chuột chũi.

III. Gai hoa hồng và gai cây hoàng liên.

IV. Ruột quá ở bạn và ruột tịt ở rượu cồn vật

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Trong số những cặp phòng ban sau, tất cả bao nhiêu cặp phòng ban phản ánh nguồn gốc chung của những loài

I. Tua cuốn của đậu và gai xương rồng.

II. Chân dế dũi cùng chân chuột chũi.

III. Tua hoa hồng cùng gai cây hoàng liên.

IV. Ruột quá ở người và ruột tịt ở động vật

A. 1

B. 4

C. 3

D. 2

Cho những cặp phòng ban sau:

(3) Chân chuột chũi cùng chân dế chũi. (4) tua cây hoàng liên với gai cây hoa hồng.

Xem thêm: Công Cha Như Núi Ngất Trời Nghĩa Mẹ Như Nước Ở Ngoài Biển Đông

(5) sợi cây hoa hồng và gai cây xương rồng. (6) Nọc độc của rắn với nọc độc của bọ cạp.

Số cặp cơ quan tương tự là

A.6

B.3

C.5

D.4

Cho những cặp ban ngành sau:

(1)Cánh sâu bọ cùng cánh dơi

(2)Mang cá và sở hữu tôm

(3)Chân loài chuột chũi với chân dế chũi

(4)Gai cây hoàng liên và gai cây hoa hồng

(5)Gai cây mây với gai cây xương dragon

(6)Nọc độc của rắn với nọc độc của bọ cạp

Số cặp cơ quan tựa như là

A. 3

B. 4

C. 5

D. 6

Cho đa số ví dụ sau:

(1) Cánh dơi với cánh côn trùng.

(2) Vây ngực của cá voi với cánh dơi.

(3) mang cá và với tôm.

(4) bỏ ra trước của thú cùng tay người.

(5) Chân loài chuột chũi và chân dế chũi.

(6) tua cây xương rồng cùng gai cây hoa hồng.

Những lấy một ví dụ về cơ quan tương đồng là

A. (1); (3)

B. (1); (2); (5).

C.

Xem thêm: Phân Tích Giải Thích Câu Tục Ngữ: Nhất Nước, Nhì Phân, Tam Cần, Tứ Giống Lớp 7 Hay Nhất

(2); (4); (6)

D. (2); (4)

Cho những ví dụ về những loại cơ quan ở những loài sau :

(1) Cánh của chim với cánh của các loài côn trùng

(2) bỏ ra trước của người, cá voi, mèo...đều có xương cánh, xương cẳng, xương cổ, xương bàn và xương ngón

(3) Xương cùng, ruột thừa cùng răng không của người

(4) gai xương rồng và tua cuốn của đậu Hà Lan

(5) Chân con chuột chũi và chân dế dũi

Có từng nào ví dụ thuộc vật chứng về phòng ban tương đồng?

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Cho các cặp phòng ban sau:

I. Chân loài chuột chũi với chân dế chũi. II. Sợi cây hoàng liên cùng gai cây hoa hồng.

III. Tua cây hoa hồng và gai cây xương rồng. IV. Nọc độc của rắn cùng nọc độc của bọ cạp.