Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Từ các số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được bao nhiêu số bao gồm 3 chữ số phân chia hết mang đến 3 có ba chữ số không giống nhau ?


*

Lời giải:

Gọi số thỏa mãn có dạng $overlinea_1a_2a_3$

Để số trên phân tách hết đến $3$ thì $a_1+a_2+a_3vdots 3$

Thấy $3leq a_1+a_2+a_3leq 12$ bắt buộc $a_1+a_2+a_3in left3;6;9;12 ight$

+) Để $a_1+a_2+a_3=3$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,1,2)$

Ta lập được $2.2.1=4$ số thỏa mãn

+) Để $a_1+a_2+a_3=6$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,1,5); (0,2,4); (1,2,3)$

Ta lập được $2.2.1+2.2.1+3.2.1=14$ số thỏa mãn

+) Để $a_1+a_2+a_3=9$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(0,4,5); (1,3,5); (2,3,4)$

Ta lập được: $2.2.1+3.2.1+3.2.1=16$ số thỏa mãn

+) Để $a_1+a_2+a_3=12$ thì $(a_1,a_2,a_3)=(3,4,5)$

Ta lập được: $3.2.1=6$ số

Tóm lại lập được: $4+14+16+6=40$ số.

Bạn đang xem: Từ các chữ số 0 1 2 3 4 5 có thể lập được bao nhiêu số tự nhiên có 3 chữ số và số đó chia hết cho 3


Đúng 0
bình luận (0)
Các câu hỏi tương từ
*

Từ những số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được:

b) từng nào số bao gồm 3 chữ số không giống nhau chia hết cho 3?

A. 36

B. 42

C. 82944

D. Một kết quả khác


Lớp 11 Toán
1
0

Từ các số 0,1,2,3,4,5 hoàn toàn có thể lập được:

a) từng nào số gồm hai chữ số không giống nhau và phân chia hết mang đến 5?

A. 25

B. 10

C. 9

D. 20


Lớp 11 Toán
2
0

Cho 6 chữ số 0,1,2,3,4,5. Từ bỏ 6 chữ số trên có thể lập được bao nhiêu số, mỗi số gồm 4 chữ số khác nhau và không chia hết mang lại 5?

A. 15

B. 22

C. 192

D. 720


Lớp 11 Toán
1
0
Lớp 11 Toán
1
0

Từ những số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

c) bao nhiêu số có cha chữ số ( không nhất thiết không giống nhau) cùng là số chẵn?

A. 60

B. 90

C. 450

D. 100


Lớp 11 Toán
1
0

Cho các chữ số 0,1,2,3,4,5 . Gồm bao nhiêu số tất cả 3 chữ số khác nhau được thành lập và hoạt động từ các chữ số vẫn cho?

A. 120

B.

Xem thêm: Tử Vi Canh Tuất Năm 2022 Nam Mạng, Xem Tử Vi Tuổi Canh Tuất 1970 Năm 2022 Nữ Mạng

48

C.

Xem thêm: 8 Cách Tẩy Tế Bào Chết Cho Môi Tại Nhà Cho Môi Ẩm Mịn, Căng Mọng

100

D. 60


Lớp 11 Toán
1
0
Lớp 11 Toán
1
0
Lớp 11 Toán
1
0
Lớp 11 Toán
1
0

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)