Truy vấn dữ liệu là gì

     

Truy vấn dữ liệu có nghĩa là tìm kiếm cùng hiển thị dữ liệu. Nếu câu hỏi chỉ tương quan tới một bảng dùng phương thức tìm kiếm và lọc có thể tìm câu trả lời. Mà lại với thắc mắc phức tạp, tương quan tới các bảng thì cần sử dụng mẫu mã hỏi.

Bạn đang xem: Truy vấn dữ liệu là gì

*

Cùng top lời giải khám phá về truy vấn vấn dữ liệu và các bài tập vận dụng nhé! 


Mục lục văn bản


1. Truy hỏi vấn là gì?


2. Truy tìm vấn tài liệu (mẫu hỏi)


3. Bài tập


1. Truy vấn là gì?

truy vấn là cách tìm kiếm cùng biên dịch dữ liệu xuất phát từ một hoặc nhiều bảng. Tiến hành truy vấn cũng tương tự hỏi một thắc mắc chi tiết về CSDL. Khi tạo thành truy vấn vào Access, bạn đang khẳng định các điều kiện tìm kiếm ví dụ để tìm chính xác dữ liệu mình cần.

+ tróc nã vấn mạnh khỏe hơn không hề ít so với các tìm kiếm hay cỗ lọc đơn giản dễ dàng mà họ thường sử dụng để kiếm tìm kiếm dữ liệu trong một bảng. Điều này là vì truy vấn có thể thu thập thông tin từ nhiều bảng.

+ các truy vấn nhưng mà bạn thực hiện để truy tìm xuất dữ liệu từ một bảng hoặc để thực hiện các phép tính được điện thoại tư vấn là các truy vấn lựa chọn (select query).

+ các truy vấn thêm, thay đổi hoặc xóa tài liệu được call là truy vấn hành vi (action query).

+ hoàn toàn có thể sử dụng truy hỏi vấn để cung ứng dữ liệu cho biểu mẫu hoặc báo cáo.

+ Phần khó khăn của những truy vấn là các bạn phải hiểu cách xây dựng một truy vấn trước lúc sử dụng chúng.

2. Truy vấn vấn dữ liệu (mẫu hỏi)

a). Khái niệm mẫu hỏi

Access cung cấp công thay để tự động hóa việc trả lời các câu hỏi do chính bạn lập trình tạo thành - mẫu hỏi

+ csdl chứa tài liệu phản ánh toán bộ tin tức về đối tượng người dùng cần cai quản lí.

+ câu hỏi phức tạp, tương quan tới những bảng thì ta dùng tới mẫu hỏi.

+ cần sử dụng mẫu hỏi với liên kết, ta rất có thể thống kê dữ liệu, nhóm và chọn lựa các phiên bản ghi của không ít bảng.

b) mẫu mã hỏi thường được sử dụng để:

 + Sắp xếp các bản ghi

 + chọn các phiên bản ghi thỏa mãn nhu cầu các điều kiện cho trước

 + Chọn những trường để hiển thị


 + tiến hành tính toán: tính trung bình cộng, tính tổng, ….

 + Tổng hợp với hiển thị thông tin từ rất nhiều bảng hoặc mẫu hỏi khác

Có 2 chế độ làm việc, đó là chế độ thiết kế và chế độ trang dữ liệu.

Kết quả chủng loại hỏi cũng vào vai trò như 1 bảng

c) Biểu thức

• Để tiến hành các thống kê giám sát và kiểm tra các điều kiện, Access có các công chũm để viết các biểu thức, bao gồm toán hạng với phép toán.

• các phép toán thường xuyên dùng:

+ Phép toán số học: +,-,∗,/

+ Phép toán so sánh: , =,=,

+ Phép toán Lôgic: AND, OR, NOT

• Toán hạng trong tất cả các biểu thức có thê là:

+ tên trường: (đóng vai trò những biến) được ghi trong dấu ngoặc vuông. Ví dụ: ,

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000000,…

+ Hằng văn bản, được viết trong dấu nháy kép, ví dụ: "Nam", "Nữ",…

+ Hàm: (sum, avg, …)

d) các hàm

• Access cung cấp một số hàm thống kê lại thông dụng áp dụng cho các nhóm, hotline là hàm gộp nhóm:

+ SUM: Tính tổng mức vốn số trên trường chỉ định.

+ AVG: Tính giá trị trung bình những giá trị số trên trường chỉ định

+ MIN: Tìm giá chỉ trị nhỏ tuổi nhất của các số nằm trong trường chỉ định

+ MAX: Tìm giá bán trị lớn nhất của các số nằm trong trường chỉ định

+ COUNT: Đêm các ô không giống rỗng nằm trên trường chỉ định

• lưu giữ ý: tư hàm thứ nhất chỉ thực hiên trên kiểu tài liệu số.

e. Công việc để tạo nên mẫu hỏi

- lựa chọn nguồn dữ liệu cho chủng loại hỏi mới, gồm những bảng và những mẫu hỏi khác.

- Chọn các trường từ mối cung cấp dữ liệu để mang vào mẫu mã hỏi mới.

Xem thêm: Va-Xco Đơ Ga-Ma - Nhà Thám Hiểm Vasco Da Gama

- Đưa ra các điều kiện để lọc các bản ghi chuyển vào chủng loại hỏi.

- Xây dựng những trường giám sát từ những trường đang có.

- Đặt điều kiện gộp nhóm.

f. Xây cất mẫu hỏi

*

Hình 1: Thanh công cụ xây cất mẫu hỏi

- Để thực hiện xây cất mẫu hỏi thực hiện 1 vào 2 bí quyết sau:

+ Nháy đúp vào Create Query by using Wizard.

+ Nháy đúp vào Create Query in thiết kế View.

- Để xem tuyệt sửa đổi chủng loại hỏi đã có ta buộc phải làm:

*

Trong đó:

+ Field: Khai báo tên những trường được chọn: có mặt trong chủng loại hỏi hoặc chỉ dùng để lọc, xắp xếp, kiểm tra giá trị…

+ Table: Tên bảng (mẫu hỏi) cất trường tương ứng.

+ Sort: Xác đinh những trường yêu cầu sắp xếp

+ Show: Xác định các trường xuất hiện thêm trong mẫu hỏi.

+ Criteria: Mô tả điều kiện để chọn các bản ghi chuyển vào mẫu hỏi: viết dưới dạng các biểu thức.

3. Bài bác tập

Câu 1: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là:

A. In dữ liệu

B. Update dữ liệu

C. Search kiếm và hiển thị dữ liệu

D. Xóa các dữ liệu không phải đến nữa

Trả lời: Truy vấn dữ liệu có nghĩa là tìm kiếm và hiển thị dữ liệu. Nếu câu hỏi chỉ tương quan tới một bảng dùng phương thức tìm kiếm cùng lọc có thể tìm câu trả lời. Tuy thế với thắc mắc phưc tạp, liên quan tới những bảng thì cần sử dụng chủng loại hỏi.

Đáp án: C

Câu 2: Nếu những việc phức tạp, tương quan tới những bảng, ta sử dụng:

A. Chủng loại hỏi B. Bảng C. Báo cáo D. Biểu mẫu

Trả lời: Nếu việc chỉ liên quan tới một bảng dùng phương pháp tìm kiếm với lọc rất có thể tìm câu trả lời. Nhưng mà với thắc mắc phức tạp, tương quan tới các bảng thì nên sử dụng chủng loại hỏi.

Đáp án: A

Câu 3: Để hiển thị một số bạn dạng ghi nào đó trong các đại lý dữ liệu, những thống kê dữ liệu, ta dùng:

A. Chủng loại hỏi B. Câu hỏi C. Liệt kê D. Trả lời

Trả lời: Mẫu hỏi thường được thực hiện để sắp xếp các bạn dạng ghi, chọn các trường nhằm hiển thị, tiến hành tính toán, lựa chọn các bạn dạng ghi vừa lòng điều kiện mang đến trước, tổng hợp và hiển thị thông tin từ khá nhiều bảng hoặc chủng loại hỏi khác.

Đáp án: A

Câu 4: Các chế độ làm vấn đề với mẫu hỏi là:

A. Mẫu mã hỏi

B. Mẫu mã hỏi cùng thiết kế

C. Trang dữ liệu và thiết kế

D. Trang tài liệu và chủng loại hỏi

Trả lời: Có hai cơ chế thường dùng để gia công việc với mẫu hỏi: chế độ thiết kế và chính sách trang dữ liệu. Trong chính sách thiết kế, ta rất có thể thiết kế bắt đầu hoặc xem tuyệt sửa đổi xây dựng cũ của mẫu mã hỏi.

Đáp án: C

Câu 5: Kết quả triển khai mẫu hỏi có thể tham gia vào câu hỏi tạo ra:

A. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi hay báo cáo

B. Bảng, biểu chủng loại khác, mẫu hỏi không giống hay những trang khác

C. Bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác xuất xắc báo cáo

D. Bảng, biểu mẫu, mẫu mã hỏi khác

Trả lời: Kết quả triển khai mẫu hỏi có thể tham gia vào việc tạo thành bảng, biểu mẫu, chủng loại hỏi khác giỏi báo cáo.

Đáp án: C

Câu 6: “ /” là phép toán ở trong nhóm:

A. Phép toán so sánh

B. Phép toán số học

C. Phép toán logic

D. Không thuộc các nhóm trên

Trả lời: Phép toán số học tập được áp dụng để tế bào tả những phép tính toán. Ví dụ: +, -, *, /.

Đáp án: B

Câu 7: Phát biểu làm sao sai trong các phát biểu sau thời điểm nói về mẫu mã hỏi?

A. Biểu thức số học được áp dụng để mô tả những trường tính toán

B. Biểu thức lô ghích được thực hiện khi tùy chỉnh bộ lọc đến bảng, thiết lập điều kiện lọc để sinh sản mẫu hỏi

C. Hằng văn bạn dạng được viết vào cặp dấu nháy đơn

D. Hàm gộp nhóm là những hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

Trả lời: Hằng văn bạn dạng được viết trong cặp vết nháy kép.

Đáp án: C

Câu 8: Trong lưới QBE của hành lang cửa số mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chế độ thiết kế) thì sản phẩm Criteria có chân thành và ý nghĩa gì?

A. Tế bào tả điều kiện để lựa chọn các bản ghi chuyển vào mẫu mã hỏi

B. Khẳng định các trường xuất hiện thêm trong mẫu hỏi

C. Xác minh các trường yêu cầu sắp xếp

D. Khai báo tên các trường được chọn

Trả lời: Trong lưới QBE của cửa sổ mẫu hỏi (mẫu hỏi ở chính sách thiết kế) thì sản phẩm Criteria có ý nghĩa là mô tả đk để lựa chọn các phiên bản ghi chuyển vào mẫu mã hỏi. Những điều khiếu nại được viết dưới dạng biểu thức logic.

Xem thêm: Máy Lạnh Panasonic Báo Lỗi Timer, Đèn Timer Máy Lạnh Panasonic Nhấp Nháy

Đáp án: A

Câu 9: Bảng DIEM có những trường MOT_TIET, HOC_KY. Để tra cứu những học viên có điểm một tiết trên 7 với điểm thi học tập kỳ trên 5 , trong chiếc Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức đk nào sau đấy là đúng:

A. MOT_TIET > 7 & HOC_KY >5

B. > 7 and >5

C. > 7 OR >5

D. > "7" và >"5"

Trả lời: Toán hạng trong số biểu thức hoàn toàn có thể là:

+ Hằng văn phiên bản được viết vào cặp dấu nháy kép ví dụ: “Nam”

+ Hàm gộp team là các hàm như: SUM, AVG, MIN, MAX, COUNT

+ Hằng số, ví dụ: 0.1; 1000,…

+ thương hiệu trường ( nhập vai trò các biến) được ghi trong vệt ngoặc vuông. Ví dụ: điểm một huyết trên 7 với điểm thi học kỳ trên 5 , trong loại Criteria của trường MOT_TIET, HOC_KY, biểu thức điều kiện là > 7 & > 5

Đáp án: B

Câu 10: Bảng DIEM có những trường MOT_TIET, HOC_KY. Trong mẫu mã hỏi, biểu thức số học để tạo trường bắt đầu TRUNG_BINH, lệnh làm sao sau đó là đúng:

A. TRUNG_BINH:(2* + 3*)/5

B. TRUNG_BINH:(2* MOT_TIET + 3*HOC_KY)/5

C. TRUNG_BINH:(2* + 3*):5

D. TRUNG_BINH=(2* + 3*)/5

Trả lời: . Biểu thức số học tập được thực hiện để mô tả những trường thống kê giám sát trong mẫu mã hỏi với được thực hiện dấu nhì chấm.