Trước Đây 3 Năm Tuổi Cha Gấp 10 Lần Tuổi Con

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Trướcđây 3 năm tuổi phụ thân gấp 10 lần tuổicon. Sau đây 3 năm, tuổi thân phụ gấp4 lần tuổi con. Tính tuổi thân phụ hiện nay.

Bạn đang xem: Trước đây 3 năm tuổi cha gấp 10 lần tuổi con


*

trước phía trên 3 năm tuổi cha gấp 10 lần tuổi con tiếp sau đây 3 năm tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi của phụ vương hiện nay.

Giải cụ thể nhé !


*

3 năm trước tuổi cha gấp 10 lần tuổi con

=>Ta có sơ đồ:

Tuổi con: |----|

Tuổi bố: |----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

Tuổi cha hơn con số phần là:

10-1=9(phần)

Thời gian trường đoản cú 3 năm kia đến 3 năm tiếp theo là:

3+3=6(năm)

Hiệu số phần đều bằng nhau của tuổi phụ vương là:

36-9=27(phần)

Giá trị 1 phần là:

27:9=3(tuổi)

Tuổi phụ vương 3 năm trước là:

3 x10=30(tuổi)

Tuổi cha hiện nay là:

30+3=33(tuổi)

Đáp số: 33 tuổi


Trước trên đây 3 năm, tuổi phụ vương gấp 10 lần tuổi con. Sau 3 năm tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con. Hỏi hiện nay cha bao nhiêu tuổi


3 năm kia tuỏi phụ vương gấp 10 lần tuổi con. Vậy tuổi con một trong những phần thì tuổi thân phụ 10 phần, tuổi cha hơn con10 - 1 = 9 phần

3 năm sau tuỏi cha gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi cha tất cả số phần là 9 x4 = 36 phần

Thời gian từ 3 năm trước đến 3 cầm cố sau là: 3 + 3 = 6 năm

Hiệu số phần đều nhau của tuổi phụ thân là: 36 - 9 = 27 phần

Giá trị một phần là 27 : 9 = 3 tuổi.

Tuổi cha 3 năm trướclaf: 3 x 10 = 30 tuổi

Tuổi cha bây chừ là: 30 + 3 = 33 tuổi


Trước đây 3 năm tuổi phụ vương gấp 10 lần tuổi con . Sau đây 3 năm tuổi thân phụ gấp 4 lần tuổi con.Hỏi hiện nay cha bao nhiêu tuổi?


3 năm trước tuổi thân phụ gấp 10 lần tuổi con. Vậy tuổi con là một phần còn tuổi phụ vương là 10 phần.

Hiệu số phần bởi nhau:

10 - 1 = 9 ( phần )

Sau 3 năm tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi thân phụ có số phần:

9 x 4 = 36 ( phần )

Thời gian trường đoản cú 3 thời gian trước đến 3 năm sau là:

3 + 3 = 6 ( năm )

Hiệu số phần đều bằng nhau của tuổi phụ vương :

36 - 9 = 27 ( phần )

Giá trị 1 phần:

27 : 9 = 3 ( tuổi )

Tuổi thân phụ 3 năm kia đây là:

3 x 10 = 30 ( tuổi )

Tuổi cha hiện thời là:

30 + 3 = 33 ( tuổi )

tk mk nha 


Trước đây 3 năm, tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Sau đây 3 năm, tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con. Tính tuổi phụ thân hiện nay.

Các bại giải ra nhé. Ai nhanh nhất có thể mình vẫn tick cho.

Xem thêm: Bài Cúng Rằm Tháng 8 Theo Văn Cúng Ngày Rằm Tháng 8 Tại Nhà Chuẩn Nhất


3 năm kia tuổi cha gấp 10 lần tuổi con. Vậy tuổi thân phụ 10 phần thì tuổi bé 1 phần, vậy tuổi phụ thân hơn con:

10-1=9 (phần)

3 năm sau tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con. Vậy tuổi thân phụ có số phần là:

9*4 =36 (phần)

Thời gian từ bỏ 3 năm ngoái đến 3 năm sau là:

3+3=6 (phần)

Giá trị một trong những phần là:

27:9=3 (tuổi)

Tuổi cha 3 năm trước là:

3*10=30 (tuổi)

Tuổi cha hiện thời là:

30+3=33 (tuổi)

Đáp số:33 tuổi 


Cách trên đây 3 năm: tuổi phụ thân gấp 10 lần tuổi con

Suy ra: Nếu coi tuổi con cách đó 3 năm là 1 phần thì tuổi thân phụ cách đây cha năm 10 phần cùng Hiệu là 10 - 1 = 9 (phần)

Suy ra: Tuổi phụ vương cách đây ba năm bằng (frac109)của hiệu tuổi thân phụ và con. 

Tương tự, dưới đây 3 năm tuổi phụ thân gấp 4 lần tuổi con

Suy ra: Tuổi thân phụ sau phía trên 3 năm sẽ bằng (frac44-1=frac43)của hiệu tuổi phụ thân và tuổi con. 

Tuổi cha sau trên đây 3 năm rộng tuổi phụ thân cách đây 3 năm là: 3 + 3 = 6 (tuổi).

Suy ra: 6 tuổi này đã ứng với: (frac43-frac109=frac29)(hiệu tuổi phụ vương và con) (Hay nói biện pháp khác:(frac29)hiệu tuổi cha và con bởi 6 tuổi)

Suy ra: Hiệu tuổi cha và nhỏ là: 6x9:2=27 (tuổi)

Suy ra: Tuổi phụ vương cách đây 3 năm là: (frac109)x27=30 (tuổi)

Suy ra: Tuổi cha hiện nay là: 30 + 3 = 33 (tuổi)

Đs:...


Đúng 0
comment (0)

Một người thân phụ nói cùng với con: 3 năm ngoái đây, tuổi cha gấp 7 lần tuổi con, 7 năm tiếp sau đây tuổi cha gấp 3 lần tuổi con. Tính tuổi của 2 thân phụ con hiện nay nay


Lớp 9 Toán
2
0
Gửi diệt

Gọi tuổi cha là x, tuổi nhỏ là y 3 năm kia tuổi cha gấp 7 lần tuổi con: x-3 = 7y7 năm sau tuổi phụ vương bằng 3 lần tuổi nhỏ : x+7 = 3y suy ra x= y =


Đúng 0

comment (0)

Gọi tuổi cha là x, tuổi nhỏ là y 3 thời gian trước tuổi cha gấp 7 lần tuổi con: x-3 = 7y7 năm sau tuổi cha bằng 3 lần tuổi nhỏ : x+7 = 3y suy ra x= y =


Đúng 0

bình luận (0)

1,Năm nay tuổi cha gấp 9 lần tuổi con, 15 năm sau tuổi phụ vương gấp 3 lần tuổi con. Kiếm tìm tuổi cha, tuổi nhỏ ?

2, năm nay tuổi người mẹ gấp 3 lần tuổi con. 12 thời gian trước tuổi chị em gấp 7 lần tuổi con. Tìm kiếm tuổi mỗi cá nhân hiện nay?

3, ba nói với con:”10 năm ngoái đây tuổi cha gấp 10 lần tuổi con, 22 năm tiếp theo nữa thì tuổi tía sẽ gấp hai tuổi con.”. Hãy tính tuổi bố và tuổi nhỏ hiện nay

giúp mình đi cơ mà mình xin chúng ta đó


Lớp 5 Toán
11
0
Gửi bỏ

Ta gọi tuổi bố là a bé là b ta tất cả :

a = b x 9 là phụ thân = 9 lần tuổi con , thân phụ gấp 9 lần con

a + 15 = b + 15 x 3

Thế vào =>

b x 9 + 15 = 3b + 45 

9b + 15 = 3b + 45

9b - 3b = 45 - 15

6b = 30

1b = 30 : 6 = 5

Con là 5 tuổi 

Số tuổi bố 

Thế vào ta có 

a = b x 9

a = 5 x 9

a = 45 tuổi 

ĐS: nhỏ 5 tuổi , bố 45 tuổi 


Đúng 0

bình luận (0)

a=5*9

a=45

minh chac chan do


Đúng 0
bình luận (0)

1.con:5 tuổi,bố:45 tuổi


Đúng 0
comment (0)

trước phía trên 3 năm, tuổi cha gấp 3 lần tuổi con.sau trên đây 3 năm ,tuổi cha gấp 4 lần tuổi con .tính tuồi phụ vương hiện nay


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi bỏ

Bạn xem lời giải ở đường liên kết sau nhé:

Câu hỏi của Minh Mèo - Toán lớp 5 - học toán cùng với OnlineMath


Đúng 0

phản hồi (0)

Tuổi của phụ vương trước trên đây 12 năm vội vàng 9 lần tuổi bé . Tuổi cha hiện thời gấp 3 lần tuổi nhỏ . Tính tuổi cha và nhỏ hiện nay.


Lớp 5 Toán
2
0
Gửi hủy

ai giup minh voi minh dang can gap


Đúng 0

phản hồi (0)

ban nao giup minh le voi minh can gap lam roi


Đúng 0
comment (0)

Hiện nay tuổi cha gấp 4 lần tuổi con . Trước đây 6 năm tuổi cha gấp 13 lần tuổi con . Tính tuổi thân phụ và tuổi con hiện thời .

Xem thêm: Mẫu Đơn Xin Thôi Việc Của Giáo Viên 2022, Đơn Xin Nghỉ Việc Mới Nhất


Lớp 4 Toán
1
0
Gửi diệt

Vì mỗi năm mọi người tăng thêm một tuổi đề xuất hiệu số tuổi của 2 ba con luôn ko đổi.

hiện nay nay,tuổi ba bằng:

4:(4-1)=4/3(hiệu số tuổi)

trước đó 6 năm ,tuổi ba bằng:

13:(13-1)=13/12(hiệu số tuổi)

phụ vương hơn số lượng tuổi là:

Tuổi cha bây giờ là:

24:3x4=32(tuổi)

Tuổi con hiện nay là:

32-24=8(tuổi)


Đúng 0

comment (0)

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn