TRUNG BÌNH CỘNG TUỔI BỐ VÀ MẸ LÀ 41

     
bạn đang xem: Trung Bình cộng Tuổi Của cha Và chị em Là 41 tại gamize.vn – trung bình Nhìn kế hoạch về Tài thiết yếu và Địa Ốc trong Tương Lai


Bạn đang xem: Trung bình cộng tuổi bố và mẹ là 41

chúng ta đang suy nghĩ Trung Bình cùng Tuổi Của cha Và mẹ Là 41 yêu cầu không? nào hãy thuộc gamize.vn đón xem bài viết này ngay dưới đây nhé, do nó khôn xiết thú vị và hay đấy!

XEM video clip Trung Bình cùng Tuổi Của ba Và chị em Là 41 trên đây.
Xem thêm: Công Dụng Của Kính Hiển Vi Quang Học Là Gì? Công Dụng Của Kính Hiển Vi

Trung bình cùng tuổi tía và người mẹ là 41 tuổi. Vừa đủ tuổi bố,mẹ,con là 30 tuổi. Hỏi con từng nào tuổi CÁC BẠN GIẢI RÕ RA NHÉ Hãy nhập thắc mắc của bạn, gamize.vn.vn đã tìm những thắc mắc có sẵn cho bạn. Trường hợp không thỏa mãn với những câu trả lời có sẵn, bạn hãy tạo câu hỏi mới.

Bạn đã xem: Trung bình cùng tuổi của bố và người mẹ là 41

Trung bình cùng tuổi ba và chị em là 41 tuổi. Mức độ vừa phải tuổi bố,mẹ,con là 30 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi CÁC BẠN GIẢI RÕ RA NHÉ

Trung bình cộng tuổi ba và bà bầu là 41 tuổi. Vừa đủ tuổi bố,mẹ,con là 30 tuổi. Hỏi con từng nào tuổi?

CÁC BẠN GIẢI RÕ RA NHÉ!!

Đọc tiếp…

tổng số tuổi của ba và chị em là; 41x 2= 82 tuổi

tổng tuổi của bố mẹ con là ; 30x 3=90 tuổi

tuổi bé là; 90-82=12 tuổi

Đ/S ; 12 tuổi

Tổng số tuổi của tía và bà bầu là:

41 x 2 = 82 ( tuổi )

Tổng số tuổi của bố, người mẹ và bé là:

30 x 3 = 90 ( tuổi )

Số tuổi của con là:

90 – 82 = 12 ( tuổi )

Đáp số: 12 tuổi

Vì TBC tuổi của cha và người mẹ là 41 tuổi=> tổng thể tuổi của cha và người mẹ là:

41 x 2 = 82 (tuổi)

Vì TBC tuổi của bố, bà mẹ và bé là 90 tuổi=> toàn bô tuổi của bố, người mẹ và conlà:

30 x 3 = 90 (tuổi)

=> Tuổi nhỏ là:

90 – 82 = 8 (tuổi)

Trung bình cùng tuổi bố và người mẹ là 41 tuổi và trung bình cộng tuổi bố, bà bầu và nhỏ là 30 tuổi. Hỏi con bao nhiêu tuổi ?

Đọc tiếp…

tổng số tuổi của bố và mẹ là: 41x 2 = 82 (tuoi)

tổng số tuổi của bố,mẹ và bé là: 30×3 =90(tuoi)

tuổi bé là: 90-82 = 8 ( tuoi )

vay………

tổng số t của bố và người mẹ là:
Xem thêm: Trộn 5.6 Gam Bột Sắt Với 2.4 Gam Bột Lưu Huỳnh, Trộn 5,6 Gam Bột Sắt Với 2,4 Gam Bột Lưu Huỳnh

41×2=82 (t)

tổng số tuổi của bố, bà bầu vàcon là:

30×3=90 (t)

số tuổi của con là:

90-82=8 (t)

ĐS:…

k for more

#hungB

Trung bình cộng tuổi tía và mẹ,con là 41 tuổi. TBC tuổi người mẹ ,bố và con là 30 tuổi . Hỏi con từng nào tuổi

Đọc tiếp…

Đề sai cần là TBC số tuổi của bố và mẹ là 41 tuổi nếu như thế thì :

Tổng số tuổi của cha và bà mẹ là :

41×2=82(tuổi)

Tổng số tuổi của bố mẹ và con là :

30×3=90(tuổi)

Tuổi của bé là :

90-82=8(tuổi)

Đ/s:8 tuổi

trung bình tuổi của chị em và tía là 41 tuổi vừa đủ tuổi của người mẹ bố và con là 30 tuổi tính tuổi của con

Đọc tiếp…

Trung bình cộng số tuổi của bố, bà bầu và Hoa là 30 tuổi. Còn nếu như không tính tuổi bố thì trung bình cùng số tuổi của mẹ và Hoa là 24. Hỏi tía Hoa bao nhiêu tuổi ?

Đọc tiếp…

Tổng số tuổi của cha người là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của bà mẹ và Hoa là:

24 x 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của cha Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Trung bình cộng số tuổi của bố, người mẹ và Hoa là 30 tuổi. Còn nếu không tính tuổi ba thì trung bình cộng số tuổi của bà bầu và Hoa là 24. Hỏi cha Hoa bao nhiêu tuổi?

Đọc tiếp…

Tổng số tuổi của bố người là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tổng số tuổi của bà mẹ và Hoa là:

24 x 2 = 48 (tuổi)

Tuổi của cha Hoa là:

90 – 48 = 42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Trung bình cộng tuổi của bố và bà bầu là 41 tuổi và trung bình cùng tuổi của bố, mẹ và nhỏ là 30 tuổi. Hỏi con từng nào tuổi?

Đọc tiếp…

Trả lời:

Tổngsố tuổi của ba và bà bầu là:

(41textx2=82)(tuổi)

Tổng số tuổi của bố, bà bầu và con là


(30textx3=90)(tuổi)

(Rightarrow)Tuổi con là:

(90-82=8)(tuổi)

~Đáp số:(8)tuổi

~Học tốt!~

Tổng số tuổi của ba và bà bầu là :

41 x 2 = 82 (tuổi)

Bố, chị em và con bao gồm số tuổi là :

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tuổi của bé là :

90 – 82 = 8 (tuổi)

Đ/s : 8 tuổi

~Hok tốt~

Tổng số tuổi của bố và bà mẹ là:

41 x 2 = 82 ( tuổi )

Tổng số tuổi của bố, người mẹ và bé là:

30 x 3 – 90 ( tuôi )

Tuổi con là:

90 – 82 = 8 ( tuổi )

Đ/S:

Hok giỏi !

Trung bình cộng tuổi bố, bà mẹ và Hoa là 30 tuổi. Nếu như không tính tuổi ba thì mức độ vừa phải số tuổi của bà mẹ và Hoa là 24 .Hỏi ba hoa bao nhiêu tuổi

Đọc tiếp…

Tổng tuổi của bố, mẹ, hoa là:

30 x 3 = 90 (tuổi)

Tuổi bố hoa là:

90 – ( 24 x 2) = 42 ( tuổi)

Đ/s:…….

*

Tổng số tuổi của bố,mẹ cùng hoa là

30×3=90(tuổi)

Tổng số tuổi của chị em và hoa là

24×2=48 (tuổi)

Số tuổi của bốhoa là

90-48=42(tuổi)

Đ/s:42 tuổi

Tổng tuổi bố, chị em Hoa là:

30.3=90 (tuổi)

Tổng tuổi của bà bầu và Hoa là:

24.2=48 (tuổi)

Số tuổi của ba là:

90-48=42 (tuổi)

Đáp số: 42 tuổi

Trung bình cộng tuổi bố,mẹ,Hoa là 90 tuổi.Nếu ngoại trừ tuổi ba thì trung bình cùng số tuổi của chị em và Hoa là 24 tuổi.Mẹ hơn Hoa 29 tuổi.Hỏi Hoa từng nào tuổi?

Giải ra bằng cách tiểu học tập nhé

Đọc tiếp…

Trung bình cộng của tuổi bố, mẹ, chị và Lan là 26 tuổi. Trung bình cộng của tuổi ba chị em con là đôi mươi tuổi. Tổng tuổi chị và Lan là 18 tuổi. TÍNH tuổi của cha và mẹ

Đọc tiếp…

Tổng số tuổi cả nhà là

26×4=104 tuổi

Tổng số tuổi 3 bà bầu con là

20×3=60 tuổi

Tuổi mẹ là

60-18=42 tuổi

Tuổi bố là

104-60=44 tuổi

Không tra cứu thấy câu hỏi nào phù hợp? bạn hãy gửi câu hỏi của mình lên Online Math để nhận được sựgiúp đỡ của các bạn khác !