TRUNG BÌNH CỘNG CỦA SỐ THỨ NHẤT VÀ SỐ THỨ HAI LÀ 39

     
Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trung bình cộng của số thứ nhất và số trang bị hai là 39. Trung bình cộng của số sản phẩm hai với số thứ cha là 30. Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ cha là 36. Tìm bố số đó?

Trung bình cộng của số đầu tiên và số sản phẩm hai là 39. Trung bình cộng của số đồ vật hai cùng số thứ cha là 30. Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ tía là 36. Tìm ba số kia ?


*

Tổng của số thứ nhất và số máy hai là:

39 x 2 = 78

Tổng của số thứ hai và số thứ tía là:

30 x 2 = 60

Tổng của số trước tiên và số thứ bố là:

36 x 2 = 72

2 lần tổng của bố số là:

78 + 60 + 72 = 210

Tổng của tía số là:

210 : 2 = 105

Số đầu tiên là:

105 – 60 = 45

Số đồ vật hai là:

78 – 45 = 33

Số thứ ba là:

72 – 45 = 27

Đáp số: số lắp thêm nhất: 45

Số sản phẩm công nghệ hai: 33

Số lắp thêm ba: 27

Trung bình cùng của số đầu tiên và số sản phẩm hai là 39. Trung bình cùng của số thiết bị hai với số thứ bố là 30. Trung bình cùng của số trước tiên và số thứ ba là 36. Tìm tía số đó?

Giải:

Tổng số trước tiên và số trang bị hai là: 39 x 2 = 78.Bạn đang xem: Trung bình cùng của số trước tiên và số lắp thêm hai là 39

Tổng số đồ vật hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Bạn đang xem: Trung bình cộng của số thứ nhất và số thứ hai là 39

Tổng số thứ nhất và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số thiết bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Tổng số đầu tiên và số thiết bị hai là:

39 x 2 = 78.

Tổng số sản phẩm hai với số thứ tía là:

30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ cha là:

36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là:

78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là:

210 : 2 = 105.

Số trước tiên là:

105 – 60 = 45.

Số vật dụng hai là:

105 – 72 = 33.

Số thứ cha là:

105 – 78 = 27.

Đ/s:45; 33 cùng 27.

Tổng số đầu tiên và số sản phẩm hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số lắp thêm hai cùng số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số thứ nhất và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 với 27.

Trung bình cộng của số đầu tiên và số máy hai là 39. Trung bình cộng của số sản phẩm công nghệ hai với số thứ bố là 30. Trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ tía là 36. Tìm ba số đó?

Tổng số trước tiên và số trang bị hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số đồ vật hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của ba số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của tía số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số lắp thêm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

Trung bình cộng của số thứ nhất và số sản phẩm công nghệ hai là 39. Trung bình cùng của số trang bị hai và số thứ tía là 30. Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ cha là 36. Tìm cha số đó.

Tổng số trước tiên và số vật dụng hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số sản phẩm công nghệ hai cùng số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Xem thêm: 4 Mẫu Tóm Tắt Đoạn Trích Uy Lít Xơ Trở Về, Tóm Tắt Đoạn Trích Uy

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số trang bị hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Trung bình cộng của số thứ nhất và số sản phẩm hai là 39. Trung bình cùng của số thiết bị hai và số thứ cha là 30. Trung bình cùng của số thứ nhất và số thứ cha là 36. Tìm bố số đó?

Giải:

Tổng số trước tiên và số máy hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thiết bị hai cùng số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ cha là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của tía số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của bố số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số vật dụng hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 và 27.

Giải:

Tổng số đầu tiên và số vật dụng hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số thứ hai với số thứ tía là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của ba số là: 210 : 2 = 105.

Số trước tiên là: 105 – 60 = 45.

Số thứ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ bố là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

Giải:

Tổng số trước tiên và số thứ hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số sản phẩm hai và số thứ ba là: 30 x 2 = 60.

Tổng số trước tiên và số thứ ba là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của tía số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm công nghệ hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ ba là: 105 – 78 = 27.

Đáp số:45; 33 cùng 27.

trung bình cùng của số thứ nhất và số máy hai là 39 . Trung bình cộng của số thiết bị hai và số thứ cha là 30 . Trung bình cùng của sô trước tiên và số thứ cha là 36 . Tìm tía số đó

tổng của số sản phẩm công nghệ 1 với 2 là:

39.2=78

tổng của số thứ hai và 3 là:

30.2=60

tổng của số trang bị 3 và 1 là:

36.2=72

hai lần tổng 3 số là:

78+60+72=105

số thứ nhất là:

105-60=45

số lắp thêm hai là:

105-72=33

số thứ cha là:

105-78=27

Đáp số : STN:45;STH:33;STB:27

Giải:

Tổng số thứ nhất và số đồ vật hai là: 39 x 2 = 78.

Tổng số đồ vật hai và số thứ cha là: 30 x 2 = 60.

Tổng số đầu tiên và số thứ tía là: 36 x 2 = 72.

Hai lần tổng của cha số là: 78 + 60 + 72 = 210.

Tổng của cha số là: 210 : 2 = 105.

Số thứ nhất là: 105 – 60 = 45.

Số sản phẩm hai là: 105 – 72 = 33.

Số thứ tía là: 105 – 78 = 27.

Xem thêm: So Sánh Hô Hấp Kị Khí Và Hô Hấp Hiếu Khí, So Sánh Hô Hấp Hiếu Khí Kị Khí

Trung bình cùng của số thứ nhất và số trang bị hai là 36, trung bình cộng của số thứ hai với số thứ ba là 44, trung bình cộng của số đầu tiên và số thứ bố là 40. Tìm ba số đó.

A. 36 ; 40 cùng 44

B. 32 ; 40 với 48

C. 32 ; 40 cùng 44

D. 35 ; 40 với 44

Trung bình cùng của số thứ nhất và số vật dụng hai là 36 trung bình cộng của số vật dụng hai cùng số thứ ba là 44 trung bình cùng của số đầu tiên và số vật dụng hai là 40 Tìm ba số đó

bạn chỉ việc tìm tổng thôi là đc

Tổng số trước tiên và số thứ hai là:

36x2=72

Tổng số đồ vật bavà số lắp thêm hai là:

44x2=88

Tổng số sản phẩm công nghệ bavà số vật dụng nhấtlà:

40x2=80

Tổng hai lần cha số là:

72+88+80=240

Tổng cha số là:

240:2=120

số sản phẩm 3 là

120-72=48

số thứ hai là

120-88=32

sốthứ tuyệt nhất là

120-80=40

Trung bình cùng của số trước tiên và số thứ hai là 23, trung bình cộng của số vật dụng hai với số thứ ba là 30, trung bình cùng của số đầu tiên và số thứ ba là 25. Tìm cha số đó