Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1


Bạn đang xem: Trung bình cộng của 6 số chẵn liên tiếp

*

TRung Bình cộng của 6 số thoải mái và tự nhiên chẵn tiếp tục là 241. Kiếm tìm 6 số đó?

( mang lại mình giải pháp làm cụ thể nhé. Cảm ơn! )

Lớp 4 thui đấy .


*

Gọi 6 số chắn liên tục là: n; n+2; n+4; n+6; n+8; n+10

Vì trung bình cùng của 6 số trên phải ta có:

( n + n+2+ n+4+ n+6+ n+8+ n+10):6=241

( 6n+30) : 6= 241

6n+30= 1446

6n= 1446-30

6n= 1416

n= 1416:6

n= 236

Vậy 6 số chẵn liên tiếp cần kiếm tìm là : 236; 238;240;242;244;246


*

Ta có: (a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 + a + 10) : 6 = 241

a x 6 + 30 = 1446

a x 6 = 1416

a = 236

236; 238; 240; 242; 244; 246
Xem thêm: Tìm Số Bị Chia Trong Một Phép Chia Cho 12,Biết Số Dư Là Số Lớn Nhất,Thương Là 28Giải Chi Tiết Giúp Mình Nhé!

Đáp án: các số là 236, 238, 240, 242, 244, 246

Giải thích quá trình giải:

Các số chẵn thường xuyên hơn nhát nhau 2 1-1 vị. Vày trung bình cùng của 6 số là 241 yêu cầu tổng của số thứ ba và số thứ bốn là: 241x2=482

Số thứ bố là: (482-2):2=240

Số thứ tứ là: 482-240=242

Lập 6 số chẵn tiếp tục ta được: 236, 238, 240, 242, 244, 246

Đáp số: các số là 236, 238, 240, 242, 244, 246


Tổng của số chẵn bé bỏng nhất với số chẵn lớn số 1 trong 6 số chẵn lên tếp cần tìm là: 241 x 2 = 482

Hiệu của số chẵn lớn số 1 và số chẵn nhỏ bé nhất trong 6 số chẵn lên tếp buộc phải tìm là: (6-1)x2 =10

Số chẵn bé bỏng nhất trong 6 số chẵn liên tếp nên tìm là:(482 - 10):2=236.

Vậy 6 số chẵn lên tếp đề xuất tìm là:236; 236; 240; 242; 244; 246


Gọi sáu số chẵn tiếp tục là x-2;x;x+2;x+4;x+6;x+8

Tổng của 6 số kia là:

241 x 6 =1446

=> x - 2 + x + x + 2 + x + 4 + x + 6 + x + 8 = 1446

=> 6x + 18 = 1446

=> 6x = 1446 - 18

=> 6x = 1428

=> x = 238

Vậy 6 số từ bỏ nhiên thường xuyên là: 236;238;240;242;244;246


Tổng 6 số là : 241 x 6 = 1446

Gọi số chẵn đầu tiên là a thì những số chẵn liên tiếp là : 

a ; a + 2 ; a + 4 ; a + 6 ; a + 8 ; a + 10 

a + a + 2 + a + 4 + a + 6 + a + 8 + a + 10 = 1446 

a x 6 + 30 = 1446

a x 6 = 1446 - 30 

a = 1416 : 6 

a = 236 

Vậy các số chẵn liên tục là: 236 ; 238 ; 240 ; 242 ; 244 ; 246 .


Gọi 6 số chẵn thường xuyên là 2k;2k+2;2k+4;2k+6;2k+8;2k+10

Theo đề, ta có:

(left(2k+2k+2+2k+4+2k+6+2k+8+2k+10 ight):6=241)

(Leftrightarrow12k+30=1446)

(Leftrightarrow12k=1416)

hay k=118

Vậy: 6 số liên tiếp cần tìm kiếm là (236;238;240;242;244;246)


Gọi a là số cần tìm Tbc cua 6 chẵn số liên tiếp là 241 tức ta có dãy số (a+(a+2)+(a+4)+(a+6) +(a+8)+(a+10))/6=241 =>6a+3=241*6 => a=236 vậy dựa vào dãy số ta có 236, 238, 240, 242, 244, 246. 
Xem thêm: Cách Tính Cự Ly Vận Chuyển Trung Bình Để Đánh Giá Chất Lượng Của Dịch Vụ Vận Tải

bài 1: Tìm 7 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 18.Bài 2: Tìm 6 số chẵn liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 2014.Bài 3: Tìm bố số lẻ liên tiếp, biết trung bình cộng của chúng là 253.Bài 4: tìm số mức độ vừa phải cộng của các số tự nhiên liên tiếp từ 1 mang lại 9.giải giúp mik nha mn