TRONG THƯ VIỆN CÓ 1800 CUỐN SÁCH

     

Câu trả lời được chính xác chứa thông tin đúng mực và xứng đáng tin cậy, được chứng thực hoặc trả lời bởi các chuyên gia, giáo viên hàng đầu của chúng tôi.
Bạn đang xem: Trong thư viện có 1800 cuốn sách

*

Tóm tắt:

Thư viện có: 1800 cuốn sách

Sách giáo khoa nhiều hơn nữa sách tìm hiểu thêm 1000 cuốn

Sách giáo khoa:….cuốn?

Sơ đồ:

Sách giáo khoa: |---------|------------| Tổng 1800 cuốn

Từ sơ vật ta thấy trường hợp sách bài viết liên quan cộng thêm 1000 cuốn thì bởi sách giáo khoa. Vậy nếu tổng cộng hiệu thì được 2 lần sách giáo khoa.

Hai lần số sách giáo khoa là:

1800 + 1000 = 2800 (cuốn)

Số sách giáo khoa là:

2800 : 2 = 1400 (cuốn)

Số sách tham khảo thêm là:

1800 – 1400 = 400 (cuốn)

Đáp số: Sách giáo khoa 1400 cuốn

Sách đọc thêm là 400 cuốn


Hãy giúp mọi bạn biết câu vấn đáp này nạm nào?


star

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar
4.6
starstarstarstarstar


Xem thêm: HướNg Và Giờ XuấT Hành TốT NhấT Cho TuổI DậU DịP TếT Nhâm DầN 2022

5 vote
GửiHủy
Xem thêm: Nêu Ví Dụ Về Tính Đặc Trưng Của Bộ Nst Của Mỗi Loài Sinh Vật

Chưa tất cả nhómTrả lời0

Cám ơn

0


Hai lần số sách giáo khoa là:1800 + 1000 = 2800 (cuốn)Số sách giáo khoa là:2800 : 2 = 1400 (cuốn)Số sách bài viết liên quan là1800 – 1400 = 400 (cuốn)