TRONG Ô TÍNH XUẤT HIỆN #### VÌ

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 9.

Bạn đang xem: Trong ô tính xuất hiện #### vì

Trong ô tính xuất hiện ###### vì:

A. Độ rộng lớn của cột quá nhỏ tuổi không hiển thị hết hàng số vượt dài.

B. Độ rộng của hàng quá nhỏ dại không hiển thị hết hàng số thừa dài.

C. đo lường ra tác dụng sai

D. Phương pháp nhập sai.

Giúp bản thân với nha. Mình tích đến nhé!


*

Câu 9: Ô A1 của trang tính có số 1.753. Sau thời điểm chọn ô A1, nháy chuột 1 lần vào nút Decrease Decimal. Kết quả hiển thị sống ô A1 đã là:

A. 1.753 B. 1.75 C. 1.76 D. Một tác dụng khác

Câu 10: Trong ô tính xuất hiện ###### vì:

A. Tính toán ra công dụng sai

B. Công thức nhập sai

C. Độ rộng lớn của mặt hàng quá bé dại không hiển thị hết dãy số quá dài

D. Độ rộng của cột quá nhỏ dại không hiển thị hết hàng số quá dài

Câu 11 : Để xem trước lúc in một trang văn phiên bản ta dùng chế độ hiển thị:

A. Page Layout

B. Page Break Preview

C.

Xem thêm: 6 Bước Rửa Tay Bằng Xà Phòng, Bạn Đã Biết Rửa Tay Đúng Cách Để Ngừa Ncov

 Normal

D. tất cả các đáp án vẫn cho

ai kia giúp tài cùng với ;-;


Lớp 7 Tin học
7
0
*

B

D

D


Đúng 3
bình luận (3)

B,D,D


Đúng 1
comment (0)

9B

10D

11D


Đúng 3
phản hồi (0)

Trong ô tính xuất hiện ###### vì:

A. Độ rộng của cột quá nhỏ dại không hiển thị hết hàng số thừa dài.

B. Độ rộng lớn của mặt hàng quá nhỏ tuổi không hiển thị hết dãy số vượt dài.

C. Công thức nhập sai

D. đo lường ra kết quả sai.


Lớp 7 Tin học
1
0
Gửi hủy

Đáp án A


Đúng 0

bình luận (0)

Trong ô tính mở ra ###### vì:

A. Tính toán ra công dụng sai

B. Công thức nhập sai

C. Độ rộng lớn của sản phẩm quá nhỏ không hiển thị hết dãy số vượt dài

D. Độ rộng lớn của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số thừa dài


Lớp 7 Tin học
1
0
Gửi bỏ

Trong ô tính mở ra ###### vị độ rộng lớn của cột quá bé dại không hiển thị hết hàng số quá dài. Khi ấy em yêu cầu tăng hoặc phạm vi của cột để hiện thị không còn số vào ô.

Đáp án: D


Đúng 0

phản hồi (0)

Trong ô tính mở ra ###### vì:

A. Độ rộng lớn của cột quá nhỏ tuổi không hiển thị hết dãy số vượt dài.

B. Độ rộng lớn của mặt hàng quá nhỏ tuổi không hiển thị hết hàng số thừa dài.

C. Thống kê giám sát ra hiệu quả sai

D. Cách làm nhập sai.


Lớp 7 Tin học
1
0
Gửi diệt
Đúng 0

comment (0)

Câu 6: thu xếp theo đúng sản phẩm công nghệ tự quá trình nhập cách làm vào ô tính:

Câu 7: trong số công thức sau, cách làm nào thực hiện được khi nhập vào bảng tính?

Câu 8: có thể chấp nhận được tính sau: (25+7) : (56−25)× ( 8 : 3) :2+64 ×3%

Câu 9: trong các công thức nhập vào ô tính để tính biểu thức (9+7)/2 thì công thức nào toán học

Câu 10: Để dứt việc nhập công thức ta áp dụng thao tác:

 


Lớp 7 Tin học tập
1
0
Gửi bỏ

Câu 10: Ta vẫn gõ Enter


Đúng 0

comment (0)

Câu 1: trong ô tính mở ra ###### vì:

A. Độ rộng lớn của cột quá nhỏ không hiển thị hết dãy số thừa dài.

B. Độ rộng của hàng quá bé dại không hiển thị hết dãy số quá dài.

C. Thống kê giám sát ra kết quả sai.

D. Cách làm nhập sai.

Câu 2: Trong những công thức tính mức độ vừa phải cộng, phương pháp nào viết sai?

A. =Average(A1:A5)

B. =SUM(A1:A5)/5

C. =Average(A1:A5)/5

D. =(A1+A2+A3+A4+A5)/5

Câu 3: Để tính tổng giá trị trong số ô E3 và F7, tiếp đến nhân cùng với 10% ta tiến hành bằng cách làm nào sau đây?

A. E3 + F7 * 10%.

Xem thêm: Sao Chiếu Mệnh Tuổi Đinh Tỵ Năm Nay Sao Gì Chiếu Mệnh? Nam Sinh Năm 1977 Năm 2021 Sao Gì Chiếu Mệnh

B. (E3 + F7) * 10%

C. =E3 + (F7 * 10%)

D. = (E3 + F7) * 10%

Câu 4: Để chèn thêm cột trên trang tính ta chọn cột rồi sử dụng lệnh nào sau đây?

A. Format

B. Paste

C. Insert

D. Delete

Câu 5 : Để di chuyển nội dung ô tính ta áp dụng nút lệnh nào sau đây?

A. (copy) và (paste)

B. (cut) cùng (paste)

C. (paste).

D. (new)

Câu 6: Muốn xóa một hàng hoặc cột ta lựa chọn hàng hoặc cột đề xuất xóa rồi sử dụng lệnh làm sao sau đây?