Trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc vuông tại a

     

Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang đến đường tròn (C): x2+ y2- 2x - 2y + 1 = 0 và đường thẳng d: x - y + 3 = 0. Tìm kiếm tọa độ điểm M vị trí d sao cho đường tròn trọng điểm M có cung cấp kính gấp rất nhiều lần bán kính mặt đường tròn (C) và tiếp xúc không tính với đường tròn (C).

Bạn đang xem: Trong mặt phẳng oxy cho tam giác abc vuông tại a


Cho phương trình x2+ y2- 2mx - 4(m - 2)y + 6 - m = 0

a) Tìm điều kiện của m để (1) là phương tình của mặt đường tròn, ta kí hiệu là (Cm).

b) tìm tập hợp các tâm của (Cm) lúc m chũm đổi.


Trong phương diện phẳng cùng với hệ tọa độ Oxy, cho hai tuyến phố thẳng: d1: x - y = 0 với d2= 2x + y - 1 = 0. Tìm tọa độ những đỉnh hình vuông vắn ABCD hiểu được đỉnh A trực thuộc d1, đỉnh C ở trong d2và các đỉnh B, D ở trong trục hoành.


Trong phương diện phẳng tọa độ Oxy, mang lại hình chữ nhật ABCD gồm tâm I(1/2; 0) phương trình con đường thẳng AB là : x - 2y + 2 = 0 cùng AB = 2AD. Kiếm tìm tọa độ các đỉnh A, B, C, D hiểu được đỉnh A gồm hoành độ âm.


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, mang lại tam giác ABC có A(0;2), B(-2;-2) cùng C(4;-2). điện thoại tư vấn H là chân đường cao kẻ trường đoản cú B; M cùng N lần lượt là trung điểm của các cạnh AB và BC. Viết phương trình con đường tròn đi qua những điểm H, M, N.


Trong mặt phẳng tọa độ Oxy đến hình chữ nhật ABCD gồm điểm I(6;2) là giao điểm của hai đường chéo AC cùng BD. Điểm M(1;5) thuộc con đường thẳng AB với trung điểm E của cạnh CD thuộc mặt đường thẳng Δ: x + y - 5 = 0. Viết phương trình đường thẳng AB.


Trong khía cạnh phẳng Oxy mang đến tam giác ABC cân tại A tất cả A(-1;4) và các đỉnh B, C thuộc đường thẳng Δ: x - y - 4 = 0.

Xem thêm: Đoạn Văn Cảm Nghĩ Về Bài Bạn Đến Chơi Nhà ", Phát Biểu Cảm Nghĩ Về Bài Thơ Bạn Đến Chơi Nhà

a) Tính khoảng cách từ A đến đường thẳng Δ.

b) xác minh tọa độ các điểm B với C, biết diện tích s tam giác ABC bởi 18.


Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, đến hai điểm A(2;0) cùng B(6;4). Viết phương trình đường tròn (C) xúc tiếp với trục hoành tại A và khoảng cách từ trung ương của (C) mang lại B bằng 5.


Cho hai tuyến phố tròn:

(C1): x2+ y2+ 2x - 6y + 6 = 0

(C2): x2+ y2- 4x + 2y - 4 = 0

Tìm xác minh đúng trong các xác định sau:


Đường thẳng đi qua điểm M(1;2) và song song với đường thẳng d: 4x + 2y + 1 = 0 tất cả phương trình bao quát là:


Trong khía cạnh phẳng tọa độ Oxy, cho những đường thẳng Δ1: x - 2y - 3 = 0 với Δ2: x + y + 1 = 0. Tìm tọa độ điểm M thuộc mặt đường thẳng Δ1sao cho khoảng cách từ M đến đường trực tiếp Δ2bằng 1/√2.


Trong khía cạnh phẳng Oxy đến đường trực tiếp Δ: x - y + 2 = 0 và điểm A(2;0).

a) bệnh mình rằng nhị điểm A cùng O ở về cùng một phía so với đường trực tiếp .

Xem thêm: Chườm Muối Hột Rang Nóng Có Tác Dụng Gì, Muối Rang Ngải Cứu Có Tác Dụng Gì

b) search điểm M trên Δ sao để cho độ dài mặt đường gấp khúc OMA ngắn nhất.


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam