Trộn 100ml dung dịch gồm ba(oh)2 0 1m và naoh 0 1m

     

nOH-= 0,1.(0,1.2 + 0,1)= 0,03 molnH+= 0,4.(0,0375.2 + 0,0125)= 0,035 molPhương trình hóa học:  Ba2+ + SO42- → BaSO4↓   H+  +  OH-  →H2O0,035    0,03⇒OH- hết, H+ dư.⇒nH+dư =0,035–0,03=5.10-3 mol⇒  dư=5.10-30,1+0,4=0,01M  ⇒ pH=-log=2
Bạn đang xem: Trộn 100ml dung dịch gồm ba(oh)2 0 1m và naoh 0 1m

Cho 100ml dd láo lếu hợp bao gồm FeCl31M, AlCl31M với ZnCl20,5M tác dụng với dung dịch NaOH dư. Bóc lấy kết tủa, nung trong không gian đến trọng lượng không đổi thu được m gam hóa học rắn. Tính m.


Dung dịch X đựng axit HCl a mol/l với HNO3b mol/lít. Để trung hòa - nhân chính 20ml hỗn hợp X bắt buộc dùng 300ml hỗn hợp NaOH 0,1M. Mặt khác, lấy 20ml hỗn hợp X cho chức năng với hỗn hợp AgNO3dư thấy tạo nên thành 2,87 gam kết tủa. Giá trị của a và b lần lượt là:


Cho 200ml dung dịch H3PO41M tính năng với 250ml dung dịch NaOH 0,5M cùng Ba(OH)20,5M. Sau khi các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X, cô cạn dung dịch X chiếm được số gam muối khan là:


Cho m gam tất cả hổn hợp Mg, Al vào 250ml dd X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO40,5M, thu được 5,32 lít H2(ở đktc) cùng dd Y (coi thể tích hỗn hợp không đổi). Hỗn hợp Y tất cả pH là


Dung dịch X tất cả chứa: 0,07 mol Na+, 0,02 mol SO42-và x mol OH-. Hỗn hợp Y gồm chứa ClO4-, NO3-và y mol H+; tổng thể mol ClO4-và NO3-là 0,04. Trộn X với Y được 100ml dung dịch Z. Dung dịch Z bao gồm pH (bỏ qua sự điện li của nước) là:


Dung dịch Ba(OH)2có pH=13 (ddA), hỗn hợp HCl có pH=1 (dd B).Trộn 2,75 lít A cùng với 2,25 lít dd B.

Nồng độ mol/l của những chất có trong hỗn hợp sau phản bội ứng là:


Cho dung dịch X gồm: 0,007 mol Na+; 0,003 mol Ca2+; 0,006 mol Cl-; 0,006 mol HCO3- và 0,001 mol NO3-. Để loại bỏ hết Ca2+trong X cần một lượng vừa đủ dung dịch chứa a gam Ca(OH)2. Giá chỉ trị của a là:
Xem thêm: Hướng Dẫn Sử Dụng Nồi Áp Suất Cơ Đúng Cách, Bền Bỉ, An Toàn, Cách Sử Dụng Nồi Áp Suất An Toàn Và Hiệu Quả

Trộn 250 ml dd các thành phần hỗn hợp HCl 0,08 mol/l và H2SO40,01 mol/l cùng với 250 ml dd Ba(OH)2có độ đậm đặc x mol/l thu được m gam kết tủa với 500 ml dd tất cả pH = 12.Hãy tính m cùng x.


Dung dịch A bao gồm HCl 0,2M; HNO30,3M; H2SO40,1M; HClO40,3M, hỗn hợp B gồm KOH 0,3M; NaOH 0,4M, Ba(OH)20,15M. Buộc phải trộn A với B theo tỉ lệ thành phần thể tích là bao nhiêu để được dung dịch tất cả pH=13?


Dung dịch HCl với dung dịch CH3COOH tất cả cùng mật độ mol/lít. Quý giá pH tương ứng của dịch khớp ứng là x cùng y. Quan hệ giới tính giữa x với y là ( đưa thiết cứ 100 phân tử 2 dung CH3COOH thì có 1 phân tử điện li)


Lấy 240ml dung dịch có NaOH 1,6M và KOH 1M chức năng hết với dung dịch H3PO4thu được hỗn hợp X. Phân chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: cô cạn nhận được 20,544 gam hỗn hợp muối khan

- Phần 2: cho tác dụng với hỗn hợp CaCl2dư thu được m gam kết tủa

Giá trị của m là:


Dung dịch X chứa 0,02 mol Al3+; 0,04 mol Mg2+; 0,04 mol NO3-; x mol Cl-và y mol Cu2+. đến X chức năng hết với hỗn hợp AgNO3dư, chiếm được 17,22 gam kết tủa. Mặt khác, cho 170ml hỗn hợp NaOH 1M vào X, nhận được m gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra hoàn toàn. Cực hiếm của m là:


Trộn 100ml dung dịch cất H2SO40,1M cùng HNO30,3M cùng với 100ml dung dịch chứa Ba(OH)20,3M cùng KOH 0,1M thu được dung dịch X cùng kết tủa Y. đến quỳ tím vào dung dịch Y, hiện tượng gì xảy ra?


Dung dịch X có NaOH 0,2M với Ba(OH)20,05M. Dung dịch Y gồm Al2(SO4)30,4M và H2SO4xM. Trộn 0,1 lít hỗn hợp Y với cùng một lít dung dịch X chiếm được 16,33 gam kết tủa.Giá trị của x là:
Xem thêm: Tủ Lạnh Ngăn Mát Bị Đóng Đá, Vì Sao Tủ Lạnh Bị Đóng Đá Ở Ngăn Mát

*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam