TRÊN MỘT BÓNG ĐÈN CÓ GHI 220V-75W CÓ Ý NGHĨA GÌ

     

Tính cường độ cái điện qua bóng đèn và năng lượng điện trở của chính nó khi đèn sáng bình thường.Bạn đã xem: bên trên một bóng đèn có ghi 220v-75w có ý nghĩa gì

Có thể sử dụng cầu chì nhiều loại 0,5A cho đèn điện này được không? vì chưng sao?

Khi đèn sáng thông thường thì:

Cường độ dòng điện qua đèn điện là

I=PU=75220=0,341A

Điện trở của đèn là:

R=U2P=220275=645Ω

Do cường độ mẫu điện khi đèn sáng bình thường là 0,341A =>có thể lắp mong chì các loại 0,5A.

Bạn đang xem: Trên một bóng đèn có ghi 220v-75w có ý nghĩa gì

TRÊN MỘT BÓNG ĐÈN CÓ GHI 220V

b.Nếu 1kWh điện có mức giá 2000 đồng thì trong 30 ngày chi phí điện nên trả cho bóng đèn là bao nhiêu

cần cấp nha


*

a) Điện năng tiêu thụ trong 1 ngày:(75cdot6=450left(Wh ight))

Điện năng tiêu tốn trong 30 ngày:(450cdot30=13500left(Wh ight)=13,5left(kWh ight))

b) chi phí điện phải trả đến bóng đèn:(13,5cdot2000=27000left(đồng ight))

Đáp số: …Bạn sẽ xem: trên một nhẵn đèn bao gồm ghi 220v-75w có ý nghĩa gì

Trên bóng đèn dây tóc ghi 220V-100W cùng trên bóng đèn khác tất cả ghi 22OV-75W mắc nối liền 2 đèn điện này vào hiệu điện núm 220V .Tính

Điện trở của mỗi đèn Điện trở của mạch năng lượng điện Điện Năng tiêu hao của mạch trong một giờ Nếu hằng ngày thắp sáng sủa 2 đèn trong 3 giờ thì chi phí điện buộc phải trả trong 1 tháng 30 ngày là từng nào tiền ( 1KWh =2500 đ)

a. – Cường độ loại điện chạy qua láng đèn đầu tiên là:

P1 = U1 x I1

→ I1 = (fracP_1U_1) =(frac100220=0,4left(A ight))

– Điện trở của trơn đèn thứ nhất là:

R1 = U1 x I1 = 0,4 x 220 = 88 (Ω)

– Cường độ dòng điện chạy qua đèn điện thứ nhì là:

P2 = U2 x I2

→ I2 = (fracP_2U_2) = (frac75220=0,3left(A ight))

– Điện trở của bóng đèn thứ hai là:

R2 = I2 x U2 = 0,3 x 220 = 66 (Ω)

b. – Điện trở tương đương của hai đèn điện đó là:

Rtđ = R1 + R2 = 88 + 66 = 154 (Ω)

c. Đổi 75W = 0,075 kWh

– Điện năng tiêu tốn của mạch trong 1 giờ là:

A = phường x t = 0,075 x 1 = 0,075 (kWh)

d. – tiền điện bắt buộc trả trong 30 ngày là:

0,075 x 2500 = 187,5 (đồng)

Đúng 0 Bình luận (1)

Một đèn điện sợi đốt có ghi 220v-45w hàng ngày sử dụng 4 giờ đồng hồ 30 phút,một láng huỳnh quang gồm ghi 220 v-36e mỗi ngày sử dụng 2 giờ.Nguồn năng lượng điện 220v a)tính diện năng tiêu tốn của 2 bóng đèn trên trong 1 ngàyb)tính diện năng tiêu thụ của 2 bóng đèn trên trong 1 thángc)tính tiền điện đề nghị trả khi áp dụng dụng 2 bóng đèn trên trong một tháng ,biết 1k Wh giá 1200đồng

Lớp 8 technology 0 0 nhờ cất hộ Hủy bên trên 1 láng đèn có ghi 220V-75Wa) số lượng 220V-75W cho biết thêm điều gì?b)Tính cường độ cái điện qua đèn điện này khi đèn này khi đèn sáng bình thường và năng lượng điện trở của đèn khi đó.c) mỗi ngày sử dụng bóng đèn 4h. Tính tiềm điện cần trả trong một tháng(30 ngày) biết 1 số ít điện giá chỉ 2000₫ Lớp 9 đồ lý Chương II- Điện từ học 1 0 nhờ cất hộ Hủy

a. Số lượng 220V-75W cho biết thêm hiệu điện núm hiệu dụng là 220V, năng suất của đèn là 75W

b. Khi đèn sánh bình thường

Cường độ cái điện qua đèn điện là: I=P/U=15/44 (A)

Điện trở đèn điện là: R=U/I=1936/3 (ôm)

c. Hiệu suất tiêu thụ của đèn điện trong 30 ngày là:

P=U.I.t=220.(15/44).4.30=9000 (Wh) = 9(kWh)

Số tiền điện bắt buộc trả là: 9.2000=18000 (đồng)

Đúng 2 Bình luận (1)

Một gia đình gồm 3 láng đèn(220V-65W) và 2 quạt điện(220V-75W).Trung bình hàng ngày gia đínhử dụng cả 3 bóng đèn trong 4 giờ và sử dụng cả2 quạt vào 6 giờ

a,Tính điện năng tiêu thụ của gia đình này trong 1 tháng(30 ngày)

b,Tính chi phí điện buộc phải trả trong 1 tháng của gia đình này,biết 1kWh có giá trị là 1560 đồng

Lớp 8 Toán 3 0 gởi Hủy

Ai giải hộ mình với,mình đề xuất gấp.Mình cảm ơn

Đúng 0 Bình luận (0) Tui cũng can Đúng 0 Bình luận (0) Bạn chỉ cần mua 3 cái,bóng điện đấy rồi sử dungj như vậy thì ra dc í mak Đúng 0 Bình luận (0)

Trên một đèn điện dây tóc gồm ghi 220V – 100W

a) Tính điện năng thực hiện trong 30 ngày khi chiến thắng sáng bình thường bóng đèn từng ngày 4 giờ

b) Mắc thông liền hai đèn điện cùng loại trên đây vào hiệu điện cố kỉnh 220V. Tính hiệu suất của đoạn mạch tiếp nối này cùng tính hiệu suất của mỗi bóng đèn khi đó

c) Mắc nối tiếp bóng đèn bên trên với một đèn điện dây tóc khác gồm ghi 220V – 75W vào hiệu điện vậy 220V. Hỏi các bóng đèn này có thể bị lỗi không? trường hợp không, hãy tính năng suất của đoạn mạch này và công suất của từng đèn.

Cho rằng điện trở của những bóng đèn vào trường hòa hợp b với c bên trên đây có giá trị như khi chúng sáng bình thường

Lớp 9 Toán 2 0 gởi Hủy

a)ta có:

điện trở của đèn một là:

Rđ1=(Uđm1)2Pđm1=484ΩRđ1=(Uđm1)2Pđm1=484Ω

đèn trở của đèn hai là:

Rđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000ΩRđ2=(Uđm2)2Pđm2=1000Ω

⇒Rđ2>Rđ1⇒Rđ2>Rđ1

b)ta có:

điện trở tương đương của đoạn mạch là:

R=R1+R2=1484Ω

⇒I=UR≈0.148A⇒I=UR≈0.148A

mà I=I1=I2

⇒P1=I21R1=10,6W⇒P1=I12R1=10,6W

⇒P2=I22R2=21,904W⇒P2=I22R2=21,904W

⇒⇒đén nhị sáng hơn

ta lại có:

1h=3600s

điện năng mạch thực hiện trong 1h là:

A=Pt=U2Rt=117412,3989J

Đúng 0 Bình luận (0)

a) Số giờthắp sáng trong 30 ngày là 30.4 = 120 hĐiện năng thực hiện là 100.120 = 12000 Wh = 12 kWhb) phường = U²/R => R = U² / phường = 220² / 100 = 484 ΩRtđ= 484 + 484 = 968 ΩI qua mỗi đèn đều bằng nhau khi nối tiếpI = U/R = 220 / 968 = 5/22 AUĐ1= UĐ2= 5/22.484 = 110 VP mạch = UI = 5/22.220 = 50WP đèn = 110.5/22 = 25Wc) trường hợp thêm đèn điện nữa ta cóRĐ3= U² / p = 220² / 75 = 1936/3 ΩRtd = 968 + 1936/3 = 4840/3 ΩI của mạch = 220 / 4840/3 = 3/22 AIĐ1 = I đèn 2 = 100 / 220 = 5/11 AI Đ3= 75 / 220 = 15/44 Ata so sánh thì 5/11 > 3/22 , 15/44 > 3/22 ( do đó đèn không hỏng nhưng mà sáng yếu đuối )P đèn 1 = p đèn 2 = 484.(3/22)² = 9WP đèn 3 = 1936/3.(3/22)² = 12W

Đúng 0 Bình luận (0)

Một láng đèn có ghi 220V – 100 W được mắc vào hiệu điện núm 220V.

a/ Tính cường độ loại điện qua đèn điện khi sáng bóng bình thường?

Lớp 9 đồ dùng lý 1 0 gởi Hủy

a/ Cường độ dòng điện qua bóng đèn là:

I = P/U = 100/220 = 0,45 A.

Xem thêm: Cách Chuyển Phân Số Thành Số Thập Phân Số Thành Số Thập Phân

b/ Điện năng bóng đèn tiêu thụ là:

A = P.t = 100(30.4.3600) = 43200000J

Đúng 0 Bình luận (0)

Lớp 8 công nghệ 1 0 nhờ cất hộ Hủy

Điện năng tiêu hao của đèn điện trong một ngày là :

A = Px t = 75 x 24 = 129600 (Wh)

Đúng 0 Bình luận (0)

Mắc một trơn đèn có ghi 220V – 100W vào hiệu điện cụ 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Điện năng tiêu tốn của láng đèn trong một tháng (30 ngày) là

A. 12kWh.

B. 400kWh.

C. 1440 kWh.

Xem thêm: Cảm Âm Bài Hát Cô Gái Mở Đường, Cảm Âm Sáo Trúc Bài Cô Gái Mở Đường

D. 43200kWh.

Lớp 9 đồ dùng lý 1 0 gửi Hủy

Đáp án A

Điện năng tiêu thụ A = 0,1.4.30 = 12kWh

Đúng 0 Bình luận (0)

Mắc một bóng đèn gồm ghi 220V-100W vào hiệu điện thay 220V. Biết đèn được sử dụng trung bình 4 giờ trong 1 ngày. Tính điện năng tiêu tốn của láng đèn trong 1 tháng (30 ngày) theo đơn vị chức năng kWh

A. 12 kWh

B. 400 kWh

C. 1440 kWh

D. 43200 kWh

Lớp 9 đồ gia dụng lý 1 0 gửi Hủy

+ Từ các giá trị ghi trên bóng đèn, ta có: U = 200 V p = 100 W

+ Lượng điện năng mà đèn điện tiêu thụ là: A = p . T = 100.4.30 = 12000 W h = 12 k W h