Trạng thái dừng của nguyên tử là

     

A. Trạng thái trong đó mọi êlectrôn của nguyên tử đều không chuyển động đối với hạt nhân.

Bạn đang xem: Trạng thái dừng của nguyên tử là

B. Trạng thái đứng yên ổn của nguyên tử

C. Một vào số các trạng thái bao gồm năng lượng xác định, nhưng mà nguyên tử tất cả thể tồn tại.

D. Trạng thái chuyển động đều của nguyên tử.

Trả lời:

Đáp án đúng: C. một trong số những trạng thái bao gồm năng lượng xác định, mà nguyên tử có thể tồn tại.

Trạng thái dừng của nguyên tử là một vào số những trạng thái tất cả năng lượng xác định, cơ mà nguyên tử có thể tồn tại.

Giải thích:

- Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái bao gồm năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Lúc ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.

- trong số trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân bên trên những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

*

Cùng gamize.vn đi search hiểu về mẫu nguyên tử Bo để hiểu chi tiết hơn về trạng thái dừng của nguyên tử nhé.

I. Mô hình hành tinh nguyên tử

- Năm 1911, Rutherford đề xướng mẫu trái đất nguyên tử, tuy vậy mẫu này không giải say mê được tính bền vững và sự tạo thành quang đãng phổ vạch của các nguyên tử.

- Năm1913, Bo đề ra mẫu nguyên tử mới gọi là mẫu Bo, mẫu này giải mê say được sự tạo thành quang quẻ phổ vạch của những nguyên tử, đặc biệt là nguyên tử hiđrô.

II. Các tiên đề của Bo về cấu tạo nguyên tử


Đề giải phù hợp được sự tạo thành quang đãng phổ của nguyên tố đơn giản nhất là hiđrô, đơn vị vật lí Bo đã bổ sung vào mẫu hành tinh nguyên tử của Rutherford nhì giả thuyết sau đây.

1. Tiên đề về các trạng thái dừng

- Nguyên tử chỉ tồn tại trong một số trạng thái có năng lượng xác định, gọi là các trạng thái dừng. Lúc ở trạng thái dừng, nguyên tử không bức xạ.

Xem thêm:

-Trong những trạng thái dừng của nguyên tử, êlectron chỉ chuyển động quanh hạt nhân trên những quỹ đạo có bán kính xác định gọi là quỹ đạo dừng.

Bo đã đưa ra công thức tính nửa đường kính của quỹ đạo dừng của êlectron trong nguyên tử hiđrô: r = n2r0

2. Tiên đề về sự hấp thụ tuyệt bức xạ nguyên tử

- khi nguyên tử chuyển từ trạng thái dừng tất cả năng lượngEn​sang trạng thái dừng tất cả năng lượngEm​​thì nó phát ra một phôtôn gồm năng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

- lúc nguyên tử chuyển tử trạng thái dưng gồm năng lượng​Emlên trạng thái dừng có năng lượng​En​thì nó cần hấp thụ một phôtôn cónăng lượng đúng bằng

​hfnm = En​ - Em

*

Nhận xét:Từ nội dung tiên đề này cho thấy một chất hấp thụ được ánh sáng có bước sóng nào thì nó cũng gồm thể vạc ra tia nắng có bước sóng đó.

III. Quang quẻ phổ vạch phân phát xạ với hấp thụ của nguyên tử hiđrô

Khi khảo sát thực nghiệm quang đãng phổ của nguyên tử hiđrô, người ta thấy bí quyết vạch phạt xạ của nguyên tử hiđrô sắp xếp thành các dãy không giống khau.

*

- dãy Lai-man (Lyman): thuộc miền tử ngoại, được tạo thành khi electron chuyển từ những quỹ đạo dừng bên ngoài về quỹ đạoK:L → K; M → K; N → K;...

-Dãy Ban-me (Balmer): gồm các vạch nằm vào miền tử ngoại với một số vạch nằm trong miền áng sáng chú ý thấy (vạch đỏ Hα​, vạch lam Hβ​, vạch chàm Hγ​, vạch tím Hδ​), được tạo thành lúc electron chuyển từ những quỹ đạo dừng phía bên ngoài về quỹ đạoL:M → L; N → L; O → L;...

-Dãy Pa-sen (Paschen): thuộc miền hồng ngoại, được tạo thành khi electron chuyển từ các quỹ đạo dừng phía bên ngoài về quỹ đạoL:N → M; O → M; p. → M;...

*

Dựa vào sơ đồ ta có nhận xét

- Bước sóng dài nhất trong hàng Lai-man ứng với chuyển mức năng lượng từ L(n = 2) → K(n = 1).

-Bước sóng ngắn nhất trong hàng Lai-man ứng với việc electron chuyển từ n = ∞ → K(n=1).

-Bước sóng lâu năm nhất trong dãy Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ M(n = 3) → L(n = 2).

-Bước sóng ngắn nhất trong hàng Ban-me ứng với chuyển mức năng lượng từ n= ∞ → L(n = 2).

-Bước sóng dài nhất trong dãy Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng từ N(n = 4) → M(n = 3).

Xem thêm: Tác Hại Không Ngờ Từ Việc Uống Đậu Nành Nhiều Có Tốt Không ?

-Bước sóng ngắn nhất trong hàng Pa-sen ứng với chuyển mức năng lượng tử n = ∞ → M(n = 3).