Trái Cây Bắt Đầu Bằng Chữ C

     

Trái cây là trong những chủ đề quen thuộc không chỉ là xuất hiện các trong IELTS Speaking hơn nữa được áp dụng thông dụng trong giao tiếp tiếng Anh mặt hàng ngày. Vậy hãy cùng tò mò từ vựng những loại trái cây bằng tiếng Anh trường đoản cú A-Z đầy đủ cụ thể nhé!


*
*
Từ vựng giờ đồng hồ Anh về các loại trái cây

Tổng đúng theo từ vựng giờ đồng hồ Anh về các loại trái cây bắt đầu với chữ A

TừIPAÝ nghĩa
Ambarella‘æmbə’ræləQuả cóc
AppleˈæplQuả táo
AlmondˈɑːməndQuả hạnh nhân
ApricotˈeɪprɪkɒtQuả mơ
Acai berryˌæs.aɪˈiː ˈbɛriQuả acai (hơi tương tự việt quất)
AvocadoˌævəʊˈkɑːdəʊQuả bơ
Acerola cherryæ.səˈɹəʊ.ləQuả cherry Tây Ấn

Tổng thích hợp từ vựng giờ Anh về những loại trái cây ban đầu với chữ B

TừIPAÝ nghĩa
BerryˈbɛriQuả dâu
BlackberriesˈblækbərizQuả mâm xôi đen
BananabəˈnɑːnəQuả chuối
BlackcurrantˈblækˈkʌrəntQuả lý chua đen
BlueberriesˈbluːbərizViệt quất xanh
BreadfruitˈbrɛdfruːtSa kê
Boysenberryˈbɔɪzn̩ˌbɛɹiMâm xôi lai
Blood orangeblʌd ˈɒrɪnʤCam đỏ

Tổng phù hợp từ vựng tiếng Anh về những loại trái cây ban đầu với chữ C

TừIPAÝ nghĩa
CherryˈʧɛriAnh đào
CoconutˈkəʊkənʌtDừa
CantaloupeˈkæntəˌluːpDưa vàng
CitronˈsɪtrənThanh yên
Custard-appleˈkʌstəd-ˈæplMãng mong (na)
ChestnutˈʧɛsnʌtHạt dẻ
CranberryˈkrænbəriNam việt quất
CurrantˈkʌrəntNho Hy Lạp
Carambolakaˈram.bo.laKhế
CrabappleˈkɹæbˌæpəlChi hải đường
Cherimoyat͡ʃɛɹɪˈmɔɪ.əMãng cầu tây
ClementineˈklɛməntaɪnQuýt
CitronˈsɪtrənThanh yên
CitrusˈsɪtrəsCam chanh

Tổng đúng theo từ vựng tiếng Anh về các loại trái cây bắt đầu bằng chữ D

TừIPAÝ nghĩa
DatedeɪtChà là
DamsonˈdæmzənMận damson
Dragonfruitˈdræɡ.ən ˌfruːtThanh long
Durianˈdʊr.i.ənSầu riêng

Tổng hợp từ vựng giờ đồng hồ Anh về các loại trái cây ban đầu với chữ E, chữ F và chữ G

TừIPAÝ nghĩa
Elderberryˈel.dəˌber.iQuả cơm cháy
FigfɪgSung
Feijoafeɪˈjəʊ.əỔi dứa
GooseberriesˈgʊzbərizLý gai
GrapegreɪpNho
Green almondsgriːn ˈɑːməndzHạnh xanh
GrapefruitˈgreɪpˌfruːtBưởi
GuavaˈgwɑːvəỔi

Tổng vừa lòng từ vựng giờ đồng hồ Anh về các loại trái cây bắt đầu với chữ H, chữ I, chữ J và chữ K

TừIPAÝ nghĩa
HoneydewˈhʌnɪdjuːDưa xanh
Honeydew melonˈhʌnɪdjuː ˈmɛlənDưa bở ruột xanh
HuckleberryˈhʌklbəriViệt quất
Indian cream cobra melonˈɪndiən kriːm ˈkəʊbrə ˈmɛlənDưa gang
Jujubeˈʤuːʤu(ː)bTáo ta
Jackfruitˈdʒæk.fruːt/Mít
Juniper berryˈʤuːnɪpə ˈbɛriBách xù
Java-Plumˈʤɑːvə-plʌmTrâm mốc
Kumquatˈkʌm.kwɒtQuất
Kiwi fruitˈkiːwi(ː) fruːtQuả kiwi

Tổng hòa hợp từ vựng tiếng Anh về những loại trái cây bước đầu với chữ L, chữ M và chữ N

TừIPAÝ nghĩa
LemonˈlɛmənChanh vàng
LimelaɪmChanh xanh
Longanˈlɒŋ.ɡənNhãn
Lycheeˈlaɪ.tʃiːVải
Loquatˈləʊ.kwɒtNhót tây
Lingonberryˈlɪŋ.ɡənˌbər.iHồ lý, nam giới việt quất
MandarinˈmændərɪnQuýt
Mangosteenˈmæŋ.ɡə.stiːnMăng cụt
MangoˈmæŋgəʊXoài
MelonˈmɛlənDưa lưới
Malay appleməˈleɪ ˈæplĐiều
MulberryˈmʌlbəriDâu tằm trắng
NectarineˈnɛktərɪnXuân đào

Tổng đúng theo từ vựng giờ Anh về các loại trái cây bắt đầu với chữ O, chữ phường và chữ Q

TừIPAÝ nghĩa
OrangeˈɒrɪnʤQuả cam
OliveˈɒlɪvÔ liu
Passion-fruitˈpæʃən-fruːtChanh dây, chanh leo
PeachpiːʧĐào
PersimmonpɜːˈsɪmənHồng
PomegranateˈpɒmˌgrænɪtLựu
Papaya (pawpaw)pəˈpaɪə (ˈpɔː.pɔː)Đu đủ
Pearpeə
PineappleˈpaɪnˌæplDứa, thơm
PlumplʌmMận
Pitayapɪˈtaɪ.əThanh long
Pitangapiˈtɐ̃.ɡɐTrâm sơ ri
PlantainˈplæntɪnChuối mễ
Prickly Pearˈprɪkli peəXương rồng lê gai
PrunespruːnzMận khô
PomeloˈpɒmɪləʊBưởi
Pluotˈpluː.ɒtMận
QuincekwɪnsMộc qua

Tổng hòa hợp từ vựng giờ Anh về những loại trái cây bắt đầu với chữ R, chữ S, chữ T, chữ U và chữ W

TừIPAÝ nghĩa
Rambutanræmˈbuː.tənChôm chôm
RaisinˈreɪznNho khô
RaspberryˈrɑːzbəriMâm xôi
Redcurrantˈredˌkʌr.əntLý chua
Rose-Applerəʊz-ˈæplQuả roi, quả mận
Starfruitˈstɑː.fruːtKhế
StrawberryˈstrɔːbəriDâu tây
Soursopˈsaʊə.sɒpMãng mong xiêm
Star applestɑːr ˈæplVú sữa
Sapodillaˌsæ.pə.ˈdɪ.ləHồng xiêm
Sugar-Appleˈʃʊgər-ˈæplNa, mãng cầu
TamarindˈtæmərɪndMe
TangerineˌtænʤəˈriːnQuýt
TomatotəˈmɑːtəʊCà chua
WatermelonˈwɔːtəˌmɛlənDưa hấu

Tổng vừa lòng từ vựng miêu tả vị trái cây bằng tiếng Anh

TừIPAÝ nghĩa
AromaticˌærəʊˈmætɪkThơm ngon
AcridˈækrɪdChát
AcerbityəˈsɜːbɪtiChua
BitterˈbɪtəĐắng
BittersweetˈbɪtəswiːtVừa ngọt vừa đắng
BlandblændNhạt nhẽo
DeliciousdɪˈlɪʃəsThơm tho, ngon miệng
Highly-seasonedˈhaɪli-ˈsiːzndĐậm vị
HarshhɑːʃChát của trà
HorribleˈhɒrəblKhó chịu
Honeyed Sugaryˈhʌnɪd ˈʃʊgəriNgọt gồm vị mật ong
InsipidɪnˈsɪpɪdNhạt
LusciousˈlʌʃəsNgon ngọt
Mintyˈmɪn.tiVị bạc đãi hà
MildmaɪldMùi nhẹ
Mild sweetmaɪld swiːtNgọt thanh
Mouth-wateringmaʊθ-ˈwɔːtərɪŋCực kỳ ngon miệng
PoorpʊəChất lượng kém
SpicyˈspaɪsiCay
SweetswiːtNgọt
SugaryˈʃʊgəriNhiều đường, ngọt
SourˈsaʊəChua, ôi thiu
Sweet – và – sourswiːt – ænd – ˈsaʊəChua ngọt
StingingˈstɪŋɪŋChua cay
SavoryˈseɪvəriMặn
SaltyˈsɔːltiCó muối, mặn
TastyˈteɪstiNgon
TangyˈtæŋiHương vị hỗn độn
YummyˈjʌmiNgon
Yuckyˈjʌk.iKinh khủng

Tổng hợp thành ngữ liên quan đến hoa quả

A couch potato: Lười nhácApples and oranges: khác nhauThe táo never falls far from the tree: phụ vương nào bé nấyAs cool as a cucumber: Bình tĩnh, thoải máiBad apple: tín đồ xấuBe like two peas in a pod: như thể nhau như đúcCherry-pick: chọn lựa cẩn thậnDangle a carrot: Xúi giụcFull of bean: tràn đầy năng lượngGo banana: rất tức giậnHand someone a lemon: Đánh lừaHot potato: vụ việc khó giải quyếtLife is a bowl of cherries: cuộc sống thường ngày sung túc, dễ dàngPeaches & cream: cuộc sống thường ngày tốt đẹpShe strawberry leaves: Hàm công tướcThe táo bị cắn of sb’s eyes: yêu thươngThe grapes are sour: Chẳng bõ làm gì

Những mẫu câu tiếng Anh thường sử dụng về trái cây

Canned tropical fruit juice such as pineapple, papaya, longan, mango,… is also available everywhere, at markets as well as grocery stores.

Bạn đang xem: Trái cây bắt đầu bằng chữ c

(Nước trái cây nhiệt đới gió mùa đóng hộp như dứa/thơm, đu đủ, xoài, nhãn,..… cũng được trưng bày cung cấp khắp nơi, các chợ cũng giống như ở các siêu thị thực phẩm.)

It has lots of wonderful tropical fruits.

(Nó có khá nhiều loại trái cây nhiệt đới vô thuộc tuyệt vời.)

There is plenty of fruit in the market.

(Có không hề ít trái cây vào chợ)

Vietnam exports tropical fruits such as bananas, oranges or mangoes.

(Việt phái nam xuất khẩu trái cây nhiệt đới gió mùa như chuối, cam hoặc xoài.)

Vietnam is a tropical country.

(Việt Nam là một nước nhiệt đới.)

Would you lượt thích some more fresh orange juice?

(Bạn cũng muốn uống thêm nước cam tươi không?)

Would you like to go with me lớn look at the tropical fruits on sale?

(Bạn có muốn đi cùng với tôi xem trái cây bày cung cấp không?)

You can enjoy various kinds of fruit all year around.

Xem thêm: Một Gen Có 120 Chu Kì Xoắn, Và Tỉ Lệ Giữ 2 Mạch Nu Bằng 2/3

(Bạn hoàn toàn có thể thưởng thức các loại trái cây khác biệt quanh năm.)

Do you lượt thích eating mangoes or apples?

I like eating mangoes.

(Bạn thích ăn xoài hay nạp năng lượng táo?

Tôi thích ăn xoài.)

What’s your favorite fruit?

My favorite fruit is peaches.

(Loại hoa quả yêu thích của chúng ta là gì? Loại trái cây yêu thích của mình là đào.)

Canned tropical fruit juice such as pineapple, papaya, longan, mango…. Is also available everywhere, at markets as well as grocery stores.

(Nước trái cây nhiệt đới gió mùa đóng hộp như dứa (thơm), đu đủ, xoài, nhãn… cũng khá được trưng bày phân phối khắp nơi, những chợ cũng như ở các shop thực phẩm.

12. It has a wonderful tropical fruit.

(Nó có tương đối nhiều loại trái cây nhiệt đới vô thuộc tuyệt vời.

Xem thêm: Cách Học Chú Đại Bi Nhanh Thuộc Chú Đại Bi Nhanh Nhất, Các Bước Tụng Chú Đại Bi Ngắn Gọn, Dễ Nhớ

13. There is a plenty of fruit in the market.

(Có rất nhiều loại hoa trái trong chợ.)

14. Vietnam exports tropical fruits such as bananas, oranges, mangoes, …

(Việt nam xuất khẩu trái cây nhiệt đới như chuối, cam, xoà,…)

15. Vietnam is a tropical country.

(Việt phái nam là nước sức nóng đới.)

16. Would you like some more fresh orange juice?

(Bạn uống thêm nước cam tươi nhé?)

17. Would you lượt thích to go with me to look at the tropical fruit on sale?

(Bạn vẫn muốn đi với tôi xem hoa trái bày bán không?

18. You can enjoy various kind of fruit all the year around.

(Bạn hoàn toàn có thể thưởng thức các loại trái cây khác nhau quanh năm)

Trên đấy là tổng hợp những loại trái cây bởi tiếng Anh đầy đủ, chi tiết từ A – Z. Hy vọng rằng qua bài viết này, IELTS Vietop đã giúp cho bạn mở rộng thêm vốn tự vựng. Chúc các bạn chinh phục chủ thể trái cây thành công!

Hy vọng những tin tức về trường đoản cú vựng tiếng Anh về các loại hoa quả trên đã hữu ích so với bạn nhé!