Trả Lời Câu Hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Trang 61 Sgk Toán 8 Tập 1

     

Giải phương trình (2x^2 + 5x = 0) bằng phương pháp đặt nhân tử chung để lấy nó về phương trình tích.
Bạn đang xem: Trả lời câu hỏi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 trang 61 sgk toán 8 tập 1

Phương pháp giải - Xem đưa ra tiết

*


Đặt nhân tử tầm thường là (x) ra ngoài để đưa phương trình về dạng 

(Aleft( x ight).Bleft( x ight) = 0 Leftrightarrow left< eginarraylAleft( x ight) = 0\Bleft( x ight) = 0endarray ight.)


Lời giải đưa ra tiết

Ta có

(eqalign& 2x^2 + 5x = 0 Leftrightarrow xleft( 2x + 5 ight) = 0 cr & Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr 2x + 5 = 0 hfill cr ight. Leftrightarrow left< matrixx = 0 hfill cr x =dfrac-52 hfill cr ight. cr ) 

Vậy phương trình tất cả hai nghiệm

(x_1 = 0;,,x_2 = displaystyle - 5 over 2) 

gamize.vn


*
Bình luận
*
phân tách sẻ


Xem thêm: Cách Bảo Quản Sữa Mẹ Để Ngăn Đông Được Bao Lâu Và Các Lưu Ý Khi Vắt Sữa

Bài tiếp theo
*

*
*
*
*
*
*
*
*

*
*

sự việc em gặp gỡ phải là gì ?

Sai thiết yếu tả Giải khó hiểu Giải không đúng Lỗi khác Hãy viết cụ thể giúp gamize.vn
Xem thêm: Có Nên Mua Máy Lạnh Cũ Để Tiết Kiệm Chi Phí? Vì Sao Không Nên Mua Máy Lạnh Cũ

Cảm ơn các bạn đã thực hiện gamize.vn. Đội ngũ gia sư cần nâng cấp điều gì để bạn cho nội dung bài viết này 5* vậy?

Vui lòng để lại thông tin để ad có thể liên hệ với em nhé!


Đăng ký để nhận giải thuật hay với tài liệu miễn phí

Cho phép gamize.vn giữ hộ các thông tin đến chúng ta để nhận được các lời giải hay cũng tương tự tài liệu miễn phí.