TOPIC TIẾNG ANH NÓI VỀ SỨC KHỎE

     

Trong sự phát triển của nước nhà hiện nay, câu hỏi biết và thông thạo tiếng Anh là vô cùng hữu ích. Giờ Anh ko chỉ giúp đỡ bạn trong học tập, quá trình mà cả trong những tiếp xúc cơ phiên bản hằng ngày. Trong bài viết này, 4Life English Center (gamize.vn) sẽ cung cấp cho bạn những đoạn hội thoại giờ Anh về chủ đề sức khỏe phổ biến nhất. Đừng bỏ lỡ những kiến thức hữu ích này nhé!

*
Đoạn hội thoại giờ đồng hồ Anh về chủ thể sức khỏe

1. Đoạn hội thoại giờ Anh về chủ đề sức khỏe

1.1. Hội thoại vật dụng nhất

A: What seem lớn be a trouble? – Anh có vụ việc gì không?B: I don’t feel very good. – Tôi cảm xúc không khỏe.

Bạn đang xem: Topic tiếng anh nói về sức khỏe

A: What is wrong? – có chuyện gì vậy?B: My stomack hurts. – Bụng tôi bị đau.A: Your stomack hurts? Anything else? – Bụng anh bị đau à? còn gì khác nữa không?B: Well, I have a diarrhea. – Ồ, tôi bị tiêu chảy.A: Uhm, your stomack hurts và you have a diarrhea. What vì chưng you have for lunch? – Bụng anh bị đau và anh bị tiêu chảy. Anh đã nên ăn gì cho bữa trưa?B: Sea food and salad. – thủy sản và sa-lát.A: do you want any medicine? – Anh cũng muốn uống thuốc không?B: I think some medicines might helf me. – Tôi suy nghĩ vài viên thuốc sẽ giúp tôi.A: I will give you this pill. If you do not fell better tomorrow, please come again. – Tôi đang đưa đến anh viên thuốc này. Nếu như ngày mai anh vẫn cảm thấy không xuất sắc hơn, hãy quay lại nhé.B: Okay. If I vì not fell better tomorrow, then I’ll come back again. Thank you! – Vâng. Nếu như ngày mai tôi vẫn cảm thấy không xuất sắc hơn, vậy tôi sẽ quay lại. Cảm ơn anh!A: You’re wellcome. – không có gì.

1.2. Hội thoại sản phẩm hai

A: What’s going on? – Chuyện gì vậy B?B: I have a stomachache. I think I got some bad food at lunch today. – Tôi bị đau bụng. Tôi nghĩ tôi đã ăn thức ăn không xuất sắc hồi trưa.A: No, we ate at the same place. How come my stomach is fine? – cần thiết nào, chúng ta đã ăn ở cùng một địa điểm mà. Nếu ăn uống thức ăn uống xấu thì sao dạ dày tôi vẫn khỏe khoắn chứ?B: You have an stomach! My stomach isn’t as strong! – Tôi bị nhiều đau dạ dày. Dạ dày của tôi không khỏe.A: So what should we vày now? – Vậy chúng ta nên làm gì bây giờ?B: I’ve got lớn find a restroom. – Tôi bắt buộc tìm một phòng vệ sinh đã.

1.3. Hội thoại máy ba

A: Oh, your forehead is so hot. Are you not feeling well? – Ôi, trán các bạn nóng thế. Tất cả phải nhiều người đang cảm thấy không khỏe khoắn không?B: I am ill. I think I have got a fever. – Tôi thấy mệt. Tôi suy nghĩ tôi bị nóng rồi.A: You should go see a doctor. – chúng ta nên đi chạm mặt bác sĩ đi.B: I want to lie down for a while. – Tôi mong nằm nghỉ một lát đã.A: Are you all right? – các bạn ổn chứ?B: It’s Ok. If it doesn’t get better, I will go & see a doctor. – Ổn mà, nếu như không khá hơn, tôi vẫn đi gặp gỡ bác sĩ.A: Tell me if you don’t feel better. – Nói cùng với tôi nếu như khách hàng không thấy khỏe hơn nhé.B: Ok.

1.4. Hội thoại vật dụng tư

A: What’s wrong, Anna? – gồm chuyện gì vậy, Anna?B: I don’t feel so good.- Tôi cảm thấy không giỏi lắm.A: You sound terrible. Are you coming down with something? – Cô trông dường như tệ. Cô bao gồm cảm thấy không khỏe nơi nào không?B: I fell terrible. I think I might be coming down with the flu.- Tôi cảm thấy rất tệ. Tôi suy nghĩ tôi bị cúm rồi.A: Have you seen a doctor?- Cô sẽ đi chạm mặt bác sỹ chưa?B: No, I haven’t seen a doctor yet.- Chưa. Tôi chưa gặp bác sỹ.A: Have you take any drug?- Cô đã uống thuốc chưa?B: I’m going to lớn the drug right now.- Tôi sẽ đi đến hiệu dung dịch bây giờ.A: I will go lớn the drug with you.- Tôi sẽ đi mang lại hiệu thuốc với cô nhé.

1.5. Đoạn hội thoại máy năm

A: What’s the matter with you?- tất cả chuyện gì xẩy ra với anh vậy?B: I had a small accident.- Tôi bị một tai nạn đáng tiếc nhỏ.A: A small accident? It looks lượt thích you broke your leg. – Một tai nạn nhỏ à? Trông giống như anh bị gãy chân rồi.

Xem thêm: #1 Bài Viết Về Nha Trang Bằng Tiếng Anh Viết Về Nha Trang Tuyển Chọn

B: Yes, I did with my leg.- Đúng vậy, tôi bị sinh sống chân.A: How did you break your leg?- Anh bị gãy chân như vậy nào?B: I fell off a skateboard.- Tôi té trên ván trượt.A: You have a skateboard? – Anh có ván trượt à?B: No, it was my friend’s skateboard.- Không, sẽ là ván trượt của bạn tôi.A: Does it hurt?- Nó có đau không?B: Awk. Yes, it hurts. Please don’t bởi vì that!- Có, nó đau. Xin đừng làm cho như vậy!A: Sorry. Can I stay your gauze?- Xin lỗi. Tôi hoàn toàn có thể xem băng gạc của anh ấy không?B: Yes, sure. But please be gentle! Thank you! Được chứ, chắc chắn rằng rồi. Nhưng vui lòng nhẹ nhàng thôi! Cảm ơn!

1.6. Đoạn hội thoại vật dụng 6

Doctor: Good morning. What’s troubling you? – xin chào anh. Anh bị sao thế?Patient: Good morning, doctor. I have a terrible headache. – Chào bác bỏ sĩ. Đầu tôi nhức như búa vấp ngã vậy.Doctor: Ok. Tell me how it got started? – Được rồi, vậy triệu chứng ban đầu khi nào?Patient: Yesterday I had a runny nose. Now my nose is stuffed up. I have s sore throat. I feel terrible. – Hôm qua, tôi bị sổ mũi. Hiện thời tôi bị nghẹt mũi, đau họng cùng sốt. Tôi cảm xúc rất cạnh tranh chịu.Doctor: Don’t worry. Let me give you an examination. – Đừng lo lắng. Để tôi xem góp cậu.Patient: It is serious? What am I supposed to vị then? – tất cả nghiêm trọng không bác bỏ sĩ. Tôi phải làm thế nào đây?Doctor: A good rest is all you need, và drink more water. I’ll write you a prescription. – sinh sống là phần đa cậu phải làm với uống nhiều nước. Tôi đã kê 1-1 thuốc đến cậu.Patient: Thank you very much. – Cảm ơn ông khôn cùng nhiều.Doctor: Bye! – từ biệt cậu.

1.7. Đoạn hội thoại thứ 7

Doctor: So, what happens khổng lồ you? – Vậy, có chuyện gì xẩy ra với các bạn thế?Patient: I don’t feel well. I have got a stomach-ache. – Tôi thấy không khỏe lắm. Bụng tôi nhức lắm.Doctor: bởi you often have stomach-ache? – bạn có hay bị đau bụng không?Patient: No, I don’t. This is the first after a long while, actually. – Không, tôi không hay bị đâu. Thực ra, đó là lần thứ nhất sau một khoảng thời gian dài.

2. Mẫu mã câu giao tiếp tiếng Anh chủ thể sức khỏe

2.1. Mẫu mã câu chào và hỏi thăm sức mạnh (Greetings và equiries about health)

Khi chào nhau, bọn họ thường hỏi thăm sức mạnh bằng câu How are you? Đây vừa là câu xin chào vừa là thắc mắc thăm mức độ khỏe.

*
Mẫu câu giao tiếp tiếng Anh chủ thể sức khỏe

Có 2 biện pháp đáp trả phổ biến cho thắc mắc trên là:

Hi, how’re you? – Fine!How are you? – Not bad.

2.2. Mẫu câu hỏi về căn nguyên của căn bệnh (Finding out what’s wrong)

Khi thấy fan khác ko được khỏe, bạn có thể hỏi theo mẫu mã câu sau:

A: How’re you?B: Not the best, actually.A: Oh? What’s the matter?B: I’ve got a bit of a cold.

2.3. Mẫu mã câu thừa nhận xét về sức mạnh của người khác (Commenting on someone’s health/appearance)

Để đãi đằng sự nhiệt tình tới thần sắc đẹp của một người khi bạn cảm thấy tín đồ đó ko được khỏe, bạn cũng có thể sử dụng mẫu mã câu sau:

A: You don’t look a hundred percent/ You don’t look the best. What’s wrong?B: I’ve got a bad back, I’m fraid.A: That’s too bad. Perhap you should see the doctor.

2.4. Mẫu thắc mắc thăm người ốm (Enquiring about a sick person)

Nếu bạn có nhu cầu hỏi thăm một người hiện giờ đang bị ốm, hoàn toàn có thể sử dụng mẫu câu sau:

How’re you today? – I’m feeling better.How’re you getting on? – I still feel a bit off colour.Are you feeling better now? – Yes, a bit.

2.5. Mẫu lời nói về bé đau và bệnh tật (Talking about our ailments)

Khi nói về gầy đau dịch tật, ta thường dùng cấu tạo I’ve got + tên bệnh. Ví dụ:

I’ve got a headache.I’ve got a sore throat.

Khi đau răng hay đau tai, nói cách khác bằng 2 cách:

I’ve got a toothache/ I’ve got toothache.I’ve got an earache/ I’ve got earache.

Khi nhức đầu hay sôi bụng thì nói bằng:

I’ve got a headache.I’ve got a stomach-ache.

Xem thêm: Nêu Những Biểu Hiện Của Tình Bạn Là Gì ⚡️ Biểu Hiện Của Một Tình Bạn Đẹp

3. Trường đoản cú vựng tiếng Anh tiếp xúc về chủ thể sức khỏe

Health: mức độ khỏe.To be ill: bị ốm.Inflamed: bị viêm.Cough: ho.Allergy: dị ứng.Headache: nhức đầu.Stomach-ache: nhức dạ dày.Sore throat: nhức họng.Blind: mù.Disabled: khuyết tật.Pregnant: tất cả thai.Broken: gãy (xương,…).Graze: trầy xước (da).Lump: u bướu.Injury: bị thương.Medicine: thuốc.Antibiotics: phòng sinh.Prescription: kê solo thuốc.Pill: thuốc (viên).Patient: bệnh nhân.Hepatitis: viêm gan.Insomnia: mất ngủ.High blood pressure: huyết áp cao.Fever: sốt.Paralysed: bị liệt.Deaf: điếc.Flu: cúm.Cold: cảm lạnh.Toothache: đau răng.Backache: nhức lưng.Hurt: đau.Swollen: bị sưng.Sick: ốm, mệt, không khỏe.Illness: sự ốm.foot: chân.knee: đầu gối.painkiller: thuốc bớt đau.hurt: bị đau, bị tổn thương.paracetamol: dung dịch paracetamol.pain: làm đau đớn.aspirin: dung dịch aspirin.Plasters: băng dán.Dentist: nha sĩ.Doctor: bác bỏ sĩ.Run down: mệt mỏi mỏi, uể oải.Splitting headache: nhức đầu kinh khủng.As right as rain: khỏe mạnh mạnh.As fit as a fiddle: khỏe khoắn mạnh, đầy năng lượng.

Bài viết trên phía trên của 4Life English Center (gamize.vn) đã cung cấp các đoạn hội thoại tiếng Anh về chủ thể sức khỏe, những mẫu câu và gần như từ vựng thông dụng. Hy vọng những tin tức trên sẽ có lợi cho cuộc sống của công ty nhé! ngoại trừ ra, nếu như bạn đang tra cứu kiếm khóa đào tạo tiếng Anh giao tiếp cơ bạn dạng tại Đà Nẵng thì có tương tác trực sau đó 4Life qua hỗ trợ tư vấn 0236 7778 999 để được hỗ trợ tư vấn tuyển lựa khóa học cân xứng nhất!