TỔNG SỐ HẠT MANG ĐIỆN TRONG ION AB3 2- BẰNG 82

     

Hợp chất A có công thức MX2 trong những số đó M chiếm 46,67% về khối lượng. Trong phân tử nhân M tất cả số notron nhiều hơn nữa số hạt proton là 4 hạt. Trong hạt nhân X, số notron bằng số proton. Tổng số proton trong MX2 là 58 hạt. Phương pháp của MX2 là
Bạn đang xem: Tổng số hạt mang điện trong ion ab3 2- bằng 82

Hợp chất M2X gồm tổng số những hạt vào phân tử là 116, trong số đó số hạt mang điện nhiều hơn thế số phân tử không mang điện là 36. Cân nặng nguyên tử X to hơn M là 9. Tổng số hạt (p, n, e) trong X2- nhiều hơn thế trong M+ là 17 hạt. Số khối của M cùng X theo lần lượt là


Nguyên tử của thành phần X có tổng số phân tử cơ bạn dạng là 82, trong đó số hạt với điện nhiều hơn số phân tử không có điện là 22. Số hiệu nguyên tử, số khối, tên yếu tố X và kí hiệu hóa học tương xứng là:


Tổng số phân tử proton, notron, electron trong nhị nguyên tử sắt kẽm kim loại A, B là 142. Trong đó số hạt với điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 42. Số hạt với điện của nguyên tử B nhiều hơn thế của A là 12. Hai kim loại A, B thứu tự là


Chất X tạo vì chưng 3 thành phần A, B, C gồm công thức là ABC. Tổng số hạt cơ phiên bản trong phân tử X là 82, trong đó số hạt với điện nhiều hơn thế số phân tử không có điện là 22. Hiệu số khối giữa B cùng C vội 10 lấn số khối của A. Toàn bô khối của B với C vội vàng 27 lần số khối của A. Xác minh công thức phân tử của X


Số hạt có điện trong nguyên tử nguyên tử A nhiều hơn nữa số hạt mang điện trong nguyên tử B là 8. Số proton của A cùng B thứu tự là


Cho biết tổng số electron vào ion AB32- là 42. Biết số electron nguyên tử A bằng gấp đôi số electron nguyên tử B. Trong số hạt nhân nguyên tử yếu tố A cũng giống như nguyên tố B số phân tử proton thông qua số hạt notron. Tổng số hiệu nguyên tử của A cùng B là
Xem thêm: Hỏi Đáp Môn Toán, Giải Bài Tập Online Toán Cho Tất Cả Các Lớp

Có hợp chất X2Y3. Tổng số hạt của hợp chất là 296 trong đố số hạt sở hữu điện nhiều hơn nữa số hạt không mang điện là 88. Số khối của X lớn hơn số khối của Y là 20. Số proton của Y, số electron của X, số khối của Y theo thứ tự lập thành cung cấp số cộng. Phương pháp của X2Y3 là (biết rằng 3 số hạng liên tiếp của 1 cấp số cộng thì b =a+c2)


Trong phân tử MX2 có tổng số phân tử là 186, trong đó số hạt có điện nhiều hơn thế số hạt không với điện là 54 hạt. Số khối của nguyên tử M to hơn số khối của nguyên tử X là 21. Tổng số phân tử trong nguyên tử M nhiều hơn thế nữa trong nguyên tử X là 30 hạt. Số hiệu nguyên tử của các nguyên tố M và X theo thứ tự là


Tổng các hạt cơ bản trong một nguyên tử là 82 hạt. Trong những số ấy số hạt với điện nhiều hơn nữa số phân tử không có điện là 22 hạt. Số khối của nguyên tử kia là


Trong phân tử M2X bao gồm tổng số phân tử p,n,e là 140, trong những số ấy số hạt sở hữu điện nhiều hơn thế nữa số phân tử không sở hữu điện là 44 hạt. Số khối của M lớn hơn số khối của X là 23. Tổng số hạt p,n,e trong nguyên tử M nhiều hơn nữa trong nguyên tử X là 34 hạt. CTPT của M2X là


Trong phân tử MX2 gồm tổng số hạt là 140, trong số ấy số hạt với điện nhiều hơn không sở hữu điện là 44 hạt. Số khối của nguyên tử X to hơn của M là 11. Tổng số phân tử trong X nhiều hơn thế nữa trong M là 16 hạt. Khẳng định công thức phân tử của hợp chất MX2


Hợp chất MX2 tạo thành từ những ion M2+ với X−. Tổng số hạt trong phân tử MX2 là 116. Số hạt trong M2+ to hơn số hạt trong X− là 29 hạt. Nguyên tử M có số proton ngay số nơtron. Nguyên tử X có số nơtron hơn số proton là 1 trong hạt. Xác minh các nguyên tố M, X với viết phương pháp phân tử của phù hợp chất.
Xem thêm: Cách Tạo Thời Khóa Biểu Trên Excel 4/2022, 【1️⃣】 Các Mẫu Thời Khóa Biểu Đẹp File Word, Excel

*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam