Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

*

Số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt là 9876

Số nhỏ nhất tất cả 3 chữ số khác nhau là 102

Tổng 2 số kia là: 9876+102=9978

Vậy tổng của số lớn số 1 có tứ chữ số khác biệt và số nhỏ nhất tất cả 3 chữ số khác nhau là 9978


*

Số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt là : 9876

Số bé bỏng nhất gồm 3 chữ số khác biệt là : 102

Tổng của bọn chúng là :

9876+102=9978

Vậy..

Bạn đang xem: Tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là


Số lớn nhất có 4 c/s khác biệt : 9876

Số bé xíu nhất có 3 c/s khác nhau : 102

Tổng của 2 số là : 

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978


GIẢI:

Số lớn nhất có tứ chữ số không giống nhau là: 9876

Số bé dại nhất có cha chữ số khác nhau là:102

=> Tổng của số lớn nhất có tư chữ số khác nhau và số nhỏ tuổi nhất có cha chữ số không giống nhau là:

9876+102=9978

Đ/S: 9978

HOK TỐT! ^-^


Bải giải 

Số lớn nhất có bốn chữ số khác biệt là : 9876

Số nhỏ tuổi nhất có bố chữ số khác nhau là : 1023

Tổng hai số đó là :

9876 + 102 = 9978

Đáp số : 9978

Chúc bạn hok giỏi !


Số lớn nhất có 4 c/s khác biệt : 9876

Số nhỏ dại nhất có 3 c/s không giống nhau : 102

=> Tổng 2 số chính là : 9876 + 102 = 9978

Vậy ...................

Chúc em học tập tốt~~


GIẢI:

Số lớn nhất có tư chữ số khác nhau là: 9876

Số bé dại nhất có ba chữ số khác nhau là:102

=> Tổng của số lớn nhất có tư chữ số khác biệt và số bé dại nhất có ba chữ số khác nhau là:

9876+102=9978

Đ/S: 9978

HOK TỐT! ^-^


a.Tìm hiệu của số lớn nhất có bố chữ số khác biệt và số nhỏ nhất bao gồm bốn chữ số giống như nhau.b.Tìm tổng của số lớn nhất với số bé dại nhất có bốn chữ số khác biệt được lập từ bốn chữ số 1;3;5;8.

Xem thêm: Để Tránh Phản Ứng Nổ Giữa Cl2 Và H2, Người Ta Tiến Hành Biện


Tổng của số lớn nhất có tứ chữ số khác biệt và số nhỏ tuổi nhất tất cả bốn chữ số khác nhau là:

A. 10999

B. 8642

C. 8646

D. 10899


a. Tính tổng của số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau và số bé xíu nhất có ba chữ số khac nhau?

b. Tính tổng của lớn số 1 có tía chữ số và số nhỏ dại nhất gồm hai chữ số?


tìm tổng của số lớn nhất có ba chữ số khác biệt mà tổng bố chữ số đó bằng 8 và số bé dại nhất có bố chữ số không giống nhau có tổng những chữ số là 6


Khi gấp tổng của số nhỏ bé nhất gồm bốn chữ số khác biệt và số lớn số 1 có cha chữ số khác biệt lên 3 lần ta có số mới là?


a) Số bé nhất bao gồm 3 chữ số khác nhau là .............

b) Số nhỏ tuổi nhất có 4 chữ số khác nhau là ..............

Xem thêm: Cách Viết Phương Trình Ion Thu Gọn ? Lý Thuyết Và Bài Tập Có Lời Giải

c) tính tổng số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau với số chẵn tất cả 4 chữ số khác nhau tổng 2 số sẽ là .............