Tổng của ba số là số lớn nhất có ba chữ số

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tổng của 3 số là số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau. Biết rằng tổng của số trước tiên và số thứ hai là 625. Tổng của số thiết bị hai cùng số thứ tía là 589. Tìm kiếm 3 số. Góp em vs ạ đg cần gấp


*

Số lớn nhất có ba chữ số khác biệt là 987

=> Tổng của ba số sẽ là 987

Số thứ tía là : 987 - 625 = 362 

Số trước tiên là : 987 - 589 = 398

Số sản phẩm công nghệ hai là : 987 - ( 362 + 398 ) = 227

Đ/s: ...

Bạn đang xem: Tổng của ba số là số lớn nhất có ba chữ số


*

Số lớn nhất có 3 chữ số khác nhau là : 987 .

Do đó , tổng của ba số là : 987 .

Số thứ cha là :

987 - 625 = 362

Số thứ nhất là :

987 - 589 = 398

Số trang bị hai là :

987 - 362 - 398 = 227

Đáp số : Số thứ nhất : 398

Số máy hai : 227

Số thứ ba : 362


TBC của 3 số là số lớn số 1 có 3 chữ số khác nhau. Biết rằng tổng của số đầu tiên và số máy hai là 625. Tổng của số vật dụng hai và số thứ tía là 598. Kiếm tìm 3 số. Giusp e vs e đg đề xuất gấp ạ


Tìm tích của nhị số hiểu được thừa số trước tiên là số tức thời sau của 299, thừa số máy hai là tổng của số nhỏ dại nhất có bốn chữ số khác biệt và số lớn nhất có bốn chữ số không giống nhau.

Xem thêm: Trán Bò Niếm Nữ Để Mái Gì - Chọn Kiểu Tóc Mái Gì Khi Trán Bị Bò Liếm

A. 3299700

B. 3306600

C. 3262800

D. 3269700


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số đầu tiên gấp rưỡi số vật dụng hai. Tìm số thiết bị hai.


Tổng của hai số là số lớn nhất có 3 chữ số không giống nhau mà các chữ số này đều là số lẻ. Số thứ nhất gấp rưỡi số sản phẩm công nghệ hai. Tra cứu số sản phẩm hai.


Tìm số lớn biết rằng số to gấp 7 lần số bé và tổng nhị số sẽ là 120.

Xem thêm: Đạo Hữu Xin Dừng Bước : Full 20 Code Xin Đạo Hữu Dừng Bước Mới Nhất

Tìm số bé bỏng biết rằng tổng cùng thương của hai mốc giới hạn lượt là 108 với 2/3

Hai số gồm tổng bởi 1080. Tìm số sản phẩm công nghệ nhất, biết rằng gấp 7 lần số trước tiên thì được số sản phẩm hai.

 

Một hình chữ nhật gồm nửa chu vi là 125m, chiều rộng bằng 2/3 chiều dài. Tính diện tích hình chữ nhật đó. Đáp án: ... M2

Một hình chữ nhật gồm chu vi là 64m, chiều rộng ngắn hơn chiều dài 8m. Tính chu vi hình chữ nhật đó.Đáp án: ... M


tổng của 2 số là số lớn nhất có 3 chữ số khác biệt mà các chữ số đó đều là số lẻ. Số trước tiên gấp rưỡi số đồ vật hai. Tìm số vật dụng 2


Tổng của nhị số là số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau mà những chữ số này đều là số lẻ. Số trước tiên gấp rưỡi số sản phẩm công nghệ hai. Search số trang bị hai.Trả lời: Số sản phẩm hai là 


Tổng của nhì số là số lớn số 1 có 3 chữ số không giống nhau mà những chữ số này đều là số lẻ. Số trước tiên gấp rưỡi số sản phẩm hai. Tìm số sản phẩm hai.Trả lời: Số đồ vật hai là 


Tổng của nhị số là số lớn số 1 có tía chữ số không giống nhau mà những chữ số này đều là số lẻ. Số đầu tiên gấp rưỡi số thứ hai. Tra cứu số máy hai?


Lớp học trực tuyến đường

giờ đồng hồ Việt 4- Cô My Toán 4- Cô My tiếng Việt 4- Cô My Toán 4- Cô My Toán 4- Cô My tiếng Việt 4- Cô Quyên giờ Anh 4- Cô Uyên

Lớp học trực tuyến đường

giờ đồng hồ Việt 4- Cô My Toán 4- Cô My giờ Việt 4- Cô My Toán 4- Cô My Toán 4- Cô My giờ đồng hồ Việt 4- Cô Quyên giờ Anh 4- Cô Uyên