ORIGIN DNS ERROR

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Câu 8:Tổng của 3 số bởi 615. Biết số sản phẩm hai hơn số trước tiên 30 đơn vị nhưng lại kém số thứ bố 15 solo vị. Vậy số đầu tiên là . 

Câu 9:Hiệu của 2 số bởi 41. Biết nếu giảm số nhỏ xíu đi 19 đơn vị và tiếp tế số to 12 đơn vị thì số nhỏ bé bằng số lớn. Kiếm tìm số lớn.Trả lời: Số to là . 

Câu 10:Tổng của 2 số bằng 222. Biết giả dụ tăng số mập thêm 8 đơn vị và bớt số bé nhỏ đi 5 đơn vị chức năng thì số khủng sẽ gấp đôi số bé. Tra cứu số lớn.Trả lời: Số bự là . 


*

Số thứ tía hơn số vật dụng nhất: 30 + 15 = 45

Ba lần số đồ vật nhất: 615 – (30 + 45) = 540

Số lắp thêm nhất: 540 : 3 = 180


*

Câu 8:Tổng của 2 số bởi 274. Biết giả dụ cùng bớt mỗi số đi 8 đơn vị chức năng thì số lớn sẽ gấp đôi số bé. Tìm kiếm số lớn.Trả lời: Số bự là . 

Câu 9:Tổng của 2 số bởi 222. Biết giả dụ tăng số khủng thêm 8 đơn vị chức năng và bớt số bé đi 5 đơn vị chức năng thì số to sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Kiếm tìm số lớn.Trả lời: Số mập là . 

Câu 10:Tổng của 3 số bởi 615. Biết số sản phẩm công nghệ hai rộng số đầu tiên 30 đơn vị nhưng lại yếu số thứ bố 15 đối kháng vị. Vậy số thứ nhất là . 


Tổng của 3 số bằng 615. Biết số thiết bị hai hơn số trước tiên 30 đơn vị chức năng nhưng lại kém số thứ cha 15 đối chọi vị. Vậy số thứ nhất là . 

Câu 9:Tổng của 2 số bằng 260. Biết nếu cùng sút mỗi số đi 6 đơn vị chức năng thì số béo sẽ vội vàng 3 lần số bé. Tìm số bé.Trả lời: Số bé nhỏ là . 

Câu 10:Hiệu của 2 số bởi 41. Biết nếu sút số nhỏ nhắn đi 19 đơn vị chức năng và chế tạo số lớn 12 đơn vị thì số bé bỏng bằng số lớn. Kiếm tìm số lớn.Trả lời: Số bự là . 


Tổng của 3 số bằng 621. Biết tổng của số thứ nhất và số lắp thêm hai hơn số thứ cha 121 1-1 vị. Số thiết bị hai hơn số đầu tiên 21 solo vị. Tìm kiếm số lắp thêm nhất.Trả lời: Số thứ nhất là . 

Câu 9:Tổng của 3 số bằng 615. Biết số trang bị hai hơn số đầu tiên 30 đơn vị chức năng nhưng lại nhát số thứ bố 15 1-1 vị. Vậy số trước tiên là . 

Câu 10:Tổng của 2 số bởi 222. Biết nếu như tăng số khủng thêm 8 đơn vị và bớt số bé bỏng đi 5 đơn vị thì số khủng sẽ gấp đôi số bé. Search số lớn.Trả lời: Số mập là . 


Câu 1:Tổng của 3 số bởi 621. Biết tổng của số đầu tiên và số thứ hai hơn số thứ cha 121 đối chọi vị. Số lắp thêm hai rộng số trước tiên 21 đối kháng vị. Kiếm tìm số máy nhất.

Bạn đang xem: Origin dns error

Câu 2:Tổng của 2 số bởi 222. Biết giả dụ tăng số phệ thêm 8 đơn vị chức năng và sút số nhỏ xíu đi 5 đơn vị thì số béo sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.

Câu 3:Hiệu của 2 số bởi 120. Biết giả dụ cùng bớt mỗi số đi 19 đơn vị chức năng thì số mập sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn.


Tổng của 2 số bởi 222. Biết trường hợp tăng số khủng thêm 8 đơn vị và sút số bé nhỏ đi 5 đơn vị thì số phệ sẽ gấp hai số bé. Tìm số lớn.Trả lời: Số to là . 

Câu 9:Tổng của 3 số bởi 621. Biết tổng của số trước tiên và số đồ vật hai rộng số thứ ba 121 đối chọi vị. Số sản phẩm hai rộng số thứ nhất 21 đối kháng vị. Search số thứ nhất.Trả lời: Số thứ nhất là . 

Câu 10:Tổng của 2 số bằng 260. Biết nếu cùng giảm mỗi số đi 6 đơn vị thì số béo sẽ cấp 3 lần số bé. Tìm số bé.Trả lời: Số bé là . 


Câu 8:Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu như tăng số khủng thêm 8 đơn vị và sút số bé nhỏ đi 5 đơn vị chức năng thì số bự sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Tra cứu số lớn.Trả lời: Số lớn là . 

Câu 9:Hiệu của 2 số bằng 161. Hiểu được nếu tăng số lớn thêm 8 đơn vị chức năng và sút số nhỏ nhắn đi 3 đơn vị thì số béo gấp 3 lần số bé. Tra cứu số bé.Trả lời: Số nhỏ bé là .

Câu 10:Hiệu của 2 số bằng 41. Biết nếu giảm số bé nhỏ đi 19 đơn vị chức năng và cấp dưỡng số to 12 đơn vị chức năng thì số bé bỏng bằng 3/5 số lớn. Tìm số lớn.Trả lời: Số bự là . 


Câu 8:Hiệu của 2 số bởi 41. Biết nếu bớt số nhỏ bé đi 19 đơn vị và cung ứng số to 12 đơn vị chức năng thì số nhỏ xíu bằng số lớn. Kiếm tìm số lớn.Trả lời: Số to là . 

Câu 9:Tổng của 2 số bằng 222. Biết giả dụ tăng số phệ thêm 8 đơn vị và bớt số bé bỏng đi 5 đơn vị chức năng thì số to sẽ gấp rất nhiều lần số bé. Kiếm tìm số lớn.Trả lời: Số mập là . 

Câu 10:Hiệu của 2 số bởi 161. Hiểu được nếu tăng số mập thêm 8 đơn vị và bớt số bé bỏng đi 3 đơn vị chức năng thì số bự gấp 3 lần số bé. Tra cứu số bé.Trả lời: Số nhỏ bé là .

Xem thêm: Link Xem Bóng Đá Việt Nam Indonesia Vòng Bảng Aff Cup 2020 Ở Kênh Nào?


Tổng của 3 số bằng 615. Biết số máy hai rộng số đầu tiên 30 đơn vị chức năng nhưng lại yếu số thứ tía 15 đối chọi vị. Vậy số thứ nhất là . 

Câu 8:Tổng của 2 số bằng 222. Hiểu được nếu cùng phân phối mỗi số 9 đơn vị thì số phệ sẽ gấp đôi số bé. Tìm số lớn. Trả lời: Số lớn là .


Câu 2: của một trong những bằng 828 thì số kia là . 

Câu 3: của một số bằng 192 thì số đó là . 

Câu 4:198 × 78 + 198 × 21 + 198 =

Câu 5:Hiệu của 2 số 246. Số bé xíu bằng số lớn. Vậy số mập là .

Câu 6:Cô giáo cài đặt cho tổ một 5 quyển sách như nhau hết 60000 đồng. Vậy nếu cô mua cho tất cả lớp 32 quyển sách như vậy thì hết số chi phí là ngàn đồng.

Xem thêm: Hướng Dẫn Ký Chữ Ký Số Trên File Pdf Nhanh Nhất, Hướng Dẫn Cách Ký File Pdf Bằng Chữ Ký Số Điện Tử

Câu 7:Trung bình cộng 2 số bằng 198. Biết số to hơn số bé 18 đối kháng vị. Tra cứu số lớn.Trả lời: Số lớn là .

Câu 8:Tổng của 3 số bởi 621. Biết tổng của số đầu tiên và số thiết bị hai rộng số thứ ba 121 solo vị. Số sản phẩm công nghệ hai rộng số thứ nhất 21 đơn vị. Kiếm tìm số trang bị nhất.Trả lời: Số thứ nhất là . 

Câu 9:Tổng của 2 số bằng 222. Biết nếu như tăng số phệ thêm 8 đơn vị và bớt số bé đi 5 đơn vị thì số khủng sẽ gấp đôi số bé. Tìm kiếm số lớn.Trả lời: Số khủng là . 

Câu 10:Hiệu của 2 số bởi 41. Biết nếu bớt số bé đi 19 đơn vị chức năng và chế tạo số to 12 đơn vị chức năng thì số bé bằng số lớn. Tìm kiếm số lớn.Trả lời: Số béo là . 


Lớp 5 Toán
0
0

Lớp học trực đường

Toán 5 - Cô hiền đức giờ đồng hồ Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

Toán 5 - Cô hiền khô tiếng Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)