Toluen + cl2 ánh sáng

     

Toluen + Cl2 (as) xẩy ra phản ứng cố gắng ở nhánh. Do vòng thơm có hiệu ứng hút electron cần phản ứng cố ở nhánh dễ hơn CH4
Bạn đang xem: Toluen + cl2 ánh sáng

*
*
*
*
*
*
*
*

*

*

Cho những chất :

(1) C6H5CH3

(2) p-CH3C6H4C2H5

(3) C6H5C2H3

(4) o-CH3C6H4CH3

Dãy gồm những chất là đồng đẳng của benzen là :


*

Khi bên trên vòng benzen tất cả sẵn nhóm rứa X, thì nhóm sản phẩm hai sẽ ưu tiên nỗ lực vào địa chỉ m - . Vậy X là phần đa nhóm nỗ lực nào ?


Cho sơ đồ: $Axetilen,,,xrightarrowC,,600^0C,,X,,,xrightarrowHNO_3,đặc/,H_2SO_4,đặc,,,Y,,xrightarrowCl_2,,Fe,,t^o,,Z$

CTCT tương xứng của Z là:


Lượng clobenzen chiếm được khi cho 15,6 gam C6H6 tính năng hết với Cl2 (xúc tác bột Fe) với hiệu suất phản ứng đạt 80% là :
Xem thêm: Lượng Cháo Cho Bé 7 Tháng Ăn Bao Nhiêu Ml Cháo Là Đủ? Mẹ Cần Chế Biến Thế Nào

Hỗn hợp gồm một mol C6H6 cùng 1,5 mol Cl2. Trong điều kiện có xúc tác bột Fe, to, hiệu suất 100%. Sau bội nghịch ứng thu được chất gì ? bao nhiêu mol ?


Một hợp hóa học hữu cơ X gồm vòng benzen tất cả CTĐGN là C3H2Br với M = 236. Gọi tên hợp hóa học này biết rằng hợp hóa học này là thành phầm chính trong làm phản ứng giữa C6H6 với Br2 (xúc tác Fe).


TNT (2,4,6- trinitrotoluen) được điều chế bằng phản ứng của toluen với láo lếu hợp gồm HNO3 đặc và H2SO4 đặc, trong đk đun nóng. Biết năng suất của tổng thể quá trình tổng hợp là 80%. Lượng TNT (2,4,6- trinitrotoluen) tạo nên thành trường đoản cú 230 gam toluen là


Để oxi hoá hết 10,6 gam o-xilen (1,2-đimetylbenzen) cần từng nào lít dung dịch KMnO4 0,5M trong môi trường xung quanh H2SO4 loãng. Mang sử cần sử dụng dư 20% đối với lượng phản nghịch ứng.


Đốt cháy hoàn toàn một thể tích khá hợp chất hữu cơ A cần 10 thể tích oxi (đo cùng điều kiện nhiệt độ cùng áp suất), sản phẩm thu được chỉ gồm CO2 và H2O với tỉ lệ khối lượng là 44 : 9. Biết MA

Xem thêm: Tấm Trượt Ngang Sgk Công Nghệ 11 Bài 3 Tấm Trượt Ngang Môn Công Nghệ 11


*

Cơ quan nhà quản: doanh nghiệp Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát