Tính số nguyên tử trong 1g khí co2

     

Biết số Avôgađrô là6,02.1023 /mol. Tính số nguyên tử Oxy vào một gam khí CO2 là (C = 12,011; O = 15,999) A.137.1020B. 548.1020C. 274.1020D. ...

Bạn đang xem: Tính số nguyên tử trong 1g khí co2


Biết số Avôgađrô là6,02.1023 /mol. Tính số nguyên tử Oxy trong một gam khí CO2 là (C = 12,011; O = 15,999)

A.137. 1020

B. 548.1020

C. 274.1020

D. 188.1020Biết số Avôgađrô là6,02.1023 /mol. Tính số phân tử oxy vào một gam khí oxyO2(O = 15,999) A.376.1020B. 188.1020C. 99.10...

Biết số Avôgađrô là6,02.1023 /mol. Tính số phân tử oxy trong một gam khí oxyO2(O = 15,999)

A.376.1020

B. 188.1020

C. 99.1020

D. 198.1020


*

Đốt cháy trọn vẹn m gam một ancol T cần vừa đủ 3,192 lít khí O2 (đktc), chiếm được 6,27 gam CO2 và 3,42 gam H2O. Tổng số nguyên tử H cùng O vào một phân tử T là

 


n CO2 = 6,27/44 = 0,1425(mol)

n H2O = 3,42/18 = 0,19(mol)

n H2O > n CO2 buộc phải T no

Ta tất cả : 

n T = n H2O - n CO2 = 0,19 - 0,1425 = 0,0475(mol)

n O2 = 3,192/22,4 = 0,1425(mol)

Bảo toàn nguyên tố H, O : 

n H = 2n H2O = 0,38(mol)

n O = 2n CO2 + n H2O -2n O2 = 0,19(mol)

Vậy : 

Số nguyên tử H = n H / n T = 0,38/0,0475 = 8

Số nguyên tử O = n O / n T = 0,19/0,0475 = 4

Vậy tổng cộng nguyên tử H cùng O là 8 + 4 = 12


câu 1 : cho 12 gam cacbon (C) cháy trong o khí oxi (O2) , sau phản ứng nhận được khí cacbon điôxit (co2)a, lập phương trình phản nghịch ứng ?b, tính khối lượng oxi thâm nhập phản ứng cùng thể tích khí co2 sinh ra ở (đktc)cho biết : C=12 ; O =16câu 2 : phân tử khối là khối lươngh của một phân tử tính bằng đơn vị chức năng cacbon (đvc)phân tử khối của một chất bởi tổng nguyên tử khối của những nguyên tử trong phân tử hóa học đó.hãy tính phân tử khối của các chất sau:o2 , h2o, co2 , so3 , scl , h2so4, al2(so4)3(biết 0=16 ,...
Đọc tiếp

câu 1 : đến 12 gam cacbon (C) cháy vào o khí oxi (O2) , sau bội phản ứng chiếm được khí cacbon điôxit (co2)

a, lập phương trình phản ứng ?

b, tính trọng lượng oxi thâm nhập phản ứng với thể tích khí co2 ra đời ở (đktc)

cho biết : C=12 ; O =16

câu 2 : phân tử khối là khối lươngh của một phân tử tính bằng đơn vị cacbon (đvc)

phân tử khối của một chất bằng tổng nguyên tử khối của những nguyên tử trong phân tử chất đó.

hãy tính phân tử khối của các chất sau:

o2 , h2o, co2 , so3 , scl , h2so4, al2(so4)3

(biết 0=16 , h=1 ; c=12 ;s=32; cl=35,5 ; al=27)

Ai biết có tác dụng giúp bản thân với thanks các lắm


Xem bỏ ra tiết
Lớp 8Hóa họcBài 16: Phương trình hóa học
3
0
GửiHủy

CÂU 1:

a) C + O2 → CO2

b) nC= (fracmM) = (frac1212) = 1 mol

C + O2 → CO2

1mol→1mol→1mol

mO2=n.M=1. (16.2)=32g

VCO2= n.22,4=1.22,4=22,4 l

CÂU 2:

MO2= 16.2=32 g/mol

MH2O= 1.2+16=18g/mol

MCO2= 12+16.2=44g/mol

MSO3=32+16.3=80g/mol

MSCl=32+35,5=67,5g/mol

MH2SO4=1.2+32+16.4=98g/mol

MAl2(SO4)3=27.2+(32+16.4).3=342g/mol

Mình cũng chẳng biết bạn có phát âm không nữa vì chưng mỗi trường mỗi cô bao gồm cách giảng không giống nhau mà. Tạm đọc nha mà lại mình chắc chắn đúng 100% đấy

 


Đúng 0

Bình luận (0)

 

Bài 2

PTK của O2= 16 ( imes) 2 = 32 ( đvC)

PTK của : H2O= (1 imes2+16) =18 ( đvC)

PTk của : SO3= (32+16 imes3) = 80 ( đvC)

PTK của : SCl = 32 + 35,5 =67.5 ( đvC )

PTK của : H2SO4 =(1 imes2+32+16 imes4)= 98 ( đvc )

PTK của : Al2(SO4)3=(27 imes2+left(32+16 imes4 ight) imes3)= 362 ( đvC)

chúc chúng ta học tốt Đúng 0Đúng 0
ChoNA=6,02.1023mol. C=12, O=16. Số nguyên tử oxi cùng số nguyên tử cacbon trong một gam khí cacbonic là

A. 137.1020và 472.1020

B. 137.1020 và 274.102

C. 137.1020 và 274.1020

D. 274.1020và 137.1020


Xem đưa ra tiết

1
Đúng 0


Hợp hóa học hữu cơ X ( C, H, O N) bao gồm công thức trùng cùng với công thức dễ dàng nhất, đốt cháy trọn vẹn 7,5 gam X, nhận được 4,48 lítCO2; 1,12 lít N2(các khí gần như đo (đktc)) và 4,5 gamH2O. Số nguyên tử hiđro vào một phân tử X là

A. 7

B.

Xem thêm: Soạn Bài Chi Tiết: Nghĩa Của Từ Là Gì ? Các Cách Giải Thích Nghĩa Của Từ

6

C. 5

D. 9


Đốt cháy hoàn toàn một amin no, mạch hở (X) bởi lượng không gian vừa đủ, nhận được 10,56 gam CO2; 5,76 gam nước cùng 36,736 lít khí N2 (đktc). Hiểu được không khí chỉ tất cả nitơ và oxi, trong số đó oxi chỉ chiếm 20% thể tích ko khí. Tổng thể nguyên tử trong một phân tử X là:

A. 20

B. 24

C. 22

D. 12


Đốt cháy hoàn toàn một amin no, mạch hở (X) bởi lượng không gian vừa đủ, chiếm được 10,56 gam CO2; 5,76 gam nước và 36,736 lít khí N2 (đktc). Hiểu được không khí chỉ có nitơ cùng oxi, trong các số đó oxi chiếm 20% thể tích không khí. Toàn bô nguyên tử trong 1 phân tử X là:

A. 20.

B. 24.

C. 22.

Xem thêm: Cách Kho Thịt Bò Với Gừng Mềm Ngon Đơn Giản Ăn Cực Đưa Cơm, Cách Làm Thịt Bò Kho Gừng Ngon Nhức Nách

D. 12.


Một tất cả hổn hợp khí bao gồm 1 ankan cùng 1 anken bao gồm cùng số nguyên tử C vào phân tử và bao gồm cùng số mol. đem m gam tất cả hổn hợp này thì làm mất đi màu hoàn toản 80 gam dung dịch 20% Br2 trong dung môi CCl4. Đốt cháy hoàn toàn m gam tất cả hổn hợp đó chiếm được 0,6 mol CO2. Ankan với anken đó bao gồm công thức phân tử là