Tính Số Electron Đi Qua Tiết Diện Thẳng Của Một Dây Dẫn Kim Loại Trong 1 Giây

     

Số electron đi qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong một giây là1,25.1019. Tính điện lượng cài qua máu diện đó trong 15 giây

A.

Bạn đang xem: Tính số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây

10 C.

B. trăng tròn C

C. 30 C.

D. 40 C.


*

Đáp án CĐiện lượng qua huyết diện dây trong 1 giây là q=ne=1,25.1019.1,6.10−19=2CĐiện lượng qua máu diện dây trong 15 giây là Q = 2.15 = 30 C.

Đáp án C

Điện lượng qua ngày tiết diện dây trong 1 giây là

 q=ne=1,25.1019.1,6.10−19=2C

Điện lượng qua tiết diện dây trong 15 giây là Q = 2.15 = 30 C.Tính số electron trải qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong một giây nếu tất cả điện lượng 15 C dịch chuyển hẳn qua tiết diện đó trong 30 giây ? A. 0,5.107B. 0,31.1019C. 0,31.1018D. 0,23.1019

Tính số electron trải qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu tất cả điện lượng 15 C dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây ?

A. 0,5.107

B. 0,31.1019

C. 0,31.1018

D. 0,23.1019


Tính số electron trải qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong một giây nếu tất cả điện lượng 15 C dịch chuyển hẳn qua tiết diện kia trong 30 giây ? A. 0,5.107B. 0,31.1019C. 0,31.1018...

Tính số electron đi qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong một giây nếu bao gồm điện lượng 15 C dịch chuyển sang tiết diện kia trong 30 giây ?

A.

Xem thêm: Nơi Bán Kem Che Hình Xăm Giá Rẻ Uy Tín, Giá Tốt, Uy Tín Đảm Bảo

 0,5.107

B. 0,31.1019

C. 0,31.1018

D. 0,23.1019


Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu bao gồm điện lượng 15 C dịch chuyển hẳn sang tiết diện kia trong 30 giây là A.5.106B.31.1017C.85.1010D.23....

Số electron đi qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu bao gồm điện lượng 15 C dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây là

A.5.106

B.31.1017

C.85.1010

D.23.1016


Số electron đi qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây là 1,25.1019. Tính năng lượng điện lượng thiết lập qua máu diện kia trong 15 giây

A. 10 C

B. đôi mươi C

C. 30 C

D. 40 C


Số electron đi qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong một giây là1,25.1019. Tính năng lượng điện lượng trải qua tiết diện kia trong 15 giây:

A. 30C

B. 20C

C. 10C

D. 40C


Tính số electron trải qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong một giây nếu có điện lượng 15 culông dịch chuyển qua tiết diện đó trong 30 giây A.0,3125.1019 electron B.0,7125.1020 electron. C.0,9125.1019...

Tính số electron trải qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu gồm điện lượng 15 culông dịch chuyển qua tiết diện kia trong 30 giây

A.0,3125.1019 electron

B.0,7125.1020 electron.

C.0,9125.1019 electron

D.0,9125.1020 electron


Tính số electron trải qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong một giây nếu tất cả điện lượng 15 culông dịch chuyển hẳn qua tiết diện đó trong 30 giây. A.0,3125.1019 electron B. 0,7125.1020 electron C. 0,9125.1019...

Xem thêm: Nhận Định Về Nguyễn Du - Nhận Xét Về Tác Giả Nguyễn Du


Tính số electron trải qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong một giây nếu có điện lượng 15 culông dịch chuyển hẳn qua tiết diện đó trong 30 giây.

A.0,3125.1019 electron

B. 0,7125.1020 electron

C. 0,9125.1019 electron

D. 0,9125.1020 electron


Tính số electron trải qua tiết diện thẳng của một dây dẫn kim loại trong 1 giây nếu bao gồm điện lượng 15 Culông dịch chuyển qua tiết diện đó 30 giây


Số electron trải qua tiết diện trực tiếp của một dây dẫn kim loại trong 2 giây là 1,25.1019. Tính điện lượng trải qua tiết diện kia trong 15 giây: