Tính Khoảng Cách Giữa 2 Mặt Phẳng

     

Trong không gian Oxyz, khoảng giải pháp giữa nhị mặt phẳng (left( p. ight):,,x + 2y + 2z - 10 = 0) với (left( Q ight):,,x + 2y + 2z - 3 = 0) bằng:


+) xác định được vị trí tương đối của hai mặt phẳng (P)  và (Q).

Bạn đang xem: Tính khoảng cách giữa 2 mặt phẳng

+) nhị mặt phẳng (P)  và (Q) song song cùng nhau thì: (dleft( left( phường ight),;left( Q ight) ight) = dleft( M,;left( Q ight) ight)) cùng với (M) là 1 trong những điểm trực thuộc (left( phường ight).)

+) thực hiện công thức tính khoảng cách từ điểm (Mleft( x_0;;y_0;;z_0 ight)) mang lại mặt phẳng (left( p ight):;;ax + by + cz + d = 0) là:

(dleft( M;;left( p. ight) ight) = dfracleftsqrt a^2 + b^2 + c^2 .)


Phương trình mặt phẳng --- Xem đưa ra tiết

Xem lời giải


Lời giải của GV gamize.vn


Ta có: (overrightarrow n_P = left( 1;;2;;2 ight),;;overrightarrow n_Q = left( 1;;2;;2 ight))

( Rightarrow dfracAA' = dfracBB' = dfracCC' e dfracDD' Rightarrow left( p ight)//left( Q ight))

(dleft( left( phường ight),;left( Q ight) ight) = dleft( M,;left( Q ight) ight)) với (M) là 1 trong điểm trực thuộc (left( p ight).)

Chọn (Mleft( 10;;0;;0 ight)) là một điểm trực thuộc (left( p. ight).)

Khi kia ta có: (dleft( left( phường ight),;left( Q ight) ight) = dleft( M,;left( Q ight) ight) = dfracleftsqrt 1^2 + 2^2 + 2^2 = dfrac73.)


Đáp án đề nghị chọn là: b


...

Xem thêm: How To Balance Chemical Equation Fe(Oh)3, Fe(Oh)3 = Fe2O3 + H2O


Bài tập gồm liên quan


Phương trình phương diện phẳng - lý thuyết Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Mặt phẳng (left( p. ight)) bao gồm véc tơ pháp tuyến đường (overrightarrow n e overrightarrow 0 ) thì giá bán của (overrightarrow n ) :


Hai véc tơ không cùng phương (overrightarrow a ,overrightarrow b ) được điện thoại tư vấn là cặp véc tơ chỉ phương (VTCP) của (left( phường ight)) giả dụ giá của chúng:


Nếu (overrightarrow n ) là một trong những VTPT của (left( p ight)) thì một VTPT khác của (left( p ight)) là:


Nếu hai véc tơ (overrightarrow a ,overrightarrow b ) là cặp véc tơ chỉ phương của phương diện phẳng (left( phường ight)) thì:


Nếu (overrightarrow a ,overrightarrow b ) là cặp VTCP của (left( p ight)) thì véc tơ như thế nào sau đây có thể là VTPT của (left( p. ight))?


Cho (overrightarrow a ,overrightarrow b ) là những VTCP của phương diện phẳng (left( p ight))

. Chọn kết luận sai?


Cho (overrightarrow a = left( 5;1;3 ight),overrightarrow b = left( - 1; - 3; - 5 ight)) là cặp VTCP của phương diện phẳng (left( phường ight)). Véc tơ như thế nào sau đấy là một véc tơ pháp tuyến đường của (left( phường ight))?


Phương trình khía cạnh phẳng đi qua điểm (Mleft( x_0;y_0;z_0 ight)) cùng nhận (overrightarrow n = left( a;b;c ight)) làm cho VTPT là:


Mặt phẳng (left( p ight):ax + by + cz + d = 0) bao gồm một VTPT là:


Mặt phẳng (left( p. ight):ax - by - cz - d = 0) gồm một VTPT là:


Cho mặt phẳng (left( p. ight):2x - z + 1 = 0), tra cứu một véc tơ pháp tuyến đường của khía cạnh phẳng (left( p ight))?


Cho nhị mặt phẳng (left( p ight):ax + by + cz + d = 0;) (left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0.) Điều kiện để hai phương diện phẳng song song là:


Cho hai mặt phẳng (left( p. ight):ax + by + cz + d = 0;) (left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0.) Điều kiện nào tiếp sau đây không phải đk để nhị mặt phẳng trùng nhau?


Cho nhị mặt phẳng (left( phường ight):ax + by + cz + d = 0;left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0). Nếu tất cả (dfracaa" e dfracbb") thì ta kết luận được:


Cho hai mặt phẳng (left( p ight):ax + by + cz + d = 0;left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0). Nếu bao gồm (dfracaa" = dfracbb" = dfraccc") thì:


Cho phương diện phẳng (left( p. ight):ax + by + cz + d = 0). Khoảng cách từ điểm (Mleft( x_0;y_0;z_0 ight)) mang lại mặt phẳng (left( phường ight)) là:


Cho điểm (Mleft( 1;2;0 ight)) với mặt phẳng (left( phường ight):x - 3y + z = 0). Khoảng cách từ (M) mang đến (left( phường ight)) là:


Cho khía cạnh phẳng (left( p. ight):x - y + z = 1,left( Q ight):x + z + y - 2 = 0) và điểm (Mleft( 0;1;1 ight)). Chọn tóm lại đúng:


Cho nhì mặt phẳng (left( p. ight):ax + by + cz + d = 0;) (left( Q ight):a"x + b"y + c"z + d" = 0.) phương pháp tính cô sin của góc thân hai mặt phẳng là:


Cho (alpha ,eta ) theo lần lượt là góc thân hai véc tơ pháp tuyến bất kỳ và góc giữa hai khía cạnh phẳng (left( p. ight)) cùng (left( Q ight)). Chọn nhận định và đánh giá đúng:


Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mang đến mặt phẳng (left( phường ight):2 mx - y + z - 1 = 0) . Điểm nào sau đây thuộc (left( p. ight))


Trong không gian (Oxyz), khía cạnh phẳng (left( Oxz ight)) có phương trình là


Trong không khí (Oxyz), điểm (Oleft( 0;0;0 ight)) thuộc khía cạnh phẳng nào sau đây?


Trong không gian với hệ trục tọa độ (Oxyz,) mang đến hai khía cạnh phẳng (left( p. ight):x - 2y - z + 2 = 0,)(left( Q ight):2x - y + z + 1 = 0.) Góc giữa (left( p ight)) với (left( Q ight)) là


Trong không gian (Oxyz,) mang đến điểm (Mleft( 1;,,6; - 3 ight)) cùng mặt phẳng (left( p ight):,,,2x - 2y + z - 2 = 0.) khoảng cách từ (M) cho (left( p. ight)) bằng:


Trong không gian Oxyz, tính khoảng cách giữa hai mặt phẳng(left( phường ight):,,2x + 2y - z - 11 = 0) và (left( Q ight):,,2x + 2y - z + 4 = 0)


Trong không khí với hệ trục tọa độ Oxyz, đến (Aleft( 1; 2; 3 ight), Bleft( 3; 4; 4 ight).) Tìm toàn bộ các quý hiếm của tham số m sao cho khoảng cách từ điểm A mang lại mặt phẳng (2x+y+mz-1=0) bởi độ nhiều năm đoạn trực tiếp AB.

Xem thêm: Trước Khi Chạm Đất 1S - Một Vật Được Thả Rơi Tự Do Có Vận Tốc Là


*

Cơ quan chủ quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - è cổ Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực tuyến đường số 240/GP – BTTTT do Bộ thông tin và Truyền thông.