Tính Hợp Lý Nếu Có Thể

     

+) sản phẩm tự triển khai các phép tính so với biểu thức gồm dấu ngoặc: ((,,),, o m<,, m>,, o m ,, m ) 

+) (left| a ight| = a) nếu (a ge 0) và (left| a ight| = - a) nếu (a

Lời giải chi tiết:

(eginarrayl81.6^2 + 81.64\ = 81.36 + 81.64\ = 81.left( 36 + 64 ight)\ = 81.100\ = 8100endarray)

Chọn D.

Bạn đang xem: Tính hợp lý nếu có thể


Phương pháp giải:

+) đồ vật tự thực hiện các phép tính so với biểu thức không có dấu ngoặc:

Lũy thừa ( o ) Nhân và chia ( o ) cộng và trừ

+) máy tự tiến hành các phép tính đối với biểu thức bao gồm dấu ngoặc: ((,,),, o m<,, m>,, o m ,, m ) 

+) (left| a ight| = a) nếu (a ge 0) cùng (left| a ight| = - a) nếu (a

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl7^5:7^3 - left( 2^3.3^2 - 60 ight).2\ = 7^2 - left( 8.9 - 60 ight).2\ = 49 - left( 72 - 60 ight).2\ = 49 - 12.2\ = 49 - 24\ = 25endarray)

Chọn C.

Xem thêm: Áo Thể Thao Nam Có Cổ Cực Đẹp, Giá Hạt Dẻ, Thanh Toán, Áo Thun Thể Thao Nam Cổ Bẻ Giá Tốt Tháng 4, 2022


Phương pháp giải:

+) máy tự thực hiện các phép tính so với biểu thức không có dấu ngoặc:

Lũy quá ( o ) Nhân và phân tách ( o ) cùng và trừ

+) lắp thêm tự triển khai các phép tính đối với biểu thức bao gồm dấu ngoặc: ((,,),, o m<,, m>,, o m ,, m ) 

+) (left| a ight| = a) nếu (a ge 0) với (left| a ight| = - a) nếu (a

Lời giải bỏ ra tiết:

(eginarrayl18 + left| - 12 ight| + left( - 22 ight) + left( - 18 ight)\ = 18 + 12 + left( - 22 ight) + left( - 18 ight)\ = left< 18 + left( - 18 ight) ight> + 12 + left( - 22 ight)\ = 0 + left( - 10 ight)\ = - 10endarray)

Chọn A.

Xem thêm: Top 5 Đoạn Văn Tiếng Anh Về Môn Thể Thao Yêu Thích Bằng Tiếng Anh


*
thắc mắc trước thắc mắc tiếp theo
*

*
*

*

*
*

*
*

Đăng cam kết để nhận lời giải hay với tài liệu miễn phí

Cho phép gamize.vn gửi các thông báo đến bạn để nhận được các giải thuật hay cũng như tài liệu miễn phí.