Tính bằng cách thuận tiện nhất

     

Tính bằng cách thuận nhân thể nhất là một dạng toán rất lôi cuốn ở cấp cho tiểu học. Nếu như học tốt dạng toán này sẽ giúp đỡ các em có được cách tính toán dễ dàng hơn, bên cạnh đó ra được đáp án lập cập nhất. Vậy tính bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị là gì, cách tính và một số trong những bài tập minh họa ví dụ ra sao, bọn họ hãy cùng tò mò ở bài viết dưới phía trên nhé!

 

1. Tính bằng cách thuận tiện độc nhất vô nhị là gì?

Trong các bài toán tính quý hiếm của biểu thức, các em học sinh sẽ gặp nhiều bài toán phức tạp và để có kết quả đúng thì rất cần phải thực hiện giám sát và đo lường qua các bước. Bởi vậy tính cực hiếm của biểu thức bằng phương pháp thuận một thể nhất để giúp đỡ các em thống kê giám sát một cách phải chăng và thu được hiệu quả nhanh nhất.

Bạn đang xem: Tính bằng cách thuận tiện nhất

 

Tính bằng phương pháp thuận tiện tốt nhất là việc áp dụng các đặc thù của phép cộng, phép nhân, … vào bài toán giải câu hỏi tính giá trị của biểu thức một phương pháp nhanh, phù hợp và đúng mực nhất.

 

2. Giải pháp tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất

Dạng 1: Nhóm các số trong biểu thức thành từng nhóm gồm tổng (hoặc hiệu) là các số tròn chục, tròn trăm, tròn nghìn,…

 

Ví dụ minh họa về dạng 1

 

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận một thể nhất:a) 236 + 354 + 764b) 2342 + 4257 – 342 Lời giải:a) 236 + 354 + 764 = (236 + 764) + 354 = 1000 + 354 = 1354b) 2342 + 4257 – 342 = (2342 – 342) + 4257 = 2000 + 4257

 

Dạng 2: vận dụng các đặc điểm của phép cộng, phép nhân, phép trừ, phép chia

• Nhân một số với một tổng: a x (b + c) = a x b + a x c

• Nhân một vài với một hiệu: a x (b – c) = a x b – a x c

• Một tổng phân tách cho một số: (a + b) : c = a : c + b : c

• một vài trừ đi một tổng: a – (b + c) = a – b – c

 

Ví dụ minh họa về dạng 2

 

Ví dụ: Tính bằng phương pháp thuận luôn tiện nhất:a) 326 x 726 + 326 x 274b) 2009 x 867 + 2009 x 133c) 4 x 125 x 25 x 8d) 4 x 8 x 525 x 25 x 125 Lời giải:a) 326 x 726 + 326 x 274= 326 x (726 + 274) = 326 x 1000 = 326000 b) 2009 x 866 + 2009 x 134= 2009 x (866 + 134) = 2009 x 1000 = 2009000 c) 4 x 125 x 25 x 8= (4 x 25) x (125 x 8) = 100 x 1000 = 100000 d) 2 x 8 x 50 x 25 x 125= (4 x 25) x (8 x 125) x 25 = 100 x 1000 x 25 = 2500000

 

Dạng 3: Vận dụng những tính chất của những số quánh biệt

Các tính chất đó là:

• 0 nhân với cùng một số: 0 x a = a x 0 = 0

• 0 phân chia cho một số: 0 : a = 0

• 1 nhân với 1 số: 1 x a = a x 1 = a

• Chia một trong những cho 1: a : 1 = a

 

Ví dụ: Tính bằng cách thuận tiện nhất:1235 x 6789 x (624 – 312 x 2) Lời giải:1235 x 6789 x (624 – 312 x 2) = 1235 x 6789 x (624 – 624) = 1235 x 6789 x 0 = 0

 

Dạng 4: Tính thuận tiện với biểu thức gồm phân số

• Nhóm các phân số trong biểu thức thành từng nhóm đơn lẻ có tổng (hoặc hiệu) bởi 1 hoặc 0.

Xem thêm: Tải Nghị Luận: Ta Hay Chê Cuộc Đời Méo Mó, Sao Ta Không Tròn Ngay Tự Trong Tâm?

• Vận dụng đặc điểm của 4 phép tính nhằm tách, ghép sinh hoạt tử số hoặc ở mẫu mã số nhằm mục đích tạo ra thừa số tương đương nhau ngơi nghỉ cả mẫu và tử số rồi tiến hành rút gọn gàng biểu thức.

Xem thêm: Cho Hỗn Hợp X Gồm Ch4 C2H4 C2H2 Lấy 8,6 Gam X Tác Dụng, Cho Hỗn Hợp X Gồm Ch4, C2H4, C2H2

• Phép cộng của các số kiểu như nhau được trình diễn bằng phép nhân.

 

3. Bài bác tập minh hoạ với lời giải

Bài 1: Tính bằng cách thuận một thể nhất

a) 25 × 34 × 4

b) 128 × 93 + 128 × 7

c) 57 × 63 - 47 × 63

d) 97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237

 

Lời giải:

a) 25 × 34 × 4 = 25 × 4 × 34 = 100 × 34 = 3400

b) 128 × 93 + 128 × 7 = 128 × (93 + 7) = 128 × 100 = 12800

c) 57 × 63 - 47 × 63 = 63 × (57 – 47) = 63 × 10 = 630

d) 97345 - 9205 x 3 + 7 x 9205 = 97345 - 9205 x (3 + 7) = 97345 - 9205 x 10 

= 97345 - 92050 = 5295

e) 4237 - 237 x 4 + 6 x 237 = 4237- 237 x (4 + 6) = 4237 - 237 x 10 = 4237- 2370 = 1867

 

Bài 2: Tính bằng phương pháp thuận tiện nhất

a) 2,5 x 16,27 x 4

b) 0,25 x 1,25 x 4 x 8

c) 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

d) 2,5 x 7,8 x 4 

e) 0,5 x 9,6 x 2 

f) 8,36 x 5 x 0,2 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7 

Lời giải:

a/ 2,5 x 16,27 x 4

= 2.5 x 4 x 16,27

= 1 x 16,27

= 16,27

 

b/ 0,25 x 1,25 x 4 x 8

= 0,25 x 4 + 1,25 x 8

= 1 + 10

= 11

 

c/ 32,5 x 6,5 + 3,6 x 32,5

= 32,5 x (6,5 + 3,5)

= 32,5 x 10

= 325

 

d) 2,5 x 7,8 x 4 

= (2,5 x 4) x 7,8

 = 10 x 7,8 = 78

 

e) 0,5 x 9,6 x 2 

= (0,5 x 2) x 9,6

= 1 x 9,6 = 9,6 

 

f) 8,36 x 5 x 0,2

 = 8,36 x (5 x 0,2)

 = 8,36 x 1 = 8,36 

 

g) 8,3 x 7,9 + 7,9 x 1,7

 = (8,3 + 1,7) x 7,9

 = 10 x 7,9 = 79

 

Trên đây là toàn thể kiến thức xoay quanh về việc tính bằng cách thuận tiện nhất. Hy vọng sau bài viết này, những bạn có thể tìm kiếm ra cho mình phương pháp tính nhanh và đúng đắn nhất đối với những câu hỏi mình chạm mặt nhé!