Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton so với nơtron

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tập tự nhiênHoạt động trải nghiệm, phía nghiệpHoạt hễ trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm tỉ số về khối lượng của electron so với proton so với nơtron

ToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt động trải nghiệm sáng tạo
*

*

Tỉ số về trọng lượng của electron đối với proton là:

*

*

Tỉ số về khối lượng của electron cùng với nơtron

*


tỷ số trọng lượng electron so với proton : Me/Mp=9,1095x10^-28/1,6726x10^-24=1/1837 tỷ số khối luợng electron so với nơtron Me/Mn=9,1095x10^-28/0,6748x10^-24=1/1839


Tỉ số về trọng lượng của electron so với proton:

(dfrac9,1094.10^-311,6726.10^-27=dfrac11836)

Tỉ số về trọng lượng của electron với nơtron:

(dfrac9,1094.10^-311,6748.10^-27=dfrac11839)


bạn dưa vào bảng khối lương trong sgk rồi tính khối lương,dễ lắm chúng ta à tỷ số khối lương e đối với p: Me/Mp=9,1095x10^-28/1,6726x10^-24=1/1837 tỷ số khối luơnge so với n Me/Mn=9,1095x10^-28/0,6748x10^-24=1/1839 


Cho biết: (m_e=9,1095.10^-31kg)

(m_p=1,6726.10^-27kg)

(m_n=1,6750.10^-27kg)

Tính trọng lượng theo kg của một nguyên tử cacbon có 6 proton, 6 nơtron, 6 electron. Tính tỉ số khối của electron so với cân nặng của toàn nguyên tử


Tính trọng lượng theo kilogam của một nguyên tử cacbon bao gồm 6 proton, 6 nơtron, 6 electron. 

6.me+6mp+6mn=6.9,1.10−28+12.1,67.10−24=2,005.10−23(g)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">m = 6.me+6mp+6mn

6.me+6mp+6mn=6.9,1.10−28+12.1,67.10−24=2,005.10−23(g)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">= 6.9,1095.10−31 + 6.1,6726.10−27+ 6.1,6750.10−27

6.me+6mp+6mn=6.9,1.10−28+12.1,67.10−24=2,005.10−23(g)" class="MathJax_CHTML mjx-chtml">=2.10-26 (kg)

Tính tỉ số khối của electron so với khối lượng của toàn nguyên tử

(\%m_e=dfrac6.9,1095.10^-312.10^-26.100=0,027\%)

 


Đúng 3
Bình luận (0)

a. Tính trọng lượng theo gam của một nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 electron với 6 nơtron

b. Tính tỉ số trọng lượng electron so với khối lượng của toàn nguyên tử


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa họcCHƯƠNG I: CHẤT - NGUYÊN TỬ - PHÂN TỬ
1
0
GửiHủy

Câu hỏi của Khánh - hóa học lớp 8 | học trực tuyến
Xem thêm: Love You Guys Nghĩa Là Gì - What Is The Meaning Of Love You Guys

Đúng 0

Bình luận (0)

a. Tính cân nặng theo gam của một nguyên tử cacbon gồm: 6 proton, 6 electron với 6 nơtron

b. Tính tỉ số khối lượng electron so với cân nặng của toàn nguyên tử


Xem chi tiết
Lớp 8Hóa họcBài 4: Nguyên tử
2
0
GửiHủy

a, Ta có: (m_p=m_n=1,67.10^-24g)

(m_e=9,1.10^-28g)

Khối lượng của nguyên tử kia là: (6.m_e+6m_p+6m_n=6.9,1.10^-28+12.1,67.10^-24=2,005.10^-23left(g ight))

b, (\%d_dfracent=dfrac6.9,1.10^-282,005.10^-23=0,03\%)


Đúng 0

Bình luận (0)

A, 20,07.10-27kg;

B, 3 phần vạn .


Đúng 0
Bình luận (0)

Câu 4. Nguyên tử Cacbon bao gồm 6 proton, 6 nơtron và 6 electron.a) Tính trọng lượng các electron vào nguyên tử và trọng lượng nguyên tử?b) Tính tỉ số cân nặng của electron trong nguyên tử so với trọng lượng của toàn nguyên tử.c) Từ công dụng đó coi khối lượng nguyên tử thực tế bằng cân nặng hạt nhân được không?


Xem chi tiết
Lớp 10Hóa họcBài 1. Thành phần nguyên tử
0
0


Xem thêm: Đề Kiểm Tra 15 Phút Toán Hình 7 Chương 2, Bộ Đề Kiểm Tra 15 Phút Hình Học 7 Chương 2

GửiHủy