Tìm Số Hạng Chính Giữa Trong Khai Triển

     
Tất cảToánVật lýHóa họcSinh họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên cùng xã hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học tự nhiênHoạt cồn trải nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn trải nghiệm sáng tạoÂm nhạcMỹ thuật


Bạn đang xem: Tìm số hạng chính giữa trong khai triển


15. Số hạng ở trung tâm trong khai triển (3x + 2y)^4 là?

18. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển : h(x)= x(2 + 3x)^9 là?

19. Tìm hệ số của x^7 trong khai triển g(x)= (1+x)^7 + (1-x)^8 + (2+x)^9 là?


*

15/ nón 4=> tất cả 4+1=5 số hạng=> số hạng vị trí trung tâm là: (C^2_4.3^4-2.x^2.2^2y^2=58x^2y^2)

18/ (x.x^k=x^7Rightarrow k=6)

(C^6_9.3^6.2^3=489888)

19/ (C^7_7+C^7_8.left(-1 ight)^7+C^7_9.2^2=...)


*

1. Tìm hệ số của số hạng (x^4) trong khai triển (left(x-3 ight)^9)

2. Tìm thông số của số hạng chứa (x^12y^13) trong khai triển (left(2x+3y ight)^25)

3. Tìm thông số của số hạng chứa (x^4) trong khai triển (left(dfracx3-dfrac3x ight)^12)

4. Tìm thông số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x^2-dfrac1x ight)^6)

5. Tìm thông số của số hạng không chứa x trong khai triển (left(x+dfrac1x^4 ight)^10)
Xem thêm: Người Ta Thường Chọn Phần Nào Của Gỗ Để Làm Nhà Làm Trụ Cầu Tà Vẹt Tại Sao ?


8. Trong triển khai (8a^2 - 1/2b)^6 thông số của số hạng chứa a^9.b^3 là?

9. Trong triển khai ( x + 8/x^2)^9 số hạng ko đựng x là?

A. 4308

B. 86016

C. 84

D. 43008


Biết tổng những hệ số của ba số hạng đầu trong khai triển (left(x^3+dfrac1x^2 ight)^n) bằng 11. Tìm thông số của (x^7) trong khai triển đó.


1: hệ số của số hang đựng x8 trong khai triển (left(frac1x^4+sqrt<2>x^5 ight)^12)

2: thông số của số hang đựng x16 trong khai triển (left<1-x^2left(1-x^2 ight) ight>^16)

3: hệ số của số hạng đựng x5 trong khai triển (xleft(1-2x ight)^5+x^2left(1+3x ight)^10)


tìm số hạng đựng x^8 trong khai triển: (left(1+x^2left(1-x ight) ight)^8)

tìm hệ số của số hạng chứa x^5 trong khai triển (1+x+x2+x3)10

tìm thông số của x^3 trong kt: (x2-x+2)10

tìm hệ số của x^4 trong kt: (1+x+3x2)10


1/ Tìm hệ số x2 trong khai triển biểu thức :(3-2x)4

2/ Trong triển khai biểu thức (x-2y)4 hệ số của số hạng tất cả xy3 là:

A.32

B.-24

C.-32

D.24
Xem thêm: Khái Niệm Nhịp 2/4 Là Gì - Số Chỉ Nhịp (Time Signature)

 

a.Tìm thông số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(1+x^2 ight)^12)

b.Tìm hệ số của số hạng chứa (x^6) trong khai triển (left(2x-1 ight)^10)

HELP ME!


biết hệ số hạn đồ vật 3 trong triển khai ( x-1/x)^2 là y 66 search số hạn không cất x trong khai triển đó