TÌM SỐ CÓ 4 CHỮ SỐ

     
*

Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số mà lại tổng của bốn chữ số là 10, chữ số hàng đơn vị chức năng gấp 7 lần chữ số hàng chục ?

Số nên tìm là....

Bạn đang xem: Tìm số có 4 chữ số


*

Goi so can tim la ; abcd

Chu so hang don vi gap 7 lan chu so hang chuc vay mượn chu so hang don vi la 7, chu so hang chuc la 1

Ta duoc so ab17. Ma : a + b + 7 + 1 = 10

10 - 1 - 7 = 2. 2 = 2 + 0

vay so vị la 2017


*

gọi 4 chữ số chính là a,b,c,d ta có 

a+ b+ c + d = 10 

và d = c x 7 

vì abcd là số có 4 chữ số nên a,b,c,d cần là số có 1 chữ số 

=> c = 1 với d= 7 

vì là số lớn nhất mà gồm tổng là 10 

nên a = 1 và b = 1 

vậy số sẽ là abcd = 1117


nhầm tí nhé 

 abcd là số lớn số 1 nên a buộc phải là số khủng nhất 

mà tổng a+ b+ c + d = 10 

nên a chỉ có thể = 2 cùng b = 0 

vậy số sẽ là 2017


Tìm số lớn số 1 có 4 chữ số mà tổng tứ chữ số bằng 8, chữ số hàng đơn vị chức năng gấp 5 lần chữ số sản phẩm chục.


tìm số lớn số 1 có 4 chữ số nhưng mà tổng tứ chữ số bởi 11,chữ số hàng đơn vị chức năng gấp 8 lần chữ số hàng trăm ?


tìm số lớn số 1 có tư chữ số mà lại tổng tứ chữ số bằng 8, chữ số hàng đơn vị gấp 5 lần chữ số mặt hàng chục.


1. Viết số có 11 ngàn , 11 trăm cùng 11 solo vị2. Tổng những chữ số gồm hai chữ số bằng số bé dại nhất có hai chữ số , cơ mà chữ số hàng đơn vị chức năng gấp 4 lần chữ số hành chục.Tìm số tự nhiên đó.3.cho số gồm 3 chữ số , chữ số mặt hàng trăm gấp đôi chữ số sản phẩm chục, chữ số sản phẩm chục gấp đôi chữ số hàng đối kháng vị. Nếu lấy số đó phân tách cho tổng các chữ số của chính nó thì được số dư là 2 . Tìm số đó4.Tìm tổng các số tất cả bốn chữ số , trong những số đó mỗi số đều phải có đủ các chữ số 1,2,3,4.5, từ bỏ 10 đến 1000 gồm bao nhiêu số mà trong những số đó có :a)có...
Đọc tiếp

1. Viết số có 11 nghìn , 11 trăm với 11 solo vị

2. Tổng những chữ số có hai chữ số bởi số bé dại nhất có hai chữ số , nhưng mà chữ số hàng đơn vị chức năng gấp 4 lần chữ số hành chục.Tìm số tự nhiên đó.

Xem thêm: Cách Nấu Cháo Gà Ác Cho Bé Ăn Dặm Với Thuốc Bắc Và Rau Ngót, Cháo Gà Ác Cho Bé 8 Tháng

3.cho số tất cả 3 chữ số , chữ số mặt hàng trăm gấp hai chữ số mặt hàng chục, chữ số mặt hàng chục gấp rất nhiều lần chữ số hàng đơn vị. Nếu lấy số đó phân chia cho tổng các chữ số của nó thì được số dư là 2 . Tìm kiếm số đó

4.Tìm tổng các số có bốn chữ số , trong số đó mỗi số đều có đủ các chữ số 1,2,3,4.

5, từ bỏ 10 mang đến 1000 tất cả bao nhiêu số mà trong số ấy có :

a)có cha chữ số giống nhau?

b)chữ số đứng sau to hơn chữ số đứng trước?

c)tổng các chữ số bởi 9?

d) phân chia hết mang lại 9?


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
3
0

Tìm một số có 4 chữ số biết chữ số ở hàng chục là 3,chữ số sống hàng đối kháng vị bé thêm hơn hàng chục là 3 đơn vị, chữ số hàng trăm ngàn và hàng trăm là chữ số lớn nhất có 2 chữ số mà bao gồm tổng bởi 16. Tìm kiếm số đó?


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
2
0

tìm số tất cả hai chữ số hiểu được chữ số hàng chục to hơn chữ số hàng đơn vị chức năng là 3, hiểu được tổng của chữ số hàng đơn vị chức năng và hàng trăm là 11 ( bắt buộc gấp nha , biện pháp giải nữa )


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
0
0

Tìm số lẻ tất cả bốn chữ số,biết chữ số hàng chục gấp 3 lần chữ số hàng đơn vị,chữ số hàng trăm ngàn gấp 2 lần chữ số hàng chục và chữ số hàng trăm gấp 4 lần chữ số hàng đối chọi vị.


Xem bỏ ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
3
0

Tìm một số có tư chữ số . Biết chữ số hàng nghìn gấp 2 lần hàng ngàn , mặt hàng chục to hơn hàng ngàn nhưng nhỏ nhiều hơn hàng trăm với chữ số hàng đơn vị chức năng bằng tổng của các chữ số hàng nghìn,hàng trăm,hàng chục.

Xem thêm: Nahco3 + Ba(Oh)2 Dư - Nahco3 Ba(Oh)2 = H2O Na2Co3 Baco3


Xem đưa ra tiết
Lớp 4ToánCâu hỏi của OLM
3
0

Tìm một số trong những có tứ chữ số, biết chữ số sản phẩm trăm gấp hai chữ số sản phẩm nghìn, chữ số sản phẩm chục gấp đôi chữ số hàng trăm, chữ số hàng solo vị to hơn chữ số hàng chục là 3.