CÓ TẤT CẢ BAO NHIÊU SỐ TỰ NHIÊN CÓ 4 CHỮ SỐ KHÁC NHAU?

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Tìm một trong những có bốn chữ số. Biết hiệu của nó với số nhỏ nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau là số lớn số 1 có tía chữ số.

Bạn đang xem: Có tất cả bao nhiêu số tự nhiên có 4 chữ số khác nhau?


*

a.Tìm hiệu của số lớn nhất có cha chữ số khác biệt và số bé dại nhất bao gồm bốn chữ số tương tự nhau.b.Tìm tổng của số lớn nhất và số nhỏ dại nhất có bốn chữ số khác biệt được lập từ tư chữ số 1;3;5;8.


*

a) hotline số nên tìm là x 

số lớn số 1 có 3 chữ số khác biệt là 987

số bé dại nhất tất cả 4 chữ số giống như nhau là 1111

ta tất cả : 1111-987=x

x=1111-987

x=124

đáp số 124 

b) gọi số bắt buộc tim là :a 

số lớn nhất có 4 chữ số không giống nhau là 8531

số nhỏ nhất bao gồm 4 chữ số không giống nhau là 1358

ta có 8531 +1358=a

a= 8531+1358

a= 9889

đáp số : 9889


tìm một số, biết rằng lấy số đó chia cho số lớn nhất có một chữ số thì được số bé dại nhất bao gồm bốn chữ số không giống nhau và dư 7

Số lớn nhất có một chữ số là số nhỏ nhất bao gồm bốn chữ số khác nhau 

Giúp em với ạ

 

 

 


Gọi a là số đó.

Số nhỏ nhất bao gồm 4 chữ số khác nhau là 1023.

Số tròn chục lớn nhất có 4 chữ số là 9990.

Ta có ( a + 1023 ) x 3 = 9990

a + 1023 = 9990 : 3 = 3330

a = 3330 - 1023 = 2307.

2307 nha


các bạn có thể cho bản thân biết do sao bài Trung bình cộng của nhị số là số lớn số 1 có ba chữ số. Biết số mập là số chẵn bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác nhau. Kiếm tìm số bé.

Số chẵn số chẵn nhỏ tuổi nhất có bốn chữ số không giống nhau lại là 1024


 

Số lớn nhất có 3 chữ số là 999

Tổng của nhì số đó là:

999 x 2 = 1998

Số chẵn nhỏ dại nhất gồm 4 chữ số khác biệt là 1024. Vì Số chẵn bé dại nhất bao gồm thế chế tạo ra thành các số bé dại nhất, mà lại tận cùng đề xuất là số chãn nhỏ nhất

Số bé là:

1998 - 1024 = 974

Đáp số: 974

P/s: Phần lý giải ở trên kia nha

~ Chúc chúng ta học tốt ~


Trung bình cộng của nhị số là 999

Số lớn là 1024

Số nhỏ xíu là ( 999 . 2 ) - 1024 = 974

Đúng thì k cho doanh nghiệp nha!


Số lớn số 1 có tư chữ số khác nhau là: 9876

Số bé xíu nhất có bốn chữ số khác nhau là: 1023

Hiệu hai số là:

9876 - 1023 = 8853

Đáp số: 8853


Số lớn số 1 có bốn chữ số khác biệt là: 9876

Số bé nhỏ nhất có bốn chữ số không giống nhau là: 1023

Hiệu nhị số là:

9876 - 1023 = 8853

Đáp số: 8853


Số lớn số 1 có bốn chữ số khác biệt là: 9876

Số bé nhỏ nhất gồm bốn chữ số khác biệt là: 1023

Hiệu hai số là:

9876 - 1023 = 8853

Đáp số: 8853


Tính tổng của

a) Số từ nhiên nhỏ nhất bao gồm hai chữ số và số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có bố chữ số.

b) Số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số không giống nhau và số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có tía chữ số khác nhau.

c) Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau và số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 có cha chữ số.

d) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau và số tự nhiên chẵn nhỏ tuổi nhất bao gồm bốn chữ số không giống nhau


Tính tổng của

a) Số từ nhiên bé dại nhất bao gồm hai chữ số với số thoải mái và tự nhiên lớn độc nhất có bố chữ số.

+ Số tự nhiên nhỏ nhất tất cả hai chữ số là: 10

+ Số tự nhiên và thoải mái lớn tốt nhất có ba chữ số là: 999

Tổng là: 10 + 999 = 1009

b) Số tự nhiên chẵn lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau và số tự nhiên nhỏ dại nhất có ba chữ số khác nhau.

Số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác biệt là: 98

Số từ nhiên nhỏ tuổi nhất có tía chữ số không giống nhau. 102

Tổng là: 98 + 102 = 200

c) Số tự nhiên nhỏ nhất gồm bốn chữ số không giống nhau và số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn nhất có ba chữ số.

+ Số từ nhiên nhỏ nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau là: 1023

+ Số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 có tía chữ số là: 998

Tổng là: 1023 + 998 = 2021

d) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số không giống nhau và số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau.

Xem thêm: Viết Công Thức Cấu Tạo H3Po4 ) Là Gì? Tính Chất Lý Hóa, Cách Điều Chế & Ứng Dụng

Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất tất cả bốn chữ số không giống nhau là: 9876

Số tự nhiên chẵn bé dại nhất gồm bốn chữ số khác nhau là: 1024

Tổng là: 9876 + 1024 = 10900


Đúng 0
phản hồi (0)

a) Số từ bỏ nhiên nhỏ nhất bao gồm 2 chữ số là: 10

Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 3 chữ số là: 999

Vậy tổng của hai số trên là: 10 + 999 = 1009

b) Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn số 1 có 2 chữ số khác biệt là: 98

Số tự nhiên bé dại nhất bao gồm 3 chữ số khác biệt là: 102

Tổng của 2 số bên trên là; 98 + 102 = 200

c) Số trường đoản cú nhiên nhỏ nhất tất cả 4 chữ số không giống nhau là: 1023

Số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn nhất có cha chữ số là: 998

Tổng của 2 số bên trên là: 1023+998=2021

d) Số tự nhiên và thoải mái lớn nhất gồm 4 chữ số không giống nhau là: 9876

Số thoải mái và tự nhiên chắn bé dại nhất gồm 4 chữ số không giống nhau là: 1024

Tổng của nhị số bên trên là: 9876 + 1024 = 10900

Hok tốt :)


Đúng 0
comment (0)
từ bỏ đi nhưng mà làm hỏi bài xích là ko tốt nha
Đúng 0
phản hồi (0)

Tính tổng của

a) Số tự nhiên bé dại nhất tất cả hai chữ số với số tự nhiên lớn nhất có cha chữ số.

b) Số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác nhau và số trường đoản cú nhiên nhỏ tuổi nhất có tía chữ số không giống nhau.

c) Số từ nhiên bé dại nhất gồm bốn chữ số khác nhau và số tự nhiên chẵn lớn số 1 có ba chữ số.

d) Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số thoải mái và tự nhiên chẵn nhỏ dại nhất gồm bốn chữ số khác nhau.


Lớp 6 Toán
1
0
Gửi bỏ

a) Số từ nhiên nhỏ nhất có hai chữ số và số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có bố chữ số.

+ Số tự nhiên bé dại nhất tất cả hai chữ số là: 10

+ Số thoải mái và tự nhiên lớn duy nhất có tía chữ số là: 999

Tổng là: 10 + 999 = 1009

b) Số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 có 2 chữ số không giống nhau và số trường đoản cú nhiên nhỏ dại nhất có ba chữ số không giống nhau.

Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn nhất có 2 chữ số khác biệt là: 98

Số từ nhiên bé dại nhất có ba chữ số không giống nhau. 102

Tổng là: 98 + 102 = 200

c) Số từ bỏ nhiên nhỏ nhất bao gồm bốn chữ số khác nhau và số thoải mái và tự nhiên chẵn lớn số 1 có tía chữ số.

+ Số trường đoản cú nhiên bé dại nhất có bốn chữ số khác biệt là: 1023

+ Số tự nhiên và thoải mái chẵn lớn nhất có tía chữ số là: 998

Tổng là: 1023 + 998 = 2021

d) Số tự nhiên lớn nhất tất cả bốn chữ số khác nhau và số thoải mái và tự nhiên chẵn bé dại nhất bao gồm bốn chữ số không giống nhau.

Số thoải mái và tự nhiên lớn nhất gồm bốn chữ số khác nhau là: 9876

Số tự nhiên và thoải mái chẵn bé dại nhất có bốn chữ số không giống nhau là: 1024

Tổng là: 9876 + 1024 = 10900


Đúng 0

bình luận (0)

Tìm hiệu của nhị số số lớn nhất có bốn chữ số không giống nhau và số chẵn bé dại nhất gồm bốn chữ số khác nhau.


Lớp 3 Toán
19
0
Gửi diệt

Số lớn số 1 có tư chữ số khác biệt là : 

9876

Số chẵn nhỏ dại nhất bao gồm bốn chữ số khác nhau là :

1023

Hiệu của 2 số là :

9876 - 1023 = 8853 

Đáp số : 8853

k cho chính mình nha!


Đúng 0

comment (0)

Số chẵn ớn nhất tất cả 4 chữ số khác nhau là:9876

Số chẵn nhỏ tuổi nhất tất cả 4 chữ số khác nhạu là:1230

Hiệu của số chẵn lớn nhất có 4 chữ số và số chắn nhr nhất gồm 4 chừ số là:

9876-1230=8646

Đáp số:8646


Đúng 0
comment (0)
Số lớn nhất có 4 chữ số khác biệt là: 9876số chẵn nhỏ dại nhất bao gồm 4 chữ số khác nhau là:1024Hiệu là:9876-1024=8852
Đúng 0
phản hồi (0)
Trung bình cùng của hai số là số lớn nhất có bố chữ số .Biết số lớn số 1 là số nhỏ tuổi nhất bao gồm bốn chữ số không giống nhau .Tìm số bé bỏng
Lớp 4 Toán
1
0
Gửi diệt

Giải

Ta gồm số lớn số 1 có 3 chữ số là số :999

Số bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác nhau là : 1023

Tổng của 2 số là :

999 x 2 = 1998

Số bé tìm được là :

1998 - 1023 = 975

Đáp số :175


Đúng 0

phản hồi (0)

số thập phân lớn số 1 có tư chữ số không giống nhau là ...

số thập phân bé dại nhất tất cả bốn chữ số khác nhau là ....

số thập phân lớn nhất có bố chữ số khác biệt và nỗ lực một chữ số tại vị trí nguyên là ......

Xem thêm: Giải Thích Câu Tục Ngữ Công Cha Như Núi Thái Sơn Nghĩa Mẹ Như Nước Trong Nguồn Chảy Ra

số thập phân nhỏ nhất có tía chữ số khác nhau và gồm hai chữ số ở phần nguyên là .....


Lớp 5 Toán
1
0
Gửi diệt

số thập phân lớn nhất có 4 c/s khác nhau là: 987,6

số thập phân nhỏ nhất tất cả 4 c/s khác nhau là: 0,123

số thập phân lớn số 1 có 3 c/s khác nhau và có một c/s ở phần nguyên là: 98,6

số thập phân nhỏ nhất tất cả 3 c/s không giống nhau và có 2 c/s tại phần nguyên là: 0,12

Chữ số mk viết tắt nha là c/s


Đúng 0

phản hồi (0)

Lớp học tập trực con đường

giờ đồng hồ Việt 3- cô Hằng Toán 3- Cô Hằng tiếng Anh 3- Cô Dung

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


olm.vn hoặc hdtho
gamize.vn