TÌM MỘT PHÂN SỐ CÓ TỔNG TỬ SỐ VÀ MẪU SỐ BẰNG 25 , MẪU SỐ HƠN TỬ SỐ 7 ĐƠN VỊ

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

1.

Bạn đang xem: Tìm một phân số có tổng tử số và mẫu số bằng 25 , mẫu số hơn tử số 7 đơn vị

Tìm một phân số , biết rằng phân số này có tổng của tử số và chủng loại số bởi 25, ví như tăng tử số thêm 7 đơn vị nữa thì phân số đó bởi 1. 

2. 

Tìm một phân số hiểu được trung bình cộng tử số và mẫu mã số của phân số đó là 13 và mẫu mã số rộng tử số 8 đơn vị.


*

1

Nếu tăng tử số thêm 7 đơn vị chức năng thì được phân số bởi 1 vậy mẫu mã số vẫn hơn tử số 

7 solo vị.

Tử số là : 

( 25 - 7 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

25 - 9 = 16 

Vậy phân số sẽ là : (frac916).

2 . 

Tổng của tử số và mẫu mã số là : 

13 x 2 = 26 

Tử số là : 

( 26 - 8 ) : 2 = 9 

Mẫu số là : 

26 - 9 = 17 . 

Vậy phân số sẽ là : (frac917).

Xem thêm: Thái Độ Học Tập Của Học Sinh Hiện Nay, Nghị Luận Xã Hội Về Ý Thức Học Tập


*

Tìm một phân số , hiểu được phân số này có tổng của tử số và mẫu số bởi 25 , trường hợp tăng tử số thêm 7 đơn vị nữa thì phân số đó bởi 1.


1) search một phân số tất cả tổng tử số và chủng loại số bằng 210 cùng biết nếu đưa từ mẫu mã số lên tử số 12 đơn vị chức năng thì ta được phân số mới bởi 1

2) kiếm tìm một phân số có tổng của tử số mẫu số là 175 và biết nếu như thêm 9 đơn vị chức năng vào tử số của phân số kia ta được phân số mới bằng 1


Cho một phân số tất cả trung bình cộng của tử số và mẫu số bằng 260. TÌm phân số đó. Hiểu được nếu sút ở chủng loại số 32 đơn vị chức năng thì được phân số mới có mức giá trị bằng 1.


Tìm 1 phân số biết mẫu số hơn tử số 52 đơn vị và tổng thân tử số và mẫu số của phân số đó bằng 86

Tổng của hai số bằng 222. Biết rằng nếu cùng cấp dưỡng mỗi số 9 đơn vị chức năng thì số bự sẽ gấp hai số bé. Tra cứu số lớn


Tìm một phân số biết nếu thêm 7 đơn vị chức năng vào tử số và giữ nguyên mẫu số thì phân số đó bằng 1 . Nếu không thay đổi tử số và thêm vào đó vào mẫu mã số 5 đơn vị chức năng thì ta được phân số mới bởi 1/3


Tìm một phân số gồm tổng của tử số và chủng loại số là 175 và hiểu được nếu thêm 9 đơn vị vào tử số của phân số kia ta được một phân số mới bởi 1


Tìm 2 số gồm tổng tử số và chủng loại số là 210. Biết rằng tử số thêm 15 đơn vị và chủng loại số ngắn hơn 15 đơn vị ta được một phân số mới bằng 1. Tra cứu phân số đó 


1. Tìm kiếm 1 phân số biết nếu chuyển 5 đơn vị từ chủng loại số lên tử số thì dc phân số bởi 1. Còn nếu gửi 1 đơn vị tử số xuống chủng loại số thì dc phân số bằng 1/2

2. Tra cứu 1 phân số biết trường hợp thêm 5 đơn vị chức năng vào tử số thì dc phân số bằng 1. Còn nếu gửi 1 đơn vị tử số xuống mẫu số thì dc phân số bởi 1/2

3.. Tìm 1 phân số biết nếu thêm 2 đơn vị vào tử số thì dc phân số bằng 1. Còn nếu chuyển 5 đơn vị tử số xuống chủng loại số thì dc phân số bởi 1/2

4. Tính trung bình cộng của các số tự nhiên nhỏ tuổi hơn 1000.

Xem thêm: Tạo Kiểu Tóc Ngắn Đi Đám Cưới Đẹp Nhất, 30+ Kiểu Tóc Đi Đám Cưới Đẹp Nhất

5. Có 2 nhóm tham gia thi thể thao. Lúc đầu tỉ số tín đồ ở team 1 cùng đội 2 là 2/5. Tiếp nối người ta bổ sung thêm vào mỗi team 5 người. Lúc này số fan đội 2 gấp đôi đội 1. Lúc đầu tổng số fan hai đội.


Lớp 5 Toán
0
0

Tìm một phân số, biết trường hợp viết cung ứng tử số 7 đơn vị chức năng và giữ nguyên mẫu số thì ta được phân số mới bởi 1.Nếu không thay đổi tử số và thêm vào đó vào mẫu số 5 đơn vị chức năng thì ta được phân số new là 1/3.Tìm phân số đó. ( giải cụ thể ra hộ mình nhé )


Lớp 5 Toán
4
0

Lớp học trực tuyến

Toán 5- Thầy Phương giờ Việt 5- Cô Tú Anh giờ Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)


Lớp học tập trực đường

Toán 5- Thầy Phương tiếng Việt 5- Cô Tú Anh tiếng Anh 5- Cô Uyên

Khoá học trên OLM (olm.vn)